Vlastnosť PredvolenáHodnota

Vzťahuje sa na

Objekt CheckBox

Objekt OptionGroup

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Objekt ToggleButton

Objekt OptionButton

Určuje hodnotu reťazca, ktorá sa automaticky zadá do poľa pri vytvorení nového záznamu. V tabuľke Adresy môžete nastaviť napríklad predvolenú hodnotu New York. Po pridaní záznamu do tabuľky môžete buď prijať túto hodnotu alebo zadať názov iného mesta. Na čítanie a zapisovanie.

výraz.PredvolenáHodnota

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

  • Vlastnosť PredvolenáHodnota sa nevzťahuje na začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo ovládacie prvky tlačidla prepínania, keď sú v skupine možností. Neplatí však pre samotnú skupinu možností.

  • Vlastnosť PredvolenáHodnota sa vzťahuje na všetky polia okrem polí s typom údajov Automatické číslovanie alebo objekt OLE.

Vlastnosť PredvolenáHodnota určuje text alebo výraz, ktoré sa automaticky zadajú do ovládacieho prvku alebo poľa pri vytvorení nového záznamu. Ak nastavíte vlastnosť PredvolenáHodnota pre ovládací prvok textové pole na =Now(), ovládací prvok zobrazí aktuálny dátum a čas. Maximálna dĺžka nastavenia vlastnosti PredvolenáHodnota je 255 znakov.

Pre ovládací prvok môžete nastaviť vlastnosť v hárku vlastností ovládacieho prvku. Pre pole môžete nastaviť túto vlastnosť v návrhovom zobrazení tabuľky (v časti Vlastnosti poľa), v makre alebo pomocou kódu Visual Basic for Applications (VBA).

V kóde VBA použite na nastavenie hodnoty tejto vlastnosti reťazcový výraz. Nasledujúci kód napríklad nastaví vlastnosť PredvolenáHodnota pre ovládací prvok textového poľa s názvom PaymentMethod na hodnotu „Hotovosť“:

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Poznámka: Ak chcete nastaviť túto vlastnosť poľa pomocou kódu VBA, použite vlastnosť ADO PredvolenáHodnota alebo vlastnosť DAO PredvolenáHodnota.

Vlastnosť PredvolenáHodnota sa použije len vtedy, keď pridáte nový záznam. Ak zmeníte vlastnosť PredvolenáHodnota, zmena sa nepoužije automaticky na existujúce záznamy.

Ak nastavíte vlastnosť PredvolenáHodnota ovládacieho prvku formulára, ktorý sa viaže na pole, ktoré má tiež nastavenie vlastnosti PredvolenáHodnota definované v tabuľke, nastavenie ovládacieho prvku prepíše nastavenie tabuľky.

Ak vytvoríte ovládací prvok tak, že presuniete pole zo zoznamu zoznam polí, nastavenie vlastnosti PredvolenáHodnota poľa ako je definované v tabuľke sa použije na ovládací prvok vo formulári, napriek tomu, že nastavenie vlastnosti PredvolenáHodnota ovládacieho prvku zostane prázdne.

Jeden ovládací prvok môže poskytnúť predvolenú hodnotu inému ovládaciemu prvku. Ak napríklad nastavíte vlastnosť PredvolenáHodnota ovládacieho prvku na nasledujúci výraz, predvolená hodnota ovládacieho prvku sa nastaví na nastavenie vlastnosti PredvolenáHodnota ovládacieho prvku txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Ak sú ovládacie prvky na tom istom formulári, ovládací prvok, ktorý je zdrojom predvolenej hodnoty, musí byť uvedený vyššie v poradí prvkov ako ovládací prvok, ktorý obsahuje daný výraz.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×