Vkladanie čísel strán na pracovné hárky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vytlačiť hárok programu Microsoft Excel s číslami strán, môžete ich vložiť do hlavičky alebo päty na stranách hárka. Vložené čísla strán sa nezobrazujú v normálnom zobrazení hárka, zobrazujú sa iba v zobrazení rozloženia strany a na vytlačených stranách.

Poznámka: Snímky obrazovky v tomto článku boli vytvorené v programe Excel 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

Pridanie čísel strán do jedného hárka

 1. Kliknite na hárok, v ktorom chcete vložiť čísla strán

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  Excel zobrazí hárok v zobrazení rozloženia strany. Ak chcete zobraziť toto zobrazenie, môžete tiež kliknúť na položku Rozloženie strany Vzhľad tlačidla v stavovom riadku.

 3. V hárku kliknite na položku Kliknutím pridať hlavičku alebo Kliknutím pridať pätu.

  Zobrazia sa Nástroje hlavičiek a piat s kartou Návrh.

 4. Ak chcete zadať, kde sa má číslo strany v hlavičke alebo päte zobraziť, kliknite do poľa Ľavá časť, Stredná časť alebo Pravá časť hlavičky alebo päty.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupine Hlavička a päta – prvky na položku Číslo strany.

  V skupine Hlavička a päta – Prvky kliknite na tlačidlo Číslo strany

  Zástupný objekt &[strana] sa zobrazí vo vybratej časti.

  Ak chcete pridať celkový počet strán, zadajte medzeru za reťazcom &[strana], napíšte slovo z, za ním medzeru a potom v skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na položku Počet strán.

  Vo vybratej časti sa zobrazí zástupný objekt &[strana] z &[strán].

 6. Na zobrazenie skutočných čísiel strán v zobrazení Rozloženie strany kliknite niekam mimo hlavičky alebo päty.

 7. Po skončení práce v zobrazení Rozloženie strany kliknite na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia zošitov na položku Normálne.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne

  Môžete tiež kliknúť na položku normálne Obrázok tlačidla v stavovom riadku.

  Čísla strán môžete do hárka vložiť v zobrazení rozloženia strany, v ktorom sa zobrazujú, alebo môžete použiť dialógové okno Nastavenie strany, ak chcete vložiť čísla strán do viacerých hárkov súčasne. V iných typoch hárkov, napríklad hárkoch s grafom, môžete čísla strán vložiť iba pomocou dialógového okna Nastavenie strany.

Pridanie čísel strán do viacerých hárkov

Čísla strán môžete vložiť do viacerých hárkov zošita v dialógovom okne Nastavenie strany. Ak napríklad zošit obsahuje dva hárky s dĺžkou dvoch strán, prvý hárok bude obsahovať dve strany s číslami 1 a 2. Druhý hárok bude tiež obsahovať dve strany očíslované ako 1 a 2.

Tip: Ak chcete pridať čísla strán na všetky hárky v zošite v sekvenčnom poradí, treba zmeniť číslo, ktorým jednotlivé hárky začínajú. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie iného čísla pre prvú stranu.

 1. Kliknite na hárky alebo hárky s grafom, na ktoré chcete pridať čísla strán.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Jeden hárok

Kliknite na kartu hárka.

Kliknite na kartu Hárok

Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

Kliknite na šípky posúvača hárka

Dva alebo viaceré susediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

Dva alebo viaceré nesusediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

Všetky hárky v zošite

Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Bublina 4 vedľa položky Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 2. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na karte Hlavička alebo päta na položku Vlastná hlavička alebo Vlastná päta.

 3. Ak chcete zadať, kde sa má číslo strany v hlavičke alebo päte zobraziť, kliknite do poľa Ľavá časť, Stredná časť alebo Pravá časť.

 4. Ak chcete vložiť čísla, kliknite na tlačidlo vložiť číslo strany Bublina 4 .

  Zástupný objekt &[strana] sa zobrazí vo vybratej časti.

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať celkový počet strán, zadajte medzeru za & [strana], zadajte slovo, za ním medzeru , a potom kliknite na tlačidlo Vložiť počet strán Vzhľad tlačidla .

  • Vo vybratej časti sa zobrazí zástupný objekt &[strana] z &[strán].

Nastavenie iného čísla na prvej strane

Ak chcete sekvenčne číslovať všetky strany hárkov v zošite, najprv pridajte čísla strán na všetkých hárkoch v zošite a potom vykonaním nasledujúceho postupu začnite číslovanie strán jednotlivých hárkov príslušným číslom. Ak napríklad zošiť obsahuje dva hárky, ktoré sa oba tlačia na dve strany, tento postup by ste požili na začatie číslovania strán druhého hárka číslom 3.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Bublina 4 vedľa položky Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 2. Na karte Strana zadajte do poľa Číslo prvej strany číslo, ktoré sa má použiť na prvej strane.

  Ak chcete použiť predvolený spôsob číslovania, zadajte hodnotu Automaticky do poľa Číslo prvej strany.

Zmena poradia číslovania strán

V predvolenom nastavení program Excel čísluje a tlačí strany hárka zhora nadol a zľava doprava, predvolený smer číslovania a tlače sa však dá zmeniť.

 1. Kliknite na hárok, v ktorom chcete zmeniť poradie číslovania.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Bublina 4 vedľa položky Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 3. Na karte Hárok kliknite v časti Poradie strán na položku Nadol, potom priečne alebo na položku Priečne, potom nadol.

  Smer vybratej možnosti sa zobrazí v okne s ukážkou.

Odstránenie čísel strán

 1. Kliknite na hárky alebo hárky s grafom, v ktorých chcete odstrániť čísla strán.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Jeden hárok

Kliknite na kartu hárka.

