Vloženie alebo priloženie súborov do poznámok

Poznámkové bloky vytvorené vo OneNote umožňujú zhromažďovať a uchovávať všetky druhy informácií na jednom mieste. Vložením informácií z iných zdrojov môžete výrazne ušetriť svoj čas. Nemusíte prepisovať informácie, ani sa spoliehať na prepojenia na dokumenty či súbory, ktoré v režime offline nemusia byť k dispozícii. Požadovaný obsah môžete preniesť priamo do OneNotu – buď ako prílohu, alebo ako výtlačok, ku ktorému môžete zapísať komentár.

Priloženie súboru

Priložením súboru (ako je napríklad dokument Microsoft Wordu) k strane vo OneNote sa do vašich poznámok uloží kópia tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorý môžete dvojitým kliknutím otvoriť a upravovať jeho obsah.

 1. Vo OneNote kliknite na ľubovoľné miesto na strane, kam chcete vložiť súbor.

 2. Kliknite na položku Vložiť > Súbor ako príloha.

  Vloženie súboru do poznámok v podobe prílohy

 3. V dialógovom okne Výber súboru na vloženie kliknite na súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak sa zobrazí výzva na ďalšie možnosti, kliknite na položku Priložiť súbor

  Na aktuálnu stranu sa vloží kópia vybratého súboru a zobrazí sa ako ikona, ktorú môžete otvoriť.

Priložené súbory sa uložia ako časť ich priradeného poznámkového bloku. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s poznámkovým blokom. 

Dôležité: Do OneNotu sa vložia iba statické snímky zdrojových dokumentov alebo súborov vkladaných do poznámok, bez prepojenia na zdrojový súbor. V origináli sa nezobrazí žiadna zo zmien, ktoré urobíte v kópii vo OneNote. Podobne sa zmenou originálu neaktualizuje kópia.

Do OneNotu možno vložiť dva typy súborov balíka Microsoft Office, v ktorých sa zachováva vzťah medzi vloženou verziou a zdrojovými súbormi. Môžete buď pridať na stranu excelový tabuľkový hárok, alebo pridať na stranu diagram Visia.

Vloženie súboru ako výtlačku

Vložením súboru ako výtlačku sa obrázok s obsahom súboru umiestni na stranu vo OneNote. Výtlačky, podobne ako riadne poznámky, nie je možné upravovať. Sú teda skvelou voľbou, ak chcete zachovať pôvodné formátovanie. Vložené výtlačky fungujú rovnako ako vložené obrázky. Môžete zmeniť ich veľkosť a premiestniť ich na ľubovoľné miesto na strane.  K obrázku môžete pridať poznámky alebo poznámky rukou, dokonca môžete z výtlačku súboru kopírovať text a prilepiť ho vo forme textu, ktorý je možné upravovať.

 1. Vo OneNote kliknite na ľubovoľné miesto na strane, kam chcete vložiť výtlačok súboru.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Výtlačok súboru.

 3. V dialógovom okne Výber súboru na vloženie kliknite na súbor, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť

Poznámka: Ak chcete vložiť dokument zabezpečený heslom, bude pred tlačou dokumentu do OneNotu potrebné zadať správne heslo.

Kopírovanie textu z výtlačku súboru

Text z výtlačku súboru je možné extrahovať a prilepiť do poznámok. Je to užitočné v prípade, že chcete vykonať zmeny v texte alebo chcete časť textu skopírovať do e-mailu alebo iného súboru, napríklad wordového dokumentu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknutím na položku Kopírovať text z tejto strany výtlačku skopírujte text len z aktuálne vybratého obrázka (strany).

  • Kliknutím na položku Kopírovať text zo všetkých strán výtlačku skopírujte text zo všetkých obrázkov (strán).

 2. Kliknite na miesto, kde chcete skopírovaný text prilepiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

Poznámka:  Účinnosť rozpoznania vo OneNote závisí od kvality formátovania zdroja vo vloženom dokumente alebo súbore. Pri prilepení textu skopírovaného z obrázka alebo výtlačku súboru text vždy prezrite a skontrolujte, či program správne rozpoznal výber. 

