Príbuzné témy
×
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ak si nie ste istí, akú verziu balíka Office používate, pozrite si tému Akú verziu balíka Office používam?. V opačnom prípade si nižšie vyberte svoju verziu balíka Office.

Dôležité    Nie je možné spúšťať doplnky ani súbory MDE kompilované v 32-bitovej verzii Office v 64-bitovej verzii Office a naopak.

Viem, o ktorú verziu mám záujem. Ako si ju môžem nainštalovať?

Ak ste pred začiatkom procesu inštalácie explicitne nevybrali 32-bitovú verziu, automaticky sa nainštaluje 64-bitová verzia balíka Office.

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu Microsoft 365, Office 2021 alebo Office 2019, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia balíka Office v počítači.

Dôležité: Ak ste nainštalovali 64-bitovú verziu, ale namiesto toho potrebujete 32-bitovú verziu, musíte najprv odinštalovať 64-bitovú verziu pred inštaláciou 32-bitovej verzie. To isté platí, ak máte nainštalovanú 32-bitovú verziu, ale chcete nainštalovať 64-bitovú verziu. Pozrite si tému chyba „Office (64-bitový alebo 32-bitový) sa nepodarilo nainštalovať”.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, či by pre vás bola lepšia 32 alebo 64-bitové verzia, pozrite si nasledujúcu časť.

Prečo si vybrať 64-bitovú verziu

Počítače so 64-bitovou verziou Windowsu sú obyčajne výkonnejšie, majú napríklad vyšší výpočtový výkon a väčšiu pamäť, než ich 32-bitoví predchodcovia. 64-bitové aplikácie majú navyše k dispozícii viac pamäte než 32-bitové aplikácie (až 18,4 miliónov petabajtov). Ak teda pracujete s veľkými súbormi alebo veľkými množinami údajov a máte počítač so 64-bitovou verziou systému Windows, 64-bitová verzia je správna voľba v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové zošity programu Excel so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami údajov k externým databázam a doplnkami PowerPivot, 3D mapa, PowerView alebo Získať a transformovať. V týchto prípadoch môže byť 64-bitová verzia balíka Office pre vás vhodnejšia. Pozrite si témy Špecifikácie a obmedzenia v Exceli, Špecifikácie a obmedzenia modelu údajov a Využitie pamäte v 32-bitovom vydaní Excelu.

 • Doplnky používate s Outlookom, Excelom alebo inými aplikáciami balíka Office. Zatiaľ čo 32-bitové aplikácie môžu s doplnkami pracovať, môžu využiť dostupný priestor virtuálnej adresy systému. So 64-bitovými aplikáciami máte až 128 TB priestoru virtuálnej adresy, ktorý môže aplikácia a všetky doplnky s rovnakým procesom zdieľať. S 32-bitovými aplikáciami môžete získať len 2 GB priestoru virtuálnej adresy, čo v mnohých prípadoch nestačí a môže spôsobiť, že aplikácia prestane reagovať alebo zlyhá.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v PowerPointe. 64-bitová verzia balíka Office môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete v Projecte so súbormi väčšími ako 2 GB, najmä ak má projekt veľa vedľajších projektov.

 • Ak vyvíjate interné riešenia pre Office, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov. 64-bitová verzia balíka Office vám umožní vytvoriť 64-bitovú aj 32-bitovú verziu týchto riešení. Interní vývojári riešení balíka Office by mali mať prístup k 64-bitovej verzii balíka Office 2016, ktorá im umožní testovať a aktualizovať tieto riešenia.

 • V programe Access pracujete s typom údajov Veľké číslo a hoci tento typ údajov 32-bitová verzia programu Access podporuje, môže dôjsť k neočakávaným výsledkom, keď budete spúšťať kódy alebo výrazy používajúce natívne 32-bitové verzie knižníc VBA. 64-bitová verzia jazyka VBA poskytuje typ údajov LongLong, ktorý plnohodnotne podporuje veľké čísla. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie typu údajov Veľké číslo.

Prečo si vybrať 32-bitovú verziu

Do nasledovných počítačových systémov je možné nainštalovať len 32-bitovú verziu balíka Office. Skontrolujte svoju verziu Windowsu.

