Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pre používateľov, ktorí nepoužívajú čítačku obrazovky, si pozrite tému Vytvorenie alebo Úprava hypertextového prepojenia (vo Windowse) alebo Vytvorenie alebo odstránenie hypertextového prepojenia v správe v Outlooku pre Mac.

Outlook môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na prepojenie z e-mailu na webovú stránku, súbor na zdieľanej jednotke alebo záložku v rámci toho istého e-mailu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Outlook dokáže automaticky zmeniť webovú adresu na hypertextové prepojenie.

Pri vytváraní e-mailu zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@priklad.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Outlook zmení text na hypertextové prepojenie.

Prepojenie na súbor alebo webovú stránku

Vytvorte hypertextové prepojenie na súbor alebo webovú stránku a zadajte prepojeniu popisný názov.

Prepojenie na súbor

Tip: Ak chcete rýchlo vytvoriť prepojenie na naposledy použitý súbor, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B. Otvorí sa zoznam naposledy použitých súborov. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov požadovaného súboru, a potom stlačte kláves Enter.

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor v aktuálnom priečinku, stlačte kombináciu klávesov Alt + X.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Look in <aktuálnom priečinku>", a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "current folder, Tree" (aktuálny priečinok, strom). Predvoleným aktuálnym priečinkom je priečinok Dokumenty.

  Ak chcete zmeniť aktuálny priečinok, stlačte kombináciu klávesov ALT + L. Ozve sa: "<aktuálne vybratého priečinka>." Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom stlačením klávesu ENTER vyberte položku.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Current folder, tree“ (Aktuálny priečinok, strom), a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného súboru.

 6. Stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Počujete: text, ktorý sa má zobraziť. Zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v e-maile ako text prepojenia.

 7. Prepojenie na súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Prepojenie na prehľadávanú stránku

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Ak chcete vytvoriť prepojenie na prehľadávanú stránku, stlačte kombináciu klávesov ALT + X a potom kombináciu klávesov Alt + B. Vybratá je možnosť prehľadávaná stránka .

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve prvá stránka v zozname prehľadávaných stránok.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná stránka.

 6. Stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Počujete: text, ktorý sa má zobraziť. Zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v e-maile ako text prepojenia.

 7. Prepojenie na súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Zameranie sa nachádza na textovom poli Address.

 3. Zadajte adresu webovej stránky.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Počujete: text, ktorý sa má zobraziť. Zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v e-maile ako text prepojenia.

  Tip: Ako text prepojenia je vhodné použiť názov webovej stránky. Keď používatelia kliknú na prepojenie a prejdú na stránku, čítačka obrazovky prečíta najskôr názov.

 5. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter.

Prepojenie na iné umiestnenie v aktuálnom e-maile

Môžete vytvoriť interné prepojenia na preddefinované štýly, ako sú napríklad nadpisy a záložky. Postup na vytvorenie nadpisov v programe Outlook nájdete v téme Pridanie nadpisov.

Vytvorenie záložky

 1. Presuňte kurzor na cieľové umiestnenie prepojenia. Cieľom môže byť nadpis, časť textu alebo obrázok.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, L. Otvorí sa dialógové okno Záložka a zameranie sa presunie na textové pole Názov záložky.

 3. Zadajte názov pre záložku.

  Poznámka: Názvy záložiek sa musia začínať písmenom. Môžu obsahovať písmená, čísla a znak podčiarknutia, napríklad Dev_Report_2.

 4. Záložku pridáte do zoznamu záložiek stlačením kombinácie klávesov Alt + D.

Vloženie prepojenia na záložku

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Stlačte kombináciu klávesov ALT + A. Je vybratá možnosť miesto v tomto dokumente a zameranie sa presunie na strom záložiek.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná záložka, a potom stlačte kláves Enter. Prepojenie na záložku s názvom záložky sa vloží do e-mailu.

Odstránenie hypertextového prepojenia

 1. Pri vytváraní e-mailu vyberte text prepojenia alebo obrázok s hypertextovým prepojením.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 a potom kombináciu klávesov Alt + O (R). Hypertextové prepojenie sa odstráni.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

V programe Outlook pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS vložiť do e-mailu prepojenie na webovú stránku alebo súbor na zdieľanej jednotke.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Outlook dokáže automaticky zmeniť webovú adresu na hypertextové prepojenie.

Pri vytváraní e-mailu zadajte do tela správy webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@priklad.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Outlook zmení text na hypertextové prepojenie.

Prepojenie na súbor alebo webovú stránku

Vytvorte hypertextové prepojenie na súbor alebo webovú stránku a zadajte prepojeniu popisný názov.

Vloženie hypertextového prepojenia na súbor

 1. Vo vytváranom e-maile presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie .

 3. Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálna karta,> selected (vybraté)“.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve „