Vlastnosť ZdrojováPoložka

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ObjectFrame

Vlastnosť ZdrojováPoložka možno použiť na špecifikovanie údajov v súbore, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, keď vytvoríte prepojený objekt OLE. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.ZdrojováPoložka

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť ZdrojováPoložka môžete nastaviť špecifikovaním údajov v jednotkách rozpoznávaných aplikáciou poskytujúcou objekt. Keď napríklad vytvoríte prepojenie na Microsoft Office Excel 2007, špecifikujete nastavenie vlastnosti ZdrojováPoložka prostredníctvom referencie na bunku alebo rozsah buniek, napríklad R1C1 alebo R3C4:R9C22, či pomenovaným rozsahom, napríklad Výnosy.

Poznámka: Ak chcete určiť syntax na popísanie jednotky údajov pre konkrétny objekt, použite, dokumentáciu pre aplikáciu, ktorá bola použitá na vytvorenie objektu.

Na nastavenie tejto vlastnosti použite hárok vlastností, makro ovládacieho prvku alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

V programe Visual Basic môžete túto vlastnosť nastaviť tým, že použijete reťazcový výraz.

Vlasnosť ovládacieho prvku TypOLEPovolený musí byť nastavený na hodnotu Prepojený alebo Oba. Na špecifikovanie súboru pre prepojenie použite vlastnosť ovládacieho prvku ZdrojovýDokument.

Príklad

Nasledovný príklad vytvára prepojený objekt OLE pomocou rámu neviazaného objektu nazývaného OLE1 a nastavuje veľkosť ovládacieho prvku tak, aby zobrazil úplný obsah objektu, keď používateľ klikne na tlačidlo príkazu.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×