 • 64-bitový operačný systém s procesorom typu ARM

 • 32-bitový operačný systém s (32-bitovým) procesorom typu x86

 • Menej než 4 GB pamäte RAM

Tip: Ak máte 64-bitový operačný systém s procesorom typu x64, môžete si vybrať, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office.

IT odborníci a najmä vývojári by si mali pozrieť aj nasledovné situácie, v ktorých je 32-bitová verzia balíka Office pre vás alebo vašu organizáciu aj naďalej tým najlepším riešením.

 • Máte 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Office v 64-bitovej verzii systému Windows. Môžete sa tiež obrátiť na dodávateľa doplnkov architektúry COM a požiadať o 64-bitovú verziu.

 • Máte 32-bitové verzie ovládacích prvkov bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie ovládacích prvkov, ako sú napríklad ovládacie prvky od spoločnosti Microsoft (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) alebo akékoľvek 32-bitové verzie ovládacích prvkov tretích strán, môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Office.

 • Kód VBA používa príkazy Declare. Väčšinu kódov VBA netreba pri používaní v 64-bitovej alebo 32-bitovej verzii meniť, pokiaľ príkazy Declare nepoužívate na volanie rozhrania Windows API pomocou 32-bitových údajových typov, ako je Long, v prípade ukazovateľov a popisovačov. Vo väčšine prípadov sa pridaním kľúčového slova PtrSafe do príkazu Declare a nahradením údajového typu Long typom LongPtr nastaví kompatibilita príkazu Declare s 32-bitovou aj 64-bitovou verziou. Nemusí to byť možné v určitých ojedinelých prípadoch, kedy pre výraz Declare neexistuje žiadne 64-bitové rozhranie API. Ďalšie informácie o zmenách v kóde VBA, ktoré je potrebné vykonať, aby fungoval v 64-bitovej verzii balíka Office, nájdete v téme Prehľad 64-bitovej verzie programu Visual Basic for Applications.

 • Máte 32-bitové verzie aplikácií s rozhraním MAPI pre Outlook. Vzhľadom na narastajúci počet zákazníkov so 64-bitovou verziou programu Outlook sa odporúča prebudovať aplikácie, doplnky alebo makrá s 32-bitovou verziou rozhrania MAPI na 64-bitovú verziu programu Outlook, v prípade potreby ich však môžete aj naďalej používať len v 32-bitovej verzii programu Outlook. Informácie o príprave aplikácií programu Outlook na 32-bitovú a 64-bitovú platformu nájdete v témach Budovanie aplikácií s rozhraním MAPI na 32-bitovej a 64-bitovej platforme a Referenčná príručka rozhrania MAPI pre Outlook.

 • Aktivujete 32-bitovú verziu servera alebo objektu OLE. 32-bitovú verziu aplikácie servera OLE môžete aj naďalej používať s nainštalovanou 32-bitovou verziou balíka Office.

 • Používate SharePoint Server 2010 a potrebujete zobrazenie Upraviť v údajovom hárku. Na serveri SharePoint Server 2010 s 32-bitovou verziou balíka Office môžete aj naďalej používať zobrazenie Upraviť v údajovom hárku.

 • Potrebujete 32-bitovú verziu databázových súborov .mde, .ade a .accde programu Microsoft Access. Hoci je možné prekompilovať 32-bitovú verziu súborov .mde, .ade a .accde tak, aby bola kompatibilná so 64-bitovou verziou, môžete 32-bitové verzie súborov .mde, .ade a .accde aj naďalej používať v 32-bitovej verzii Accessu.

 • Vo Worde vyžadujete staršiu verziu editora rovníc alebo súbory .wll (knižnice doplnkov Wordu). V 32-bitovej verzii Wordu môžete aj naďalej používať staršiu wordovú verziu editora rovníc a spúšťať súbory .wll.

 • V powerpointovej prezentácii máte vložený starý mediálny súbor, ku ktorému nie je k dispozícii 64-bitová verzia kodeku.

Ste pripravení na inštaláciu?

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu Microsoft 365, Office 2021 alebo Office 2019, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia balíka Office v počítači.

