Vlastnosť IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt Page

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt Report

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ObjectFrame

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Objekt Form

Objekt OptionGroup

Vlastnosť IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka určuje ID kontextu témy vo vlastnom súbore Pomocníka určenom nastavením vlastnosti SúborPomocníka. Výraz Long na čítanie a zapisovanie.

výraz.IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Poznámka: Ak zadáte ID kontextu súboru Pomocníka ako kladné číslo, témy Pomocníka sa zobrazia v „celom“ okne témy Pomocníka. Ak pred ID kontextu pridáte znak mínus („-“), téma Pomocníka sa zobrazí v automaticky otvorenom okne. Je dôležité poznamenať, že ID kontextu nemusí byť záporné číslo, ak je téma vytvorená vo workshope microsoftového Pomocníka. Ak nastavujete vlastnosť tak, aby sa článok zobrazil v automaticky otvorenom okne, musíte pridať znamienko mínus.

Môžete vytvoriť vlastný súbor Pomocníka k formulárom dokumentov, zostáv alebo aplikácií, ktoré ste vytvorili pomocou aplikácie Microsoft Office Access 2007.

Ak používate zobrazenie formulára, po stlačení klávesu F1 vyvolá Microsoft Access aplikáciu Microsoft Help Workshop alebo HTML Microsoft Help Workshop, načíta vlastný súbor Pomocníka určený nastavením vlastnosti SúborPomocníka pre formulár alebo zostavu, a zobrazí tému Pomocníka určenú nastavením vlastnosti IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka.

Ak vlastnosť IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka ovládacieho prvku je nastavená na 0 (predvolené), Microsoft Access použije vlastnosti IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka a SúborPomocníka formulára a identifikuje tému Pomocníka, ktorá sa má zobraziť. Ak stlačíte kláves F1 v zobrazení inom, ako je zobrazenie formulára, alebo ak je vlastnosť IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka nastavená na 0 pre formulár aj pre ovládací prvok, zobrazí sa téma Pomocníka programu Microsoft Access.

Príklad

V tomto príklade sa používa vlastnosť IdentifikáciaKontextovéhoPomocníka objektu Err, aby sa zobrazila téma Pomocníka kódu Visual Basic for Applications (VBA) pre chybu Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×