Vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ListBox

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ComboBox

Objekt OptionGroup

Objekt CustomControl

Objekt TextBox

Objekt GroupLevel

Objekt ToggleButton

Ak chcete určiť, aké údaje bude zobrazovať ovládací prvok, môžete použiť vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku. Ak tabuľka, dotaz alebo príkaz SQL obsahuje pole, môžete zobraziť a upraviť údaje viazané na toto pole. Môžete tiež zobraziť výsledok pre výraz. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.ZdrojOvládaciehoPrvku

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Popis

Názov poľa

Ovládací prvok je viazaný na pole tabuľky, dotazu alebo príkazu SQL. Údaje z poľa sa zobrazia v ovládacom prvku. Zmeny vykonané v údajoch v rámci ovládacieho prvku zmenia aj zodpovedajúce údaje v poli. (Ak chcete, aby ovládací prvok bol iba na čítanie, nastavte vlastnosť Zamknuté na Áno) Kliknutím na ovládací prvok viazaný na pole, ktoré obsahuje typ údajov Hyperlink, prejdete na miesto určenia podľa hypertextového prepojenia.

Výraz

Ovládací prvok zobrazuje údaje, ktoré vytvoril výraz. Tieto údaje môže zmeniť používateľ, ale nie sú uložené v databáze.


Vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA) ovládacieho prvku.

Vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku pre textové pole môžete tiež nastaviť zadaním názvu poľa alebo výrazu priamo v textovom poli v návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy.

V zostave môžete túto vlastnosť nastaviť, ak vyberiete pole alebo zadáte výraz v kontextovom okne Pole/Výraz na tablách zoskupovania, zoradenia a súčtu.

V kóde VBA použite na nastavenie hodnoty tejto vlastnosti reťazcový výraz.

Poznámky

Pri úrovni zoskupenia zostavy určuje vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku pole alebo výraz, ktorý má byť zoskupený.

Poznámka: Vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku sa nevzťahuje na ovládacie prvky pre začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo tlačidlo prepínania, ktoré obsahuje skupina možností. Vzťahuje sa len na samotnú skupinu možností.

Pri správach sa vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku vzťahuje len na úrovne zoskupenia zostavy.

Formuláre a zostavy sa správajú ako „okná“ vo vašej databáze. Primárny zdroj údajov pre formulár alebo zostavu určíte tak, že nastavíte jeho vlastnosť ZdrojZáznamu na tabuľku, dotaz alebo príkaz SQL. Potom môžete nastaviť vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku na pole v zdroji údajov alebo na výraz. Ak je vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku nastavená na výraz, zobrazená hodnota je iba na čítanie a nie je uložená v databáze. Môžete používať napríklad tieto nastavenia.

Nastavenie Vzorky

Popis

Priezvisko

Pre ovládací prvok platí, že údaj z poľa Priezvisko sa zobrazí v ovládacom prvku. Pre úroveň zoskupenia zostavy platí, že Microsoft Office Access 2007 zoskupí údaje o priezvisku.

=Date( ) + 7

Pre ovládací prvok platí, že tento výraz zobrazí v ovládacom prvku dátum sedem dní od dnešného dátumu.

=DatePart("q",ShippedDate)

Pre ovládací prvok platí, že tento výraz zobrazí štvrťrok dátumu dodania. Pre úroveň zoskupenia zostavy platí, že Microsoft Access zoskupí údaje o štvrťroku dátumu dodania.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku pre textové pole s názvom ČasťAdresy nastaví na pole s názvom Mesto:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Ďalší príklad nastaví vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku textového poľa s názvom Očakávané na výraz =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×