Viem, o ktorú verziu mám záujem. Ako si ju môžem nainštalovať?

Ak ste pred začiatkom procesu inštalácie explicitne nevybrali 64-bitovú verziu, automaticky sa nainštaluje 32-bitová verzia balíka Office.

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu balíka Office 2016, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia služby Microsoft 365 alebo balíka Office 2016 v počítači.

Dôležité: Ak už máte nainštalovanú 32-bitovú verziu, ale chcete si namiesto nej nainštalovať 64-bitovú verziu (alebo naopak), bude potrebné odinštalovať verziu, ktorú nechcete, ešte pred inštaláciou požadovanej verzie. Pozrite si tému Chyba „32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office sa nepodarilo nainštalovať“.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, či by pre vás bola lepšia 32 alebo 64-bitové verzia, pozrite si nasledujúcu časť.

Prečo si vybrať 64-bitovú verziu

Počítače so 64-bitovou verziou systému Windows sú obyčajne výkonnejšie, majú napríklad vyšší výpočtový výkon a väčšiu pamäť, než ich 32-bitoví predchodcovia. 64-bitové aplikácie majú navyše k dispozícii viac pamäte než 32-bitové aplikácie (až 18,4 miliónov petabajtov). Ak teda pracujete s veľkými súbormi alebo veľkými množinami údajov a máte počítač so 64-bitovou verziou systému Windows, 64-bitová verzia je správna voľba v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové zošity programu Excel so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami údajov k externým databázam a doplnkami PowerPivot, 3D mapa, PowerView alebo Získať a transformovať. V týchto prípadoch môže byť 64-bitová verzia balíka Office pre vás vhodnejšia. Pozrite si témy Vlastnosti a obmedzenia v Exceli, Špecifikácie a obmedzenia modelu údajov a Využitie pamäte v 32-bitovom vydaní Excelu.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v PowerPointe. 64-bitová verzia balíka Office môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete v Projecte so súbormi väčšími ako 2 GB, najmä ak má projekt veľa vedľajších projektov.

 • Ak vyvíjate interné riešenia pre Office, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov. 64-bitová verzia balíka Office vám umožní vytvoriť 64-bitovú aj 32-bitovú verziu týchto riešení. Interní vývojári riešení balíka Office by mali mať prístup k 64-bitovej verzii balíka Office 2016, ktorá im umožní testovať a aktualizovať tieto riešenia.

 • V Accesse pracujete s typom údajov Veľké číslo a hoci tento typ údajov 32-bitová verzia Accessu podporuje, môže dôjsť k neočakávaným výsledkom, keď budete spúšťať kódy alebo výrazy používajúce natívne 32-bitové verzie knižníc VBA. 64-bitová verzia jazyka VBA poskytuje typ údajov LongLong, ktorý plnohodnotne podporuje veľké čísla. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie typu údajov Veľké číslo.

Prečo si vybrať 32-bitovú verziu

V 32-bitovom operačnom systéme s (32-bitovým) procesorom typu x86 je možné nainštalovať len 32-bitovú verziu balíka Office. Skontrolujte svoju verziu Windowsu.

Tip: Ak máte 64-bitový operačný systém s procesorom typu x64, môžete si vybrať, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office.

IT odborníci a najmä vývojári by si mali pozrieť aj nasledovné situácie, v ktorých je 32-bitová verzia balíka Office pre vás alebo vašu organizáciu aj naďalej tým najlepším riešením.

 • Máte 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Office v 64-bitovej verzii systému Windows. Môžete sa tiež obrátiť na dodávateľa doplnkov architektúry COM a požiadať o 64-bitovú verziu.

 • Máte 32-bitové verzie ovládacích prvkov bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie ovládacích prvkov, ako sú napríklad bežné ovládacie prvky v systéme MicrosoftWindows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) alebo akékoľvek 32-bitové verzie ovládacích prvkov tretích strán, môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Office.

