Vlastnosť Značka

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt Page

Kolekcia TabControl

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt Form

Objekt OptionButton

Objekt Section

Uloží ďalšie informácie o objekte formulár, zostava, stránka s prístupom k údajom, sekcia alebo ovládací prvok pre potreby aplikácie Microsoft Office Access 2007. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.Značka

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Môžete zadať reťazcový výraz do dĺžky 2 048 znakov. Predvoleným nastavením je reťazec nulovej dĺžky („ “).

Na nastavenie tejto vlastnosti použite hárok vlastností, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA) formulára.

Na rozdiel od ostatných vlastností nastavenie vlastnosti Značka nemá vplyv na žiadny z atribútov objektu.

Touto vlastnosťou priradíte identifikačný reťazec k objektu bez vplyvu na nastavenie jeho ostatných vlastností alebo ďalších vedľajších efektov. Vlastnosť Značka je užitočná, ak je potrebné overiť identitu formulára, zostavy, stránky, sekcie alebo ovládacieho prvku, ktorý je predložený ako premenná do procedúry.

Príklad

Nasledujúci príklad používa vlastnosť Značka na zobrazenie vlastného hlásenia o ovládacích prvkoch vo formulári. Ak je zameranie na ovládacom prvku, zobrazí sa popisný text v menovke s názvom lblMessage. Text hlásenia určíte tak, že pre každý ovládací prvok nastavíte vlastnosť Značka na krátky textový reťazec. Ak je zameranie na ovládacom prvku, jeho vlastnosť Značka sa priradí k vlastnosti Titulok menovky. Tento príklad zobrazuje popisný text pre textové pole s názvom txtDescription a tlačidlo príkazu s názvom cmdButton vo formulári.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×