Vlastnosť RecordLocks

Vzťahuje sa na

Objekt Formulár

Objekt Report

Pomocou vlastnosti UzamknutieZáznamov môžete určiť, ako sú záznamy uzamknuté a čo sa stane, ak sa dvaja používatelia pokúsia upravovať záznam v rovnakom čase. Na čítanie a zapisovanie.

výraz.UzamknutieZáznamov

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname vzťahuje sa na.

Poznámky

Microsoft Office Access 2007 môže automaticky zamknúť tento záznam, aby zabránil iným používateľom meniť ho predtým, než vy dokončíte svoje zmeny.

  • Formuláre. Určuje, ako sa majú záznamy v podkladovej tabuľke alebo dotaze zamknuté, keď sa aktualizujú údaje v databáze s multipoužívateľmi.

  • Zostavy. Určuje, či sa záznamy v podkladovej tabuľke alebo dotaze zablokujú počas prezerania alebo vytlačenia zostavy.

  • Dotazy. Určuje, či sa záznamy v dotaze (zvyčajne akčný dotaz v databáze s multipoužívateľmi) zablokujú pri spustení dotazu.

Poznámka: Vlastnosť UzamknutieZáznamov sa vzťahuje iba na formuláre, zostavy a dotazy v databáze Microsoft Accessu (.mdb alebo .accdb).

Vlastnosť UzamknutieZáznamov používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Bez uzamknutia

0

(Predvolené) Vo formulároch môžu súčasne upravovať záznam dvaja alebo viacerí používatelia. Nazýva sa to aj „optimistické“ uzamknutie. Ak sa dvaja používatelia pokúsia uložiť zmeny toho istého záznamu, Access zobrazí hlásenie používateľovi, ktorý sa pokúša uložiť tento záznam ako druhý. Tento používateľ môže potom záznam zahodiť, skopírovať ho do schránky alebo nahradiť zmeny iného používateľa. Toto nastavenie sa zvyčajne používa vo formulároch iba na čítanie alebo v databázach jedného používateľa. Používa sa aj v databázach s viacerými používateľmi a umožňuje viacerým používateľom vykonať zmeny v tom istom zázname súčasne.

V zostavách nie sú záznamy počas zobrazenia alebo tlače zostavy uzamknuté.

V dotazoch nie sú záznamy počas spusteného dotazu uzamknuté.

Všetky záznamy

1

Keď je formulár otvorený v  zobrazení zobrazenie formulára alebo údajové zobrazenie a kým sa zostava zobrazuje alebo tlačí či pri spustení dotazu sú všetky záznamy z podkladovej tabuľky alebo dotazu uzamknuté. Hoci používatelia môžu čítať záznamy, nikto nemôže upravovať, pridávať alebo odstraňovať žiadne záznamy, kým sa formulár neuzavrie, nedokončí tlač zostava alebo kým dotaz neskončí.

Upravený záznam

2

(Len formuláre a dotazy) Stránka záznamov sa uzamkne hneď po tom, ako určitý používateľ začne upravovať nejaké pole v zázname a zostane uzamknutá dovtedy, kým sa používateľ nepresunie na iný záznam. V dôsledku toho môže záznam upravovať naraz iba jeden používateľ. Nazýva sa to aj „pesimistické“ uzamknutie.


Poznámka: Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou hárku vlastností formulára, makra alebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámka: Zmena vlastnosti UzamknutieZáznamov otvoreného formulára alebo zostavy spôsobí automatické opätovné vytvorenie množiny záznamov.

Nastavenie Bez uzamknutia môžete použiť pre formuláre vtedy, keď iba jedna osoba používa podkladové tabuľky alebo dotazy alebo vykonáva všetky zmeny údajov.

V databázach pre viacerých používateľov môžete použiť nastavenie Bez uzamknutia, pokiaľ chcete použiť optimistické uzamknutie a varovať používateľov, ktorí sa pokúšajú o úpravu toho istého záznamu vo formulári. Ak chcete zabrániť tomu, aby dvaja alebo viacerí používatelia upravovali údaje súčasne, môžete použiť nastavenie Upravený záznam.

Keď potrebujete zabezpečiť, aby sa po spustení zobrazenia či tlače zostavy alebo spustení pridania, odstraňovania, vytvorenia tabuľky alebo aktualizácii dotazu nezmenili žiadne údaje, môžete použiť nastavenie Všetky záznamy.

V zobrazení formulára alebo údajovom zobrazení má každý uzamknutý záznam vo svojom výbere záznamu uzamknutý indikátor.

tip

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie vlastnosti UzamknutieZáznamov pre formuláre, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Access – možnosti. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Rozšírené a potom vyberte požadovanú možnosť v časti Predvolené uzamknutie záznamov.

S údajmi vo formulári, v zostave alebo s dotazom z rozhrania Open Database Connectivity (ODBC) sa nakladá tak, akoby bolo vybraté nastavenie Bez uzamknutia, bez ohľadu na nastavenie vlastnosti UzamknutieZáznamov.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa nastaví vlastnosť UzamknutieZáznamov formulára „Zamestnanci“ na možnosť Upravený záznam (stránka záznamov je uzamknutá hneď po tom, ako určitý používateľ začne upravovať nejaké pole v zázname, a zostane uzamknutá dovtedy, kým sa používateľ nepresunie na iný záznam).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×