 • Kód VBA používa príkazy Declare. Väčšinu kódov VBA netreba pri používaní v 64-bitovej alebo 32-bitovej verzii meniť, pokiaľ príkazy Declare nepoužívate na volanie rozhrania Windows API pomocou 32-bitových údajových typov, ako je Long, v prípade ukazovateľov a popisovačov. Vo väčšine prípadov sa pridaním kľúčového slova PtrSafe do príkazu Declare a nahradením údajového typu Long typom LongPtr nastaví kompatibilita príkazu Declare s 32-bitovou aj 64-bitovou verziou. Nemusí to byť možné v určitých ojedinelých prípadoch, kedy pre výraz Declare neexistuje žiadne 64-bitové rozhranie API. Ďalšie informácie o zmenách v kóde VBA, ktoré je potrebné vykonať, aby fungoval v 64-bitovej verzii balíka Office, nájdete v téme Prehľad 64-bitovej verzie programu Visual Basic for Applications.

 • Máte 32-bitové verzie aplikácií s rozhraním MAPI pre Outlook. Vzhľadom na narastajúci počet zákazníkov so 64-bitovou verziou programu Outlook sa odporúča prebudovať aplikácie, doplnky alebo makrá s 32-bitovou verziou rozhrania MAPI na 64-bitovú verziu Outlooku, v prípade potreby ich však môžete aj naďalej používať len v 32-bitovej verzii Outlooku. Informácie o príprave aplikácií Outlooku na 32-bitovú a 64-bitovú platformu nájdete v témach Budovanie aplikácií s rozhraním MAPI na 32-bitovej a 64-bitovej platforme a Referenčná príručka rozhrania MAPI pre Outlook.

 • Aktivujete 32-bitovú verziu servera alebo objektu OLE. 32-bitovú verziu aplikácie servera OLE môžete aj naďalej používať s nainštalovanou 32-bitovou verziou balíka Office.

 • Používate SharePoint Server 2010 a potrebujete zobrazenie Upraviť v údajovom hárku. Na SharePoint Serveri 2010 s 32-bitovou verziou balíka Office môžete aj naďalej používať zobrazenie Upraviť v údajovom hárku.

 • Potrebujete 32-bitovú verziu databázových súborov .mde, .ade a .accde programu MicrosoftAccess. Hoci je možné prekompilovať 32-bitovú verziu súborov .mde, .ade a .accde tak, aby bola kompatibilná so 64-bitovou verziou, môžete 32-bitové verzie súborov .mde, .ade a .accde aj naďalej používať v 32-bitovej verzii Accessu.

 • V programe Word vyžadujete staršiu verziu editora rovníc alebo súbory WLL (knižnice doplnkov programu Word). V 32-bitovej verzii programu Word môžete aj naďalej používať staršiu verziu editora rovníc pre Word a spúšťať súbory WLL.

 • V prezentácii programu PowerPoint máte vložený starý mediálny súbor, ku ktorému nie je k dispozícii 64-bitová verzia kodeku.

Ste pripravení na inštaláciu?

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu balíka Office 2016, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia služby Microsoft 365 alebo balíka Office 2016 v počítači.

Existujú dve verzie balíka Office 2013, ktoré môžete nainštalovať, 32-bitová a 64-bitová verzia. Väčšine používateľom odporúčame 32-bitovú verziu balíka Office, pretože je kompatibilnejšia s väčšinou aplikácií, obzvlášť s doplnkami poskytovanými tretími stranami. Použitie 64-bitovej verzie by ste však mali zvážiť najmä v prípade, ak pracujete s veľkými blokmi informácií alebo grafických prvkov.

Viem, že chcem 64-bitovú verziu. Ako ju nainštalujem?

Ak chcete nainštalovať balík Office 2013, pozrite si tému Inštalácia balíka Office 2013.

Poznámka: Ak už máte nainštalovanú 32-bitovú verziu, ale chcete si namiesto nej nainštalovať 64-bitovú verziu (alebo naopak), bude potrebné odinštalovať verziu, ktorú nechcete. Až potom môžete nainštalovať požadovanú verziu. Pozrite si tému Chyba „32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office sa nepodarilo nainštalovať“ pri pokuse o inštaláciu.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktorá verzia by bola pre vás lepšia, pozrite si nasledujúcu časť.

