Vlastnosť AllowAdditions

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Vlastnosť PovoliťPridávanie môžete použiť na určenie, či používateľ môže pridať záznam pri použití formulár. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.PovoliťPridávanie

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť PovoliťPridávanie používa nasledovné nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

(Predvolené) Používateľ môže pridávať nové záznamy.

Nie

False

Používateľ nemôže pridávať nové záznamy.


Na nastavenie vlastnosti PovoliťPridávanie použite hárok vlastností, makro alebo kód programu Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámky

Ak chcete, aby používatelia mohli zobrazovať a upravovať existujúce záznamy, ale nemohli pridávať nové záznamy, nastavte vlastnosť PovoliťPridávanie na hodnotu Nie.

Ak chcete zabrániť zmenám existujúcich záznamov (nastaviť formulár iba na čítanie), vyberte pre vlastnosti PovoliťPridávanie, PovoliťOdstránenia, a PovoliťÚpravy hodnotu Nie. Záznamy môžete nastaviť iba na čítanie aj tak, že nastavíte vlastnosť TypMnožinyZáznamov na hodnotu Snímka.

Ak chcete otvoriť formulár iba na zadávanie údajov, nastavte vlastnosť ZadanieÚdajov na hodnotu Áno.

Ak je vlastnosť PovoliťPridávanie nastavená na hodnotu Nie, príkaz Nový záznam v časti Záznamyna karte Údaje nie je k dispozícii.

Poznámka: Ak sa pre akciu OtvoriťFormulár použije argument Režim údajov, Microsoft Office Access 2007 v mnohých prípadoch prepíše nastavenia vlastností formulára. Ak sa pre akciu OtvoriťFormulár nastaví argument Režim údajov na hodnotu Upraviť, Access otvorí formulár s týmto nastavením vlastností:

  • PovoliťÚpravy – Áno

  • PovoliťOdstránenia – Áno

  • PovoliťPridávanie – Áno

  • ZadanieÚdajov – Nie

Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúceho nastavenia vlastností akciou OtvoriťFormulár, môžete vynechať nastavenie argumentu Režim údajov, aby Access použil nastavenia vlastností definované vo formulári.

Príklad

Nasledujúci príklad sa zameriava na vlastnosť TypOvládaciehoPrvku pre všetky ovládacie prvky vo formulári. Pre každý ovládací prvok označenia a textového poľa sa v postupe prepína vlastnosť ŠpeciálnyEfekt. Keď je vlastnosť ŠpeciálnyEfekt ovládacích prvkov označení nastavená na hodnotu Tieňované a vlastnosť ŠpeciálnyEfekt ovládacích prvkov textového poľa nastavená na hodnotu Normálne, a vlastnosti PovoliťPridávanie, PovoliťOdstránenia a PovoliťÚpravy sú nastavené na hodnotu True, premenná intCanEdit sa prepne na povolenie úprav základných údajov.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×