Vlastnosť Dirty

Vzťahuje sa na

Objekt Formulár

Objekt Report

Vlastnosť Zmenené možno použiť na určenie toho, či bol aktuálny záznam od posledného uloženia upravený. Môžete sa napríklad chcieť spýtať používateľa, či boli zmeny záznamu úmyselné, a ak nie, povoliť používateľovi premiestniť sa na ďalší záznam bez uloženia zmien. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.Zmenené

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť Zmenené používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

True

True

Aktuálny záznam bol zmenený.

False.

False.

Aktuálny záznam nebol zmenený.

Táto vlastnosť je k dispozícii vo formulárovom zobrazení a údajovom zobrazení.

Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou makra alebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Po uložení záznamu Microsoft Office Access 2007 nastaví vlastnosť Zmenené na hodnotu False. Keď používateľ v zázname vykoná zmeny, vlasnosť sa nastaví na hodnotu True.

Príklad

Nasledovný príklad povolí tlačidlo btnUndo, keď sa zmenia údaje. Podprogram ZrušiťÚpravy( ) sa vyvolá z udalosti PoAktualizácii ovládacích prvkov textových polí. Kliknutím na povolené tlačidlo btnUndo sa obnoví pôvodná hodnota ovládacieho prvku pomocou vlastnosti StaráHodnota.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×