Prečo si vybrať 64-bitovú verziu

64-bitová verzia balíka Office má určité obmedzenia, ale je správnou voľbou v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové zošity programu Excel so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami k externým databázam a doplnkami PowerPivot, PowerMap alebo PowerView. Vtedy môže byť 64-bitová verzia balíka Office pre vás vhodnejšia.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v PowerPointe. 64-bitová verzia môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými wordovými dokumentmi. 64-bitová verzia môže byť vhodnejšia na spracovanie wordových dokumentov s veľkými tabuľkami, grafikou alebo inými objektmi.

 • Ak pracujete v Projecte 2013 so súbormi väčšími ako 2 GB, najmä ak má projekt niekoľko vedľajších projektov.

 • Ak si chcete ponechať 64-bitovú verziu, ktorú už používate. 32-bitové a 64-bitové verzie programov balíka Office nie sú kompatibilné, a preto nemožno obe nainštalovať do toho istého počítača.

 • Ak vyvíjate interné riešenia, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov.

 • Ak vaša organizácia vyžaduje pre aplikácie balíka Office hardvérové zabránenie spusteniu údajov (DEP). Zabránenie spusteniu údajov je skupina hardvérových a softvérových technológií, ktoré niektoré organizácie používajú na zvýšenie zabezpečenia.

Ak sa na vás nevzťahuje žiadna z týchto situácií, 32-bitová verzia je pre vás pravdepodobne vhodnejšou voľbou.

Poznámka: 32-bitová verzia balíka Office je vhodná pre 32-bitové aj 64-bitové verzie systému Windows. Ak inštalujete 64-bitovú verziu balíka Office, potrebujete 64-bitovú verziu systému Windows. Ak inštalujete inde ako v systéme Windows, nemusíte si robiť starosti s 32-bitovou alebo 64-bitovou možnosťou. Ak chcete vedieť, ako zistiť, ktorú verziu balíka Office používate, prejdite na tému Akú verziu balíka Office používam?.

Ak sa rozhodnete prejsť z 32-bitovej verzie balíka Office na 64-bitovú verziu balíka Office, musíte najprv odinštalovať 32-bitovú verziu a až potom môžete nainštalovať 64-bitovú verziu.

Prečo si vybrať 32-bitovú verziu

64-bitová verzia balíka Office môže byť v niektorých prípadoch vhodnejšia, musíte sa však oboznámiť s obmedzeniami.

 • V 32-bitovom operačnom systéme s (32-bitovým) procesorom typu x86 je možné nainštalovať len 32-bitovú verziu balíka Office. Skontrolujte svoju verziu Windowsu.

 • Ak máte 64-bitový operačný systém s procesorom typu x64, môžete si vybrať, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office.

IT odborníci a najmä vývojári by si mali pozrieť aj nasledovné situácie a prepojené prehľady. Ak na vás tieto obmedzenia majú vplyv, 32-bitová verzia bude pre vás vhodnejšou voľbou.

 • Riešenia, ktoré používajú knižnicu ovládacích prvkov ActiveX. Ovládacie prvky ComCtl nefungujú. Vývojári majú viacero alternatívnych možností, ako vám poskytnúť 64-bitové riešenie.

 • Nefungujú 32-bitové ovládacie prvky ActiveX a doplnky tretích strán. Dodávateľ by musel vytvoriť 64-bitové verzie týchto ovládacích prvkov.

 • Visual Basic for Applications (VBA) s príkazom Declare funguje v 64-bitovej verzii balíka Office až po aktualizácii. Ďalšie informácie o zmenách v kóde VBA, ktoré je potrebné vykonať, aby fungoval v 64-bitovej verzii balíka Office, nájdete v téme Prehľad 64-bitovej verzie programu Visual Basic for Applications.

 • Nefungujú kompilované accessové databázy, napríklad súbory .MDE, .ADE a .ACCDE, pokiaľ nie sú napísané konkrétne pre 64-bitovú verziu balíka Office.

