Vlastnosť ViazanýStĺpec

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Keď urobíte výber zo stĺpcového zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa vlastnosť ViazanýStĺpec oznámi programu Microsoft Office Access 2007, ktoré hodnoty stĺpca použiť ako hodnotu pre ovládací prvok. Ak je ovládací prvok viazaný na pole, hodnota v stĺpci špecifikovaná vlastnosťou ViazanýStĺpec je uložená v poli pomenovanom vo vlastnosti ZdrojOvládaciehoPrvku. Výraz Long na čítanie a zapisovanie.

výraz.ViazanýStĺpec

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť ViazanýStĺpec používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Popis

0

Hodnota vlastnosti IndexZoznamu, nie hodnota stĺpca, je uložená v aktuálnom zázname. Hodnota vlastnosti IndexZoznamu prvého riadka je 0, druhého riadka je 1 atď. Access nastavuje vlastnosť IndexZoznamu, keď je položka vybratá zo stĺpcového zoznamu alebo časti stĺpcového zoznamu rozbaľovacieho poľa. Nastavenie vlastnosti ViazanýStĺpec na hodnotu 0 a použitie hodnoty vlastnosti IndexZoznamu ovládacieho prvku môže byť užitočné, ak máte napríklad záujem len o ukladanie sekvencie čísel.

1 alebo viac

(Predvolená hodnota je 1). Hodnota v špecifikovanom stĺpci sa stane hodnotou ovládacieho prvku. Ak je ovládací prvok viazaný na pole, potom je toto nastavenie uložené v danom poli aktuálneho záznamu. Vlastnosť ViazanýStĺpec nie je možné nastaviť na hodnotu väčšiu ako je nastavenie pre PočetStĺpcov.


Vlastnosť ViazanýStĺpec možno nastaviť tak, že použijete hárok vlastností ovládacieho prvku, makro alebo kód VBA (Visual Basic for Applications).

V prípade polí tabuľky možno túto vlastnosť nastaviť na karte Vyhľadávanie v časti Vlastnosti poľa návrhového zobrazenia tabuľky pre polia s vlastnosťou Zobraziť ovládací prvok nastavenou na hodnotu Rozbaľovacie pole alebo Zoznam.

tip

Access nastaví vlastnosť Rozbaľovacie pole automaticky, keď vyberiete ako typ údajov pre pole v návrhovom zobrazení tabuľky položku Sprievodca vyhľadávaním.

V kóde VBA (Visual Basic for Applications) nastavte vlastnosť ViazanýStĺpec tým, že použijete číslo alebo numerický výraz rovnajúci sa hodnote od 0 po nastavenie vlastnosti PočetStĺpcov.

Poznámky

Viditeľný stĺpec nachádzajúci sa úplne vľavo v rozbaľovacom poli (stĺpec úplne vľavo, ktorého nastavenie vlastnosti ŠírkyStĺpcov v rozbaľovacom poli nie je 0) obsahuje údaje, ktoré sa zobrazujú v časti textového poľa rozbaľovacieho poľa v zobrazení formulára alebo v zostave. Vlastnosť ViazanýStĺpec určuje, ktorá hodnota stĺpca v textovom poli alebo zozname rozbaľovacieho poľa bude po vykonaní výberu uložená. Toto vám umožňuje zobraziť rozličné údaje, ktoré uložíte ako hodnotu ovládacieho prvku.

Poznámka: Ak viazaný stĺpec nie je viditeľným stĺpcom umiestneným úplne vľavo v ovládacom prvku (alebo ak nastavíte vlastnosť ViazanýStĺpec na hodnotu 0), vlastnosť ObmedziťNaZoznam je nastavená na hodnotu Áno.

Access prostredníctvom núl odkazuje na stĺpce vo vlastnosti Stĺpec. Na prvý stĺpec sa teda odkazuje pomocou výrazu Column(0), na druhý pomocou výrazu Column(1) atď. Vlastnosť ViazanýStĺpec však používa na odkazovanie na stĺpce jednotky. Znamená to, že ak je vlastnosť ViazanýStĺpec nastavená na hodnotu 1, môžete získať prístup k hodnote uloženej v tomto stĺpci pomocou výrazu Column(0).

Ak je vlastnosť AutomatickyRozbaliť nastavená na hodnotu Áno, Access počas toho, ako píšte, automaticky vyplní hodnotu do časti textového poľa rozbaľovacieho poľa zodpovedajúcu hodnote v zozname rozbaľovacieho poľa.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×