Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča

Vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča môžete použiť na špecifikovanie toho, či je kláves SHIFT povolený na vynechanie vlastností spúšťania a makro AutoExec. Napríklad vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča môžno nastaviť na hodnotu False, a tým zabrániť používateľovi vynechať vlastnosti spúšťania a makro AutoExec.

Nastavenie

Vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

Povolenie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.

False.

Zakázanie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.


Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou makra alebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Ak chcete nastaviť vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča pomocou makra alebo kódu VBA (Visual Basic for Applications), pomocou nasledujúceho spôsobu musíte túto vlastnosť vytvoriť:

  • V databáze Microsoft Accessu (.mdb alebo .accdb) môžete túto vlastnosť pridať pomocou metódy VytvoriťVlastnosť a potom ju pripojiť ku kolekcii Vlastnosti objektu Database.

  • V projekt programu Microsoft Access (.adp) môžete túto vlastnosť pridať do kolekcie AccessObjectProperties objektu CurrentProject pomocou metódy Add.

Poznámky

Pri ladení aplikácie by ste sa mali uistiť, že vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča je nastavená na hodnotu True.

Nastavenie vlastnosti PovoliťVynechanieKľúča sa prejaví až pri ďalšom otvorení databázovej aplikácie.

Príklad

Nasledovný príklad zobrazuje procedúru nazvanú PovoliťVynechanieKľúča, ktorá odovzdáva názov vlastnosti, ktorá sa má nastaviť, jej typ údajov a nastavenie. Všeobecná procedúra Zmeniť vlastnosť sa pokúša nastaviť vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča a keď sa vlastnosť nenájde, použije sa metóda VytvoriťVlasnosť, aby sa vlastnosť pridala do kolekcie Vlastnosti. Je to nevyhnutné, pretože vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča sa nezobrazí v kolekcii Vlastnosti, kým sa nepridá.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×