 • Máte 32-bitové verzie aplikácií s rozhraním MAPI pre Outlook. Vzhľadom na narastajúci počet zákazníkov so 64-bitovou verziou Outlooku sa odporúča prebudovať aplikácie, doplnky alebo makrá s 32-bitovou verziou rozhrania MAPI na 64-bitovú verziu Outlooku. Ďalšie informácie o príprave aplikácií Outlooku pre 32-bitovú a 64-bitovú platformu nájdete v téme Budovanie aplikácií s rozhraním MAPI na 32-bitovej a 64-bitovej platforme a Referenčná príručka rozhrania MAPI pre Outlook.

 • V SharePointe 2010 alebo staršej verzii údajové zobrazenie nie je k dispozícii, pretože toto zobrazenie používa ovládací prvok ActiveX.

 • Microsoft 365 Excel Viewer, databázový nástroj Access pre Access 2013 a balík Compatibility Pack pre systém Office 2007 inštaláciu 64-bitovej verzie balíka Office 2013 zablokujú.

 • Požívanie staršieho programu Editor rovníc vo Worde nie je v 64-bitovej verzii balíka Office 2016 podporované, avšak funkcia Zostavovač rovníc vo Worde 2013 je podporovaná vo všetkých platformách. V 64-bitovej verzii balíka Office 2013 nie je podporovaná knižnica doplnkov Wordu (WLL).

Ak máte konkrétne doplnky, ktoré používate v 32-bitovej verzii balíka Office, v 64-bitovej verzii balíka Office nemusia fungovať (a naopak). Ak máte obavy, skontrolujte pred inštaláciou novej verzie balíka Office aktuálnu verziu. Zvážte otestovanie doplnku so 64-bitovou verziou balíka Office alebo zistite, či vývojár neponúka aj 64-bitovú verziu daného doplnku.

Dôležité: Ak ste správcom, ktorý nasadzuje Office, ďalšie technické informácie o 64-bitovej verzii nájdete na lokalite TechNet v téme 64-bitové vydania balíka Office 2013.

Ste pripravení na inštaláciu?

Postupujte podľa pokynov v téme:

Dôležité:  Office 2010 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Office 2010 bol prvým vydaním, ktoré ponúkalo 32-bitovú aj 64-bitovú verziu. 32-bitová verzia balíka Office sa nainštaluje automaticky. To, ktorá verzia je pre vás vhodná, závisí od toho, ako budete Office používať. Ak máte konkrétne doplnky, ktoré používate v 32-bitovej verzii balíka Office, v 64-bitovej verzii nemusia fungovať (a naopak). Ak máte obavy, skontrolujte pred inštaláciou novej verzie balíka Office aktuálnu verziu. Zvážte otestovanie doplnku so 64-bitovou verziou balíka Office alebo zistite, či dodávateľ alebo vývojár neponúka aj 64-bitovú verziu daného doplnku.

Viem, že chcem 64-bitovú verziu. Ako ju nainštalujem?

Ak chcete nainštalovať balík Office 2010, pozrite si tému Office 2010.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktorá verzia by bola pre vás lepšia, pozrite si nasledujúcu časť.

Prečo si vybrať 64-bitovú verziu

Výhody používania 64-bitovej verzie balíka Office 2010 sú uvedené nižšie a v prípade tejto verzie existuje aj niekoľko obmedzení, ako je to napríklad nedostatočná funkčnosť s niektorými staršími verziami doplnkov. Je to väčšinou z dôvodu obmedzení v dôsledku automatického inštalovania 32-bitovej verzie (predvolene), a to dokonca aj v 64-bitovej verzii operačného systému Windows.

Ak pracujete s veľkými súbormi alebo veľkými množinami údajov a máte počítač so 64-bitovou verziou systému Windows, 64-bitová verzia je správna voľba v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové zošity programu Excel balíka Office so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami k externým databázam a doplnkami PowerPivot, 3D mapa, PowerView alebo Získať a transformovať. Na rozdiel od 32-bitovej verzie balíka Office 64-bitová verzia balíka Office nestanovuje konkrétne obmedzenia na veľkosť súboru (obmedzenie na 2 gigabajty (GB)), preto je pravdepodobné, že bude s veľkými množinami údajov fungovať lepšie.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v programe PowerPoint balíka Office. 64-bitová verzia balíka Office môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete so súbormi, ktoré zaberajú v programe Project balíka Office viac ako 2 GB miesta, najmä ak má projekt veľa vedľajších projektov.

