Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Vlastnosť PriZmene

Vzťahuje sa na

Objekt Rozbaľovacie pole

Kolekcia Ovládací prvok Karta

Objekt Textové pole

Nastaví alebo vráti hodnotu poľa PriZmene jedného z objektov v zozname „Vzťahuje sa na“ v okne Vlastnosti. Reťazec na čítanie a zapisovanie.výraz.PriZmene

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Táto vlastnosť je užitočná pre programovú zmenu akcie, ktorú Microsoft Office Access 2007 vykoná pri spustení udalosti. Medzi volaniami udalostí možno budete chcieť zmeniť napríklad parametre výrazu alebo prepnúť z procedúry spúšťanej udalosťou na výraz alebo makro v závislosti od okolností, za ktorých bola udalosť spustená.

Udalosť Zmena sa spustí, keď sa zmení obsah textového poľa alebo časť textu rozbaľovacieho poľa. Spustí sa aj, ak na karte prechádzate z jednej strany na inú stranu.

V závislosti od voľby v okne VýberZostavovača (kliknutím tlačidla Zostava vedľa poľa PriZmene v hárku vlastností objektu) bude mať vlastnosť PriZmene jednu z týchto hodnôt:

  • Ak vyberiete zostavovač výrazov, hodnota bude „=výraz“, pričom výraz je výraz z okna zostavovača výrazov.

  • Ak vyberiete zostavovač makier, hodnota sa rovná názvu makra.

  • Ak vyberiete zostavovač kódov, hodnota bude „[Procedúra spúšťaná udalosťou]“.

Ak je pole PriZmene prázdne, hodnota vlastnosti je prázdny reťazec.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa vytlačí hodnota vlastnosti PriZmene v okamžitom okne pre textové pole „Adresa“ vo formulári „Objednávky“.

Debug.Print Forms("Order Entry").Controls("Address").OnChange

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×