Vloženie grafu z tabuľkového hárka Excelu do Wordu

Vloženie grafu programu Excel do dokumentu programu Word

Najjednoduchší spôsob na vloženie grafu z tabuľky programu Excel do dokumentu programu Word je použiť príkazy kopírovania a prilepenia.

Vloženie grafu do wordového documement s kopírovaním a prilepením

Graf môžete zmeniť, aktualizovať a zmeniť jeho návrh bez toho, aby ste opustili Word. Ak zmeníte údaje v Excel, môžete graf automaticky obnoviť v Word.

 1. V Excel vyberte graf a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C alebo prejdite na položku domov > Kopírovať.

 2. V Word dokumente kliknite alebo ťuknite na miesto, kde sa má graf zobraziť, a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V alebo prejdite na položku domov > Prilepiť.

  Poznámka: Graf je prepojený s pôvodnou tabuľkou programu Excel. Ak sa údaje v tabuľke zmenia, graf sa automaticky aktualizuje.

Aktualizácia grafu

 1. Vo Worde vyberte graf.

 2. Prejdite na návrh grafu alebo na návrh nástrojov grafu > údaje > obnoviť údaje.

V programe Word môžete zmeniť návrh alebo údaje grafu.

Poznámka: Upraviť nemožno graf, ktorý bol vložený ako obrázok, môžete však zmeniť jeho vzhľad. Vyberte graf a potom v časti formát obrázka alebo Nástroje obrázkavyberte niektorú z možností.

Úprava grafu v programe Word

 1. Vyberte graf.

 2. Prejdite na návrh grafu alebo na položku nástroje pre grafy > údajov > upravte údaje a vyberte niektorú z týchto možností:

  • Vyberte možnosť Upraviť údaje, ak chcete upraviť údaje v programe Word.

  • Vyberte možnosť Upraviť údaje v programe Excel.

Poznámka: V prípade Wordu 2010 sa graf otvorí v Excel na úpravy.

Graf môžete upraviť aj v Word pomocou niektorého zo štyroch tlačidiel, ktoré sa zobrazia po výbere grafu.

Obrázok excelového grafu prilepeného do wordového dokumentu a štyroch tlačidiel rozloženia

Tlačidlá sú:

 • Možnosti rozloženia
  Vyberte spôsob, akým objekt interaguje s textom okolo neho.

 • Prvky grafu
  Pridajte, odstráňte alebo zmeňte prvky grafu, ako je napríklad názov, legenda, mriežka a označenia údajov.

 • Štýly grafov
  Nastavte štýl a farebnú schému pre graf.

 • Filtre grafov
  Upravte, ktoré údajové body a názvy sú v grafe viditeľné.

  Výberom ľubovoľného tlačidla zobrazíte dostupné možnosti.

Existuje päť možností na prilepenie grafov programu Excel do programu Word. Pomocou dvoch z nich sa vloží kópia celého zošita, pri ďalších dvoch zostanú grafy prepojené s pôvodným zošitom namiesto jeho vloženia a pri použití poslednej možnosti sa graf skonvertuje na obrázok. Ak žiadna z týchto možností neumožňuje presne to, čo chcete, môžete tiež vybrať položku Prilepiť špeciálne.

V programe Excel

 • V Excel vyberte graf, ktorý chcete prilepiť do Word, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C alebo prejdite na položku domov > Kopírovať.

V programe Word

 • V Word vyberte položku domova v zozname Prilepiť vyberte niektorú z piatich možností prilepenia.

  Skupina tlačidiel s piatimi možnosťami prilepenia excelových grafov do Wordu

Poznámka: Ukázaním na tlačidlo zobrazíte popis možnosti.

Možnosť prilepenia

Farebný motív

Obnova údajov

Použiť cieľový motív a vložiť zošit

Zodpovedá wordovému motívu

Vloží sa kópia zošita programu Excel s grafom. Graf však nezostane prepojený na pôvodný zošit. Ak chcete, aby sa graf automaticky aktualizoval, zmeňte údaje vo vloženom zošite.

Ponechať formátovanie zdroja a vložiť zošit

Ponechá excelový motív

Vloží sa kópia excelového zošita s grafom. Graf však nezostane prepojený na pôvodný zošit. Ak chcete, aby sa graf automaticky aktualizoval, zmeňte údaje vo vloženom zošite.

Použiť cieľový motív a prepojiť údaje

Toto je predvolená možnosť prilepenia (Ctrl + V).

Zodpovedá wordovému motívu

Graf zostane prepojený s pôvodným zošitom. Ak chcete, aby sa graf aktualizoval automaticky, zmeňte údaje v pôvodnom zošite. Môžete tiež vybrať položku Nástroje pre grafy > návrh > obnoviť údaje.

Zachovať formátovanie zdroja a prepojiť údaje

Ponechá excelový motív

Graf zostane prepojený s pôvodným zošitom. Ak chcete, aby sa graf aktualizoval automaticky, zmeňte údaje v pôvodnom zošite. Môžete tiež vybrať položku Nástroje pre grafy> návrh > obnoviť údaje.

Obrázok

Zmení sa na obrázok

Graf nemôžete aktualizovať ani ho upravovať, môžete však meniť jeho vzhľad. V časti Nástroje obrázkovvyberte položku Formát.

Hlavnými rozdielmi medzi prepojenými a vloženými objektmi sú miesto, kam sa údaje ukladajú, a spôsob, akým sa údaje aktualizujú po vložení do dokumentu programu Word.

 • Prepojený objekt
  Informácie z objektu prepojeného v Word sú uložené v zdrojovom súbore a možno ich aktualizovať, ak je zdrojový súbor zmenený. Ak je potrebné zvážiť veľkosť súboru, použite prepojené objekty.

 • Vložený objekt
  Informácie z Excel objekte, ktorý vložíte do Word, sa pri úprave zdrojového Excel súboru nezmenia. Po vložení už objekt nie je súčasťou zdrojového súboru a neprejavia sa v ňom žiadne vykonané zmeny.

 1. Prejdite na položky vložiť > text > objekt.

 2. Prejdite na položky vytvoriť zo súboru > Prehľadávaťa vyhľadajte súbor, ktorý chcete vložiť do dokumentu programu Word.

 3. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete súbor pridať ako prepojený objekt, vyberte položku prepojiť so súboroma potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete súbor pridať ako vložený objekt, vyberte položku Zobraziť ako ikonua potom kliknite na tlačidlo OK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×