Vloženie excelového hárka do PowerPointu

Ak používatePowerPoint 2013 alebo novšiu verziu, môžete prepojiť údaje z uloženého hárka Excel v prezentácii PowerPoint. Ak sa údaje v hárku zmenia, môžete ho jednoducho aktualizovať v prezentácii PowerPoint.

Prepojenie celého hárka Excel na PowerPoint

 1. V programe PowerPoint kliknite alebo ťuknite na karte Vložiť na položku Objekt.

  object selection on insert tab

 2. V dialógovom okne Vložiť objekt vyberte možnosť Vytvoriť zo súboru.

  file browse dialog box

 3. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Prehľadávať a v okne Prehľadávať nájdite excelový zošit s údajmi, ktoré chcete vložiť a vytvoriť na ne prepojenie.

 4. Pred zatvorením okna Vložiť objekt začiarknite políčko Prepojenie a kliknite na tlačidlo OK.

  choosing link for inserting a file into powerpoint

  Dôležité: Prepojený objekt v prezentácii zobrazuje všetky údaje z aktívneho, horného hárka v zošite prepojeného Excel. Pri ukladaní zošita Excel sa uistite, že hárok, ktorý chcete zobraziť v prezentácii, je ten, ktorý sa zobrazí pri prvom otvorení zošita.

Prepojenie časti s údajmi v Excel na PowerPoint

 1. V Excel otvorte uložený zošit s údajmi, ktoré chcete vložiť a prepojiť.

 2. Presuňte kurzor ponad oblasť údajov, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie, v PowerPoint a na karte domov kliknite alebo ťuknite na položku Kopírovať.

 3. V programe PowerPoint kliknite na snímku, do ktorej chcete prilepiť skopírované údaje hárka.

 4. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a vyberte položku Prilepiť špeciálne.

  show paste special option

 5. V okne Prilepiť špeciálne kliknite na položku Prilepiť prepojenie a potom zo zoznamu Ako vyberte možnosť Objekt Hárok programu Microsoft Excel.

  shows pasting file as link dialog

Kopírovanie a prilepenie (neprepojené) Excel údajov v PowerPoint

V tomto prípade excelové údaje nebudú prepojené s powerpointovou prezentáciou. Údaje skopírujete z excelového hárka a prilepíte do prezentácie. Hárok nebude do PowerPointu odosielať automatické aktualizácie.

 1. V Exceli otvorte zošit s údajmi, ktoré chcete kopírovať.

 2. Potiahnite kurzor ponad oblasť údajov, ktoré chcete kopírovať, a na karte Domov kliknite alebo ťuknite na položku Kopírovať.

 3. V PowerPointe kliknite na snímku, do ktorej chcete prilepiť údaje kopírované z hárka.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť.

 5. V časti Možnosti prilepeniavyberte niektorú z nasledujúcich možností. Presunutím ukazovateľa myši nad jednotlivé možnosti prilepenia zobrazíte ukážku toho, ako bude vyzerať.

  Použiť štýly cieľa

  Použitie štýlov cieľového umiestnenia na skopírovanie údajov ako tabuľky programu PowerPoint s použitím formátu prezentácie

  Ponechanie formátovania zdroja

  Ponechanie formátovania zdroja na skopírovanie Excel údajov ako powerpointovej tabuľky s použitím formátu hárka

  Vložiť

  Vložiť , ak chcete údaje kopírovať ako informácie, ktoré je možné upravovať v Excel neskôr

  alternatívny text

  Obrázok , ak chcete údaje kopírovať ako obrázok, ktorý nie je možné upravovať v Excel

  Ponechať len Text

  Ponechanie textu iba na skopírovanie všetkých údajov ako jedného textového poľa

Pozrite tiež

Kopírovanie excelového grafu do iného programu balíka Office

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Vloženie prepojeného hárka

Ak chcete vložiť uložený Excel hárok a prepojiť ho na PowerPoint snímku, postupujte takto:

Dôležité: Prepojený objekt v prezentácii zobrazuje všetky údaje z aktívneho, horného hárka v zošite prepojeného Excel.

