Vlastnosť FileDialog

Vzťahuje sa na

Objekt Aplikácia

Vráti objekt FileDialog, ktorý predstavuje jednu inštanciu dialógového okna súboru.

výraz.FileDialog (dialogType)

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname vzťahuje sa na.

dialogType    Požadované MsoFileDialogType. Typ dialógového okna súboru.

MsoFileDialogType može byť jedna z týchto konštánt.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen Nie je podporované v aplikácii Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs Nie je podporované v aplikácii Microsoft Access.

Poznámky

Konštanty msoFileDialogOpen a msoFileDialogSaveAs nie sú podporované v aplikácii Microsoft Office Access 2007.

Príklad

Tento príklad znázorňuje, ako používať objekt FileDialog na zobrazenie dialógového okna, ktorým používateľ môže vybrať jeden alebo viacero súborov. Vybraté súbory sa potom pridajú do zoznamu s názvom FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×