Kliknite na kartu Hárok

Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

Kliknite na šípky posúvača hárka

Dva alebo viaceré susediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

Dva alebo viaceré nesusediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

Všetky hárky v zošite

Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Bublina 4 vedľa položky Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 2. Na karte Hlavička alebo päta kliknite v rozbaľovacom poli Hlavička alebo Päta na položku (žiadna).

  Poznámka: Je možné, že sa budete musieť presunúť na začiatok zoznamu a kliknúť na položku (žiadna).

 • Ktorú verziu používate?
 • Novšie verzie
 • Excel for Mac 2011

Pridanie čísel strán

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

  Excel sa automaticky zmení na zobrazenie rozloženia strany.

 2. Na karte Päta & na hlavičku alebo pätu kliknite na hlavičku alebo pätua potom vyberte požadovaný formát čísla strany.

  Čísla strán hlavičiek sa zobrazia v hornej časti vytlačenej strany a čísla strán päty sa zobrazia v dolnej časti.

 3. Po dokončení môžete buď zostať v zobrazení rozloženia strany, alebo môžete prepnúť na normálne zobrazenie kliknutím na položku normálne na karte Zobraziť .

Nastavenie iného čísla na prvej strane

Prvý vytlačený hárok môžete nastaviť ako číslo strany iné ako 1. Táto akcia je užitočná v prípade, ak sú k dispozícii aj ďalšie tlačené strany, ktoré sa dostanú do hárka. Môžete napríklad vytlačiť 2-stranový wordový dokument, ktorý bude zodpovedať stránkam 1 a 2, a excelový hárok sa potom začne na strane 3.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Na karte stránka zadajte do poľa číslo prvej strany číslo, ktoré chcete pre číslo prvej strany. Ak chcete napríklad číslo prvej strany nastaviť na hodnotu 3, zadajte číslo 3.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak používate formát čísla strany, ktorý počíta celkový počet strán, napríklad: strana 3 zo 7, budete musieť vykonať úpravu na druhé číslo. Táto úprava vám zaručí, že neskončíte takto: strana 10 zo 7.

 1. V časti Nastavenie stranykliknite na kartu Hlavička alebo päta a potom kliknite na položku Vlastná hlavička alebo Vlastná päta.

 2. Po stránke & [strana] z & [strany]zadajte znamienko plus (+) a potom zadajte počet strán, ktoré sú pred číslom prvej strany.

  Ak je napríklad číslo 3 prvou stranou, musíte do celkového počtu strán zahrnúť 2 strany. Na konci by ste mali napísať + 2: Page & [strana] z & [strán] + 2 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Opäť kliknite na tlačidlo OK.

Zmena poradia číslovania strán

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Nastavenie stranya potom na položku hárok.

 2. V časti Poradie stránvyberte požadované poradie číslovania strán.

Odstránenie čísel strán

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Nastavenie stranya potom kliknite na položku Hlavička alebo päta.

 2. V časti Hlavička alebo Pätavyberte položku (žiadna).

  Možno sa budete musieť posunúť na vyhľadanie (žiadne) v hornej časti zoznamu.

Pridanie čísel strán

 1. Na karte rozloženie kliknite v časti Nastavenie stranyna položku Hlavička & päta.

 2. V kontextovej ponuke v časti Hlavička alebo Pätavyberte formát čísla strany, ktorý chcete pridať.

  Formáty hlavičiek sa zobrazia v hornej časti vytlačenej strany a v dolnej časti sa zobrazia formáty päty.

  Tipy: 

  • Zobrazenie čísel strán zobrazíte zobrazením hárka v režime ukážky. Na karte rozloženie kliknite v časti Tlačiťna položku Ukážka.

  • Ak chcete pridať čísla strán do viacerých hárkov zošita súčasne, vyberte požadované hárky pred kliknutím na položku Hlavička _AMP_ päta. Formát čísla strany, ktorý vyberiete, sa použije na všetky vybraté hárky.

  • Ak chcete vytvoriť úplne vlastnú hlavičku alebo pätu s číslami strán, kliknite na položku prispôsobiť hlavičku alebo prispôsobiť pätua podľa uvedených pokynov.

Nastavenie iného čísla na prvej strane

 1. Na karte rozloženie kliknite v časti Nastavenie stranyna položku Hlavička & päta.

 2. Pridajte čísla strán v požadovanom formáte.

 3. Kliknite na položku prispôsobiť hlavičku alebo prispôsobiť pätuv závislosti od toho, kde sa zobrazia čísla strán.

 4. Vyhľadajte kód čísla strany & [strana]a kliknite na položku bezprostredne po presunutí kurzora na toto miesto.

 5. Zadajte znamienko plus (+) a potom zadajte počet strán, ktoré chcete posunúť na začiatok stránky. Ak chcete napríklad začať na strane 4, zvýšite začiatočné číslo strany tromi stranami, takže píšete + 3. Kód sa teraz zobrazí ako & [strana] + 3.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  V poli Hlavička alebo Päta sa zobrazí Hlavička alebo päta novej prvej strany.

  Poznámka: Ak chcete použiť formát čísla strany, ktorý obsahuje celkový počet strán, ako je napríklad strana 4 zo 7, skontrolujte, či ste pridali aj znamienko plus (+) a číslo strany, ktoré sa zvýši na kód celkového počtu strán, & [strany].

Zmena poradia číslovania strán

 1. Na karte rozloženie kliknite v časti Nastavenie stranyna položku Hlavička & päta.

 2. Na karte hárok v časti Poradie stránvyberte požadované poradie číslovania strán.

Odstránenie čísel strán

 1. Na karte rozloženie kliknite v časti Nastavenie stranyna položku Hlavička & päta.

 2. V kontextovej ponuke v časti Hlavička alebo Pätavyberte položku (žiadna).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×