 • Ak vyvíjate interné riešenia pre Office, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov.

 • Ak vaša organizácia vyžaduje pre aplikácie balíka Office hardvérové zabránenie spusteniu údajov (DEP). Zabránenie spusteniu údajov je skupina hardvérových a softvérových technológií, ktoré niektoré organizácie používajú na zvýšenie zabezpečenia. Pri inštalácii 64-bitovej verzie sa zabránenie spusteniu údajov vždy vynúti, zatiaľ čo pri inštalácii 32-bitovej verzie bude zabránenie spusteniu údajov potrebné nakonfigurovať prostredníctvom nastavení.

 • Vzhľadom na narastajúci počet zákazníkov so 64-bitovou verziou Outlooku sa odporúča prebudovať aplikácie, doplnky alebo makrá s 32-bitovou verziou aplikačného programovacieho rozhrania na posielanie správ (MAPI) na 64-bitovú verziu Outlooku. V prípade potreby ich však môžete aj naďalej používať len v 32-bitovej verzii Outlooku.

Prečo si vybrať 32-bitovú verziu

V 32-bitovom operačnom systéme s (32-bitovým) procesorom typu x86 je možné nainštalovať len 32-bitovú verziu balíka Office. Skontrolujte svoju verziu Windowsu.

Ak máte 64-bitový operačný systém s procesorom typu x64, môžete si vybrať, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office.

Tip: Okrem toho, že podporuje 32-bitové verzie systému Windows, má 32-bitová verzia balíka Office podporu aj v počítačoch so 64-bitovou verziou systému Windows. Balík Office 2010 umožňuje používateľom aj naďalej používať existujúce ovládacie prvky Microsoft ActiveX, doplnky architektúry COM a Visual Basic for Applications (VBA). Predovšetkým ide o 32-bitové verzie, keďže 64-bitové verzie nie sú pre mnohé doplnky k dispozícii.

 • Ak vaša organizácia musí pokračovať v používaní rozšírení balíka Office, ako sú napríklad ovládacie prvky ActiveX, doplnky tretích strán, interné riešenia vytvorené v starších verziách balíka Office alebo 32-bitové verzie softvéru, ktoré sú priamo pripojené k balíku Office, odporúčame v počítačoch s operačným systémom Windows 32-bitovej aj 64-bitovej verzie pokračovať v používaní automaticky nainštalovanej 32-bitovej verzii (x86) balíka Office 2010.

 • oužívate 32-bitové verzie ovládacích prvkov bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie ovládacích prvkov, ako sú napríklad bežné ovládacie prvky systému Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) alebo akékoľvek existujúce 32-bitové verzie ovládacích prvkov tretích strán, môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Office.

 • Kód VBA používa príkaz Declare. Visual Basic for Applications (VBA) s príkazom Declare funguje v 64-bitovej verzii balíka Office až po aktualizácii.

 • V SharePoint Serveri 2010 alebo v staršej verzii nie je údajové zobrazenie k dispozícii. Na SharePoint Serveri 2010 s 32-bitovou verziou klienta Office však môžete aj naďalej používať zobrazenie Upraviť v údajovom hárku.

 • Nefungujú kompilované accessové databázy, napríklad súbory .MDE a .ACCDE, pokiaľ nie sú napísané konkrétne pre 64-bitovú verziu balíka Office.

 • Vo Worde musíte mať staršiu verziu editora rovníc alebo súbory WLL (knižnice doplnkov Wordu). Staršiu verziu editora rovníc pre Word môžete používať aj naďalej (súbory WLL nie sú v 32-bitovej verzii povolené ani podporované od balíka Office 2010).

 • V 64-bitovej verzii nie je pre tri formáty médií QuickTime k dispozícii žiaden kodek (softvér určený na komprimáciu a dekomprimáciu videosúborov a zvukových súborov). Preto ak máte v powerpointovej prezentácii vložený starý mediálny súbor, budete musieť použiť 32-bitovú verziu balíka Office.

Ste pripravení na inštaláciu?

Postupujte podľa pokynov v téme:

Pozrite tiež

Ktorú verziu operačného systému Windows používam?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×