Vloženie a výpočet jednoduchých matematických rovníc vo OneNote

Na to, aby ste vyriešili jednoduché matematické úlohy, nepotrebujete kalkulačku. Matematické rovnice môžete zadať aj počas schôdze, konferencie alebo prednášky v škole a OneNote dokáže ihneď vyrátať výsledky.

 1. Zadajte rovnicu, ktorú chcete vyrátať. Napíšte napríklad výraz 95+83+416 a vyráta sa súčet čísel 95, 83 a 416, alebo zadajte SQRT(15) a vyráta sa druhá odmocnina z 15.

 2. Po vypočítaní rovnice zadajte bez medzery znak rovnosti (=) a potom stlačte medzerník. Výsledok sa zobrazí za znakom rovnosti.

  Tipy: 

  • V rovniciach nepoužívajte medzery. Zadávajte čísla, operátory a funkcie ako jeden súvislý textový reťazec.

  • Kódy funkcií nerozlišujú malé a veľké písmená. Ak napríklad zadáte SQRT(3) =, sqrt(3) = alebo Sqrt(3) =, vypočíta sa rovnaký výsledok.

  • Ak chcete po zobrazení výsledku vytvoriť nový riadok, za znakom rovnosti stlačte namiesto medzerníka kláves Enter.

Ak chcete v poznámkach po výpočte zachovať len výsledok, príslušnú rovnicu môžete odstrániť. Výsledok sa v poznámkach zachová.

Príklady jednoduchých výpočtov

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov matematických výrazov, ktoré OneNote dokáže vyrátať.

 • Priemerný mesačný objem predaja produktu.    Ak sú celkové ročné výnosy na príklad 215 000 EUR, zadajte 215000/12= a potom stlačte medzerník.

 • Celkové mesačné platby.    Ak chcete napríklad vyrátať výšku platieb za 48 mesiacov pri mesačnej platbe 129,99 EUR, zadajte 48*129,99= a potom stlačte medzerník.

 • Sínus uhla 30°.    Zadajte výraz sin(30)= a potom stlačte medzerník.

 • Zložitejšie matematické rovnice.    Zadajte napríklad výraz (6+7) / (4*sqrt(3))= a potom stlačte medzerník. Vyráta sa výsledok: (6+7) delené (4-krát druhá odmocnina z 3).

Podporované aritmetické operátory

V rovniciach môžete používať nasledujúce operátory.

Operátor

Význam

Príklad

+ (znamienko plus)

Sčítanie

3+3

- (znamienko mínus)

Odčítanie
Záporná hodnota

3-1
-1

* (hviezdička)

Násobenie

3*3

X (veľké alebo malé písmeno)

Násobenie

3x3

/ (lomka)

Delenie

3/3

% (znak percenta)

Percento

20 %

^ (znak ^)

Umocňovanie

3^2

! (výkričník)

Výpočet faktoriálu

5!

Podporované matematické a trigonometrické funkcie

V rovniciach môžete používať matematické a trigonometrické funkcie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Poznámka:  Ak chcete vyrátať funkciu, zadajte jej kód (napríklad SQRT pre druhú odmocninu) a za ním (bez medzery) zadajte číslo, uhol alebo premenné v zátvorkách, ako je uvedené v stĺpci Syntax.

Funkcia

Popis

Syntax

ABS

Vráti absolútnu hodnotu čísla

ABS(číslo)

ACOS

Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla

ACOS(číslo)

ASIN

Vráti hodnotu arkussínusu čísla

ASIN(číslo)

ATAN

Vráti hodnotu arkustangensu čísla

ATAN(číslo)

COS

Vráti hodnotu kosínusu čísla

COS(číslo)

DEG

Preráta uhol v radiánoch na stupne

DEG(uhol)

LN

Vráti prirodzený logaritmus čísla

LN(číslo)

LOG

Vráti prirodzený logaritmus čísla

Log(číslo)

LOG2

Vráti binárny logaritmus čísla

LOG2(číslo)

LOG10

Vráti dekadický logaritmus čísla

LOG10(číslo)

MOD

Vráti zvyšok pri operácii delenia

(číslo)MOD(číslo)

PI

Vráti hodnotu π ako konštantu

PI

PHI

Vráti hodnotu Φ (zlatý rez)

PHI

PMT

Vypočíta splátku pôžičky na základe konštantnej úrokovej sadzby, konštantného počtu platieb a súčasnej hodnoty celkovej sumy

PMT(rate;nper;pv)

RAD

Preráta uhol v stupňoch na radiány

RAD(uhol)

SIN

Vráti hodnotu sínusu daného uhla

Sin(uhol)

SQRT

Vráti hodnotu druhej odmocniny čísla

SQRT(číslo)

TAN

Vráti hodnotu tangensu čísla

TAN(číslo)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×