Vlastnosť PoradieZoradenia

Použitím vlastnosti PoradieZoradenia určíte poradie zoradenia polí a výrazov v zostave. Ak chcete napríklad vytlačiť zoznam dodávateľov, môžete zoradiť záznamy abecedne podľa názvu spoločnosti. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.PoradieZoradenia

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť PoradieZoradenia používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Vzostupne

False.

(Predvolené) Zoraďuje hodnoty vo vzostupnom poradí (od A po Z, 0 až 9).

Zostupne

True

Zoraďuje hodnoty v zostupnom poradí (od Z po A, 9 až 0).


Poznámka: Vlastnosť PoradieZoradenia môžete nastaviť pomocou tabiel Skupina, Zoradiť a Celkom, alebo môžete použiť makro či kód Visual Basic for Applications (VBA).

V programe Visual Basic nastavíte vlastnosť PoradieZoradenia v návrhovom zobrazení, v zobrazení rozloženia, alebo v procedúre spúšťanej udalosťou Otvoriť zostavy pomocou vlastnosti ÚroveňZoskupenia.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa spôsob zoradenia nastaví vzostupne pre prvú úroveň zoskupenia v zostave „Prehľad produktov“.

Reports("Product Summary").GroupLevel(0).SortOrder = False  
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office