Vlastnosť ActiveForm

Vzťahuje sa na

Objekt Obrazovka

Ak chcete identifikovať alebo odkazovať na formulár, na ktorom je zameranie, použite vlastnosť AktívnyFormulár spolu s objektom Obrazovka. Objekt Formulár iba na čítanie.

výraz.AktívnyFormulár

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname vzťahuje sa na.

Nastavenie

Toto nastavenie vlastnosti obsahuje odkaz na objekt formulár so zameraním na čas spustenia.

Táto vlastnosť je k dispozícii, iba ak používate makro alebo kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA) a vo všetkých zobrazeniach je k dispozícii iba na čítanie.

Poznámky

Pomocou vlastnosti AktívnyFormulár môžete odkazovať na aktívny formulár a jednu z jeho vlastností či metód. Nasledujúci príklad zobrazuje nastavenie vlastnosti Názov aktívneho formulára.

Dim frmCurrentForm As Form
Set frmCurrentForm = Screen.ActiveForm
MsgBox "Current form is " & frmCurrentForm.Name

Ak zameranie má podformulár, vlastnosť AktívnyFormulár odkazuje na hlavný formulár. Ak pri používaní vlastnosti AktívnyFormulár nie je zameranie na formulári ani podformulári, zobrazí sa chyba.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×