Vlastnosť TrojakýStav

Vzťahuje sa na

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt Prepínacie tlačidlo

Spôsob, ako začiarkavacie políčko, tlačidlo prepínania alebo tlačidlo možností zobrazí hodnoty Null, určíte pomocou vlastnosti TrojakýStav. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.TrojakýStav

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť TrojakýStav používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

Ovládací prvok bude prechádzať cez stavy pre hodnoty Áno, Nie a Null. Ovládací prvok sa zobrazí ako neaktívny (sivý), ak je jeho vlastnosť Hodnota nastavená na Null.

Nie

False.

(Predvolené) Ovládací prvok bude prechádzať cez stavy pre hodnoty Áno a Nie. Hodnoty Null sa zobrazia, ako keby to boli hodnoty Nie.


Poznámka: Na nastavenie vlastnosti TrojakýStav použite hárok vlastností, makro alebo kód programu Visual Basic for Applications (VBA) ovládacieho prvku.

Túto vlastnosť je možné nastaviť v ľubovoľnom zobrazení.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa zobrazí hlásenie s podrobným popisom stavu začiarkavacieho políčka s názvom „Kontrola1“ vo formulári „frmOperations“.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×