Vlastnosť Top

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Report

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Ak chcete určiť umiestnenie objektu vo formulári alebo zostave, môžete použiť vlastnosť Top. V prípade všetkých objektov v zozname Vzťahuje sa na ide o celé číslo na čítanie a zapisovanie, s výnimkou objektu Zostava, pre ktorý je údaj typu Long prístupný iba na čítanie.

výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z vyššie uvedených objektov.

Poznámky

Umiestnenie ovládacieho prvku je vzdialenosť meraná od ľavého alebo horného okraja daného prvku až po ľavý alebo horný okraj sekcie, v ktorej sa ovládací prvok nachádza. Nastavenie vlastnosti Top na hodnotu 0 umiestni okraj ovládacieho prvku na samom vrchu sekcie. Ak chcete použiť mernú jednotku, ktorá sa líši od nastavenia v dialógovom okne Ovládacieho panelu systému Windows Miestne nastavenia, zadajte jednotku, napríklad cm alebo palce (napríklad 3 cm alebo 2 palce).

V programe Visual basic nastavte hodnotu tejto vlastnosti pomocou číselného výrazu. Hodnoty sú vyjadrené v twipoch.

Pri nastavovaní tejto vlastnosti v prípade ovládacích prvkov môžete použiť hárok vlastností ovládacieho prvku, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Po premiestnení ovládacieho prvku sa nová hodnota nastavenia vlastnosti Top automaticky zadá do hárka vlastností. Pri zobrazení formulára alebo zostavy v zobrazení Ukážka pred tlačou alebo pri tlači formulára závisí umiestnenie ovládacieho prvku od nastavenia vlastnosti Top spolu s nastaveniami okrajov zostavy, ktoré sú dostupné po kliknutí na položkuOkrajena karte Rozloženie strany.

V prípade zostáv je hodnota nastavenia vlastnosti Top totožná zo vzdialenosťou odsadenia sekcie od horného okraja strany. Nastavenie tejto vlastnosti je vyjadrené v twipoch. Túto vlastnosť môžete použiť v prípade, že chcete určiť, ako nízko na stránke sa má sekcia vytlačiť v procese spúšťanej udalosťou Formát danej sekcie.

Príklad

Tento príklad kontroluje nastavenie vlastnosti Top v aktuálnej zostave. Ak je hodnota nižšia ako minimálne odporúčané nastavenie okraja, vlastnosti ĎalšíZáznam a TlačiťSekciu sa nastavia na hodnotu False. Sekcia neprejde na ďalší záznam a nasledujúca sekcia sa nevytlačí.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×