Čo vás zaujíma?

Priloženie dokumentu alebo súboru

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku

Priloženie dokumentu alebo súboru

Ak chcete ponechať kópiu akéhokoľvek dokumentu alebo súboru ako súčasť poznámok, môžete ju priložiť na stranu poznámkového bloku. Dvojitým kliknutím na ikonu prílohy sa dokument alebo súbor otvorí v danom programe (príloha wordového dokumentu sa napríklad otvorí v Microsoft Office Worde, ak ho máte vo vašom počítači nainštalovaný).

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Súbory.

 2. V dialógovom okne Výber súboru alebo množiny súborov na vloženie prejdite do umiestnenia súboru, ktorý chcete vložiť, a potom ho ťuknutím vyberte. (Ak chcete vybrať viacero súborov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknutím vyberte ďalšie súbory.)

 3. Kliknite na položku Vložiť. Na aktuálnu stranu sa vloží kópia súboru a zobrazí sa ako ikona. Dvojitým kliknutím potom môžete dokument alebo súbor otvoriť alebo prezerať.

Poznámka: OneNote pripojí kópiu zdrojového dokumentu alebo súboru. Prepojenie na zdrojový súbor sa vo OneNote neuchováva. Ak sa zdrojový súbor neskôr aktualizuje, tieto zmeny sa v pripojenej kópii nezobrazia.

Na začiatok stránky

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku

Ak chcete vložiť informácie z iných súborov v počítači bez toho, aby ste pripájali súbory alebo ukladali prepojenia na súbory, môžete vložiť obrázok alebo „výtlačok“ týchto údajov pomocou ovládača tlačiarne programu OneNote. Ovládač tlačiarne nevytlačí súbor na papier, ale elektronicky odošle výtlačok do poznámkového bloku. Výtlačok môžete umiestniť na ľubovoľnom mieste na strane. Výtlačok nie je možné otvoriť a upravovať ako zdrojový súbor, ale jeho text môžete skopírovať a prilepiť ho na miesto, kde ho možno upravovať. Do obrázkov výtlačkov môžete okrem toho rukou alebo klávesnicou zapisovať ďalšie poznámky.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Súbory ako výtlačky.

 2. V dialógovom okne Výber dokumentu na vloženie prejdite na umiestnenie súboru, ktorý chcete vložiť, a vyberte ho kliknutím. (Ak chcete vybrať viaceré súbory, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte požadované súbory.)

 3. V závislosti od typu vkladaného súboru sa OneNote pokúsi spustiť zdrojový program súboru a vytlačiť jeho obsah ako obrázok priamo na aktuálnu stranu poznámkového bloku.

Poznámka: Ak sa pokúšate vložiť dokument chránený heslom, treba pred vložením dokumentu do OneNotu zadať správne heslo. 

Premiestnenie obrázka výtlačku súboru na strane

Predvolene sa každá strana vkladaného dokumentu alebo súboru umiestni v poznámkach ako samostatný obrázok. Vložené obrázky výtlačkov môžete ľubovoľne premiestňovať.

 1. Vyberte obrázok presunutím ukazovateľa ponad tento obrázok a následným kliknutím na modré prerušované orámovanie alebo na rukoväť vedľa obrázka.

 2. Kliknite na obrázok a presuňte ho na nové miesto.

Kopírovanie textu z obrázka výtlačku súboru

Na rozdiel od väčšiny iných programov môžete vo OneNote skopírovať text z vloženého obrázka výtlačku a prilepiť ho na iné miesto, kde ho môžete upravovať.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok výtlačku a potom vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Kliknutím na položku Kopírovať text z tejto strany výtlačku skopírujte text len z aktuálne vybratého obrázka výtlačku.

  • Kliknutím na položku Kopírovať text zo všetkých strán výtlačku skopírujte text zo všetkých strán vloženého obrázka výtlačku.

 2. Prejdite na stranu poznámkového bloku (alebo do iného programu), kam chcete prilepiť text, a stlačením kombinácie klávesov CTRL + V prilepte kopírovaný text.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×