Vlastnosť NajvyššieHodnoty môžete použiť na vrátenie zadaného počtu záznamov alebo percentuálneho počtu záznamov, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Môžete napríklad vrátiť 10 najvyšších hodnôt alebo horných 25 percent všetkých hodnôt v poli.

Poznámka: Vlastnosť NajvyššieHodnoty sa vzťahuje len na pripájací dotaz, vytvárajúci dotaz a výberový dotaz.

Nastavenie

Nastavenie vlastnosti NajvyššieHodnoty je celočíselná hodnota, ktorá predstavuje presný počet hodnôt, ktoré sa majú vrátiť, alebo číslo, za ktorým nasleduje znak percenta (%). predstavujúce percento záznamov, ktoré sa majú vrátiť. Ak chcete napríklad vrátiť prvých 10 hodnôt, nastavte vlastnosť NajvyššieHodnoty na hodnotu 10. Ak chcete vrátiť prvých 10 percent hodnôt, nastavte vlastnosť NajvyššieHodnoty na hodnotu 10%.

Túto vlastnosť nie je možné nastaviť priamo v kóde. Nastavená je v zobrazenie SQL z okno dotazu pomocou klauzuly TOP n alebo TOP n PERCENT v príkaze SQL.

Vlastnosť NajvyššieHodnoty môžete nastaviť aj pomocou hárka vlastností dotazu alebo pomocou poľa NajvyššieHodnoty v časti Nástroje na karte Návrh.

Poznámka: Vlastnosť NajvyššieHodnoty v hárku vlastností dotazu a na karte Návrh je rozbaľovacie pole, ktoré obsahuje zoznam hodnôt a percentuálnych hodnôt. V poli môžete vybrať jednu z týchto hodnôt alebo môžete zadať ľubovoľnú platnú hodnotu.

Poznámky

Obvykle sa vlastnosť NajvyššieHodnoty používa spolu so zoradenými poliami. Pole, pre ktoré chcete zobraziť najvyššie hodnoty, by malo byť pole úplne vľavo, v ktorom je v mriežke návrhu dotazu označené políčko Zoradiť. Vzostupné zoradenie vráti najnižšie záznamy a zostupné zoradenie vráti najvyššie záznamy. Ak zadáte, že sa má vrátiť konkrétny počet záznamov, vrátia sa tiež všetky záznamy s hodnotami, ktoré sa zhodujú s hodnotou v poslednom zázname.

Predpokladajme napríklad, že množina zamestnancov má nasledujúce celkové objemy predaja.

Predaj

Predajca

90 000

Kováčová

80 000

Kmeťová

70 000

Rybárik

70 000

Moravčík

60 000

Koška

50 000

Kováč


Ak ste nastavili vlastnosť NajvyššieHodnoty na hodnotu 3 so zostupným zoradením v poli Predaj, Microsoft Office Access 2007 vráti nasledujúce štyri záznamy.

Predaj

Predajca

90 000

Kováčová

80 000

Kmeťová

70 000

Rybárik

70 000

Moravčík


Poznámka: Ak chcete vrátiť najvyššie alebo najnižšie hodnoty bez zobrazenia duplicitných hodnôt, nastavte vlastnosť JedinečnéHodnoty v hárku vlastností dotazu na hodnotu Áno.

Príklad

Nasledujúci príklad priradí reťazec SQL, ktorý vráti 10 najdrahších produktov do vlastnosti ZdrojZáznamov pre formulár, ktorý zobrazí desať najdrahších produktov.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×