 1. V PowerPoint 2010 na karte Vložiť kliknite v skupine text na položku objekt.

 2. V dialógovom okne Vložiť objekt vyberte možnosť Vytvoriť zo súboru.

 3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávaťa v dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte a potom vyberte zošit programu Excel, ktorý obsahuje informácie, ktoré chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Vložiť objekt vyberte položku prepojenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete upraviť prepojený Excel hárok, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete upraviť údaje v rámci Excel, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke, ukážte na položku objekt prepojeného hárkaa vyberte položku Upraviť.

 • Ak chcete aktualizovať údaje na snímke tak, aby zodpovedali údajom v pôvodnom Excel om súbore, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke a potom kliknite na položku aktualizovať prepojenie.

Vloženie prepojeného výberu z hárka

Ak chcete vložiť a prepojiť výber údajov z uloženého Excel ho hárka, postupujte takto:

 1. V Exceli otvorte zošit obsahujúci údaje, ktoré chcete vložiť.

 2. Vyberte požadované údaje a skopírujte ich.

  Klávesová skratka    Údaje môžete skopírovať stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 3. V PowerPoint 2010 kliknite na snímku, do ktorej chcete prilepiť údaje skopírovaného hárka.

 4. Na karte domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiťa vyberte položku Prilepiť špeciálne.

 5. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne v časti akovyberte objekt hárka Microsoft Excelu.

 6. Začiarknite políčko Prilepiť prepojenie a kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete upraviť výber buniek z prepojeného Excel ho hárka, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Ak chcete upraviť údaje v rámci Excel, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke, ukážte na položku objekt prepojeného hárkaa vyberte položku Upraviť.

 • Ak chcete aktualizovať údaje na snímke tak, aby zodpovedali údajom v pôvodnom Excel om súbore, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke a potom kliknite na položku aktualizovať prepojenie.

Kopírovanie výberu buniek na snímku

Ak chcete prilepiť kópiu výberu údajov programu Excel na PowerPoint snímku, postupujte takto:

Poznámka: Údaje skopírované a prilepené na PowerPoint snímku sa automaticky neaktualizujú, keď sa údaje zmenia v zošite programu Excel. Ak chcete prepojiť údaje na PowerPoint snímku s pôvodným zdrojom údajov Excel, prečítajte si časť "Vloženie prepojeného výberu z hárka" bezprostredne nad ňou.

 1. V Excel otvorte zošit obsahujúci informácie, ktoré chcete kopírovať.

 2. Vyberte požadované údaje a skopírujte ich.

  Klávesová skratka    Údaje môžete skopírovať stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 3. V PowerPoint 2010 kliknite na snímku, do ktorej chcete prilepiť údaje skopírovaného hárka.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť.

 5. V časti Možnosti prilepeniavykonajte jeden z týchto krokov:

  1. Vyberte položku Ponechať formátovanie zdroja , ak chcete údaje kopírovať ako PowerPoint tabuľku, ale chcete zachovať vzhľad pôvodného excelového hárka.

  2. Ak chcete údaje kopírovať ako PowerPoint ovú tabuľku, vyberte možnosť použiť cieľový štýls, ale chcem, aby sa zobrazovala prezentácia PowerPoint prezentácie.

  3. Ak chcete údaje kopírovať ako informácie, ktoré je možné upravovať v PowerPoint, vyberte možnosť Vložiť .

  4. Ak chcete údaje kopírovať ako neupraviteľný obrázok, vyberte položku obrázok .

  5. Ak chcete kopírovať všetky údaje ako jedno textové pole, vyberte možnosť ponechať len text .

Pozrite tiež

Importovanie obsahu z iných aplikácií

Kopírovanie excelového grafu do iného programu balíka Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×