Vlastnosť BackColor

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ObjectFrame

Objekt ComboBox

Objekt OptionGroup

Objekt FormatCondition

Objekt Rectangle

Objekt Image

Objekt Section

Objekt Label

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Vlastnosť BackColor môžete použiť na určenie farby vnútra ovládací prvok alebo sekcia. Výraz Long na čítanie a zapisovanie.

výraz.BackColor

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť FarbaPozadia obsahuje numerický výraz, ktorý zodpovedá farbe použitej ako výplň ovládacieho prvok alebo sekcie.

Pomocou nástroja na tvorbu farieb môžete túto vlastnosť nastaviť kliknutím na tlačidlo zostaviť napravo od poľa vlastnosti v hárok vlastností. Pomocou nástroja na tvorbu farieb môžete definovať vlastné farby pozadia pre ovládacie prvky alebo sekcie.

Túto vlastnosť môžete nastaviť aj pomocou hárok vlastností ovládacieho prvku alebo sekcie, makro alebo kódu Visual Basic for Applications (VBA) alebo pomocou príkazu Farba výplne v časti písmo (na karte návrh alebo Formát v závislosti od toho, či sa nachádzate v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia).

V kóde Visual Basic for Applications (VBA) nastavte vlastnosť použitím číselného výrazu. Typ údajov nastavenia tejto vlastnosti je Long.

Túto vlastnosť môžete nastaviť na predvolené hodnoty tak, že pre ovládací prvok použijete predvolený štýl ovládacieho prvku alebo vlastnosť PredvolenýOvládacíPrvok v kóde VBA.

V prípade objektov typu Tabuľka môžete nastaviť vlastnosť pomocou príkazu Farba výplne príkaz v skupine Písmo na karte Údaje, alebo v kóde VBA pomocou vlastnosti FarbaPozadiaÚdajovéhoHárka.

Poznámky

Ak chcete používať vlastnosť FarbaPozadia, vlastnosť ŠtýlPozadia, ak je k dispozícii, musí byť nastavená na hodnotu Normálne.

Príklad

Nasledujúci príklad pomocou funkciu RGB nastavuje vlastnosti FarbaOkraja, FarbaPozadia a FarbaPopredia v závislosti od hodnoty textového poľa txtPastDue. Tieto vlastnosti môžete nastaviť aj pomocou funkcie QBColor. Vlastnosti zobrazenia ovládacieho prvku sa nastavia pri otváraní formulára alebo presune na nový záznam v prípade, že sa do udalosti Form_Current( ) vloží nasledujúci kód.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×