Obsah
×
Zdieľanie a spolutvorba
Zdieľanie a spolutvorba

Vloženie alebo odstránenie komentára

Váš prehliadač nepodporuje video.

Vďaka priloženia komentárov ku konkrétnym častiam dokumentu budú vaše pripomienky jasnejšie. Ak k dokumentu zadá komentár niekto iný, odpovedanie na jeho komentáre vám umožní diskutovať, aj keď nie ste všetci v dokumente v rovnakom čase.

  1. Vyberte obsah, ktorý chcete komentovať.

  2. Prejdite na položku Revízia> Nový komentár.

  3. Zadajte komentár. Ak chcete v komentároch vykonať zmeny, jednoducho sa vráťte a upravte ich.

  4. Ak chcete na komentár odpovedať, prejdite na komentár a vyberte položku Odpovedať.

Poznámka: Nezabúdajte, že ostatní používatelia budú môcť komentáre upravovať. Komentáre v Office dokumente sú uložené v súbore, takže každý, kto má prístup k vášmu súboru, môže váš komentár upraviť.

Pridanie komentára

Precvičte si komentáre a ďalšie funkcie spolupráce vo Worde stiahnutím tejto vzdelávacej príručky spolupráca vo Worde.

Odstránenie komentárov

Kliknite pravým tlačidlom myši na komentár a vyberte položku Odstrániť komentár.

Ak chcete odstrániť všetky komentáre v dokumente, prejdite na kartu Revízia, kliknite na šípku nadol pri položke Odstrániť a vyberte položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

  1. Vyberte obsah, ktorý chcete komentovať.

  2. Vyberte položky Revízia > Nový komentár.

    Položka Komentáre na páse s nástrojmi Wordu

  3. Zadajte svoj komentár a vyberte položku Uverejniť.Obrázok komentára so zobrazením tlačidla Uverejniť. Pri navrhovaní nového komentára alebo odpovede na komentár sa tlačidlo Uverejniť nachádza v pravom dolnom rohu karty Komentár.

  4. Ak chcete odpovedať na vlákno komentárov, prejdite na komentár a vyberte položku @mention alebo odpovedať . Obrázok komentára so zobrazením poľa @mention odpovede. Kliknite do tohto textového poľa a začnite novú odpoveď na priradenú postupnosť komentárov.

Bubliny Bublina komentára na okraji označujú, kde niekto zanechal komentár.

Precvičte si komentáre a ďalšie funkcie spolupráce vo Worde stiahnutím tejto vzdelávacej príručky spolupráca vo Worde.

Úprava komentárov

Komentár môžete upraviť výberom položky Upraviť komentár v rozbaľovacej ponuke Ďalšie akcie vlákna, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu komentára. 

Obrázok karty komentára so zobrazením možnosti Upraviť komentár. Možnosť sa nachádza v rozbaľovacej ponuke Ďalšie akcie vlákna, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu komentára.

Poznámka: Vo Worde pre web sme obmedzili možnosť Upraviť komentár, aby bola k dispozícii iba pre komentáre, ktoré ste autorom. Nezabúdajte však, že ostatní používatelia môžu vaše komentáre aj naďalej upravovať úpravou Office súboru.  

Odstránenie komentárov

Komentár môžete odstrániť výberom položky Odstrániť vlákno v rozbaľovacej ponuke Ďalšie akcie vlákna, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu komentára.

Obrázok komentára so zobrazením možnosti Odstrániť vlákno v ponuke Ďalšie akcie vlákna na karte komentára.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×