Video: Použitie podmieneného formátovania v zostavách

Váš prehliadač nepodporuje video.

Podmienené formátovanie umožňuje použiť rozdielne formátovanie pre jednotlivé hodnoty v počítačových zostavách Accessu, buď na základe samotnej hodnoty, alebo na základe výpočtu, ktorý obsahuje ďalšie hodnoty. Takto môžete v údajoch zistiť vzory a vzťahy, ktoré sa iným spôsobom dajú len ťažko odhaliť. Toto video ukazuje pridanie jednoduchých pravidiel podmieneného formátovania na zvýraznenie určitého rozsahu hodnôt v zostave.

Poznámka: Podmienené formátovanie nie je k dispozícii vo webových aplikáciách Accessu.

Použitie podmieneného formátovania v ovládacích prvkoch v zostave

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu na navigačnej table a otvorte tak zostavu v zobrazení rozloženia. Potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Vyberte všetky ovládacie prvky, pre ktoré chcete použiť podmienené formátovanie. Ak chcete vybrať viac ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT alebo CTRL a kliknite na požadované ovládacie prvky.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine Formátovanie ovládacieho prvku na položku Podmienené formátovanie. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 4. V dialógovom okne Správca pravidiel podmieneného formátovania kliknite na položku Nové pravidlo.

 5. V dialógovom okne Nové pravidlo formátovania vyberte hodnotu v časti Vybrať typ pravidla:

  • Ak chcete vytvoriť pravidlo vyhodnocované pre každý záznam samostatne, vyberte položku Skontrolovať hodnoty v aktuálnom zázname alebo použiť výraz.

  • Ak chcete vytvoriť pravidlo, ktoré záznamy vzájomne porovnáva pomocou panelov s údajmi, kliknite na položku Porovnať s ostatnými záznamami.

  Poznámka:  Možnosť Porovnať s ostatnými záznamami nie je k dispozícii vo webových databázach ani vo webových aplikáciách Accessu.

 6. V časti Upraviť popis pravidla definujte pravidlo, ktoré bude určovať, v akom prípade sa má dané formátovanie použiť. Určte aj formátovanie, ktoré sa má prejaviť, keď sú splnené kritériá pre toto pravidlo.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do dialógového okna Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 8. Ak chcete pre tento ovládací prvok alebo množinu ovládacích prvkov vytvoriť ďalšie pravidlo, zopakujte tento postup od kroku 4. V opačnom prípade zavrite dialógové okno kliknutím na tlačidlo OK.

Zmena priority pravidla podmieneného formátovania

Pre každý ovládací prvok alebo skupinu ovládacích prvkov môžete pridať až 50 pravidiel podmieneného formátovania. Ak sú splnené kritériá pravidla, použije sa zodpovedajúce formátovanie a žiadna z podmienok uvedených nižšie sa už nevyhodnocuje. Ak sú pravidlá v rozpore, môžete zvýšiť alebo znížiť prioritu pravidla jeho presunutím v zozname nahor alebo nadol. Použite nasledujúci postup:

 1. Otvorte dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania pomocou krokov 1 až 3 v predchádzajúcom postupe.

 2. Vyberte pravidlo, ktoré chcete presunúť, a potom ho presuňte pomocou šípok nahor alebo nadol.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×