Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ObjectFrame

Vlastnosť ZdrojováPoložka možno použiť na špecifikovanie údajov v súbore, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, keď vytvoríte prepojený objekt OLE. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.ZdrojováPoložka

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť ZdrojováPoložka môžete nastaviť špecifikovaním údajov v jednotkách rozpoznávaných aplikáciou poskytujúcou objekt. Keď napríklad vytvoríte prepojenie na Microsoft Office Excel 2007, špecifikujete nastavenie vlastnosti ZdrojováPoložka prostredníctvom referencie na bunku alebo rozsah buniek, napríklad R1C1 alebo R3C4:R9C22, či pomenovaným rozsahom, napríklad Výnosy.

Poznámka: Ak chcete určiť syntax na popísanie jednotky údajov pre konkrétny objekt, použite, dokumentáciu pre aplikáciu, ktorá bola použitá na vytvorenie objektu.

Na nastavenie tejto vlastnosti použite hárok vlastností, makro ovládacieho prvku alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

V programe Visual Basic môžete túto vlastnosť nastaviť tým, že použijete reťazcový výraz.

Vlasnosť ovládacieho prvku TypOLEPovolený musí byť nastavený na hodnotu Prepojený alebo Oba. Na špecifikovanie súboru pre prepojenie použite vlastnosť ovládacieho prvku ZdrojovýDokument.

Príklad

Nasledovný príklad vytvára prepojený objekt OLE pomocou rámu neviazaného objektu nazývaného OLE1 a nastavuje veľkosť ovládacieho prvku tak, aby zobrazil úplný obsah objektu, keď používateľ klikne na tlačidlo príkazu.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×