Vlastnosť Height

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt Tlačidlo možností

Objekt Section

Objekt Začiarkavacie políčko

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Vlastnosť Výška možno použiť (spolu s vlastnosťou Šírka) na zadanie špecifických dimenzií objektu. Integer na čítanie a zapisovanie pre všetky objekty v zozname Vzťahuje sa na okrem objektu Zostava, ktorý má typ údajov Long na čítanie a zapisovanie.

výraz.Výška

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z vyššie uvedených objektov.

&nbspPoznámky

Vlastnosť Výška sa vzťahuje len na časti formulára a zostavy, nie na formuláre a zostavy.

Zadajte číslo požadovanej výšky v aktuálnej mernej jednotke. Ak chcete použiť mernú jednotku, ktorá je iná než nastavenie v dialógovom okne Miestne nastavenia ovládacieho panelu Windowsu, špecifikujte jednotku, napríklad cm alebo palce (napríklad 5 cm alebo 3 palce).

Túto vlastnosť možno nastaviť tak, že použijete hárok vlastností a makro objektu alebo kód VBA (Visual Basic for Applications).

V prípade ovládacích prvkov môžete nastaviť predvolenú vlastnosť pre túto vlastnosť pomocou predvolený štýl ovládacieho prvku alebo vlastnosť predvolenýovládacíprvok v kóde VBA.

V kóde VBA použite na nastavenie hodnoty tejto vlastnosti numerický výraz. Hodnoty sú vyjadrené v twipoch.

Pre sekcie zostavy nie je možné použiť makro ani kód VBA na nastavenie vlastnosti výška pri tlači alebo ukážke zostavy. V prípade ovládacích prvkov zostavy môžete vlastnosť výška nastaviť pri tlači alebo ukážke zostavy iba pomocou makra alebo procedúra spúšťaná udalosťou zadaného v nastavení vlastnosti udalosti sekcie v OnFormat .

Túto vlastnosť nemožno nastaviť pre objekt potom, keď sa tlač už začala. Napríklad pokusom o nastavenie vlastnosti Výška v udalosti Tlač zostavy sa vygeneruje chyba.

Microsoft Office Access 2007 automaticky nastaví vlastnosť Výška, keď vytvoríte alebo nastavíte veľkosť ovládacieho prvku alebo keď nastavíte veľkosť okna v návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy.

Výška sekcií sa meria od vnútornej časti ich orámovania. Výška ovládacích prvkov sa meria od stredu ich orámovania, aby sa ovládacie prvky s odlišnými šírkami orámovania zarovnali správne. Okraje formulárov a zostáv nastavíte kliknutím na položku Okraje na karte Rozloženie strany.

Poznámka: Ak chcete nastaviť umiestnenie objektu vľavo a hore, použite vlastnosti Zľava a Hore.

Príklad

Nasledovný kód mení veľkosť tlačidla príkazu na štvorcové tlačidlo s rozmermi 2,5 cm na 2,5 cm (predvolenou mernou jednotkou v kóde VBA sú twipy, pričom 1 440 twipov sa rovná 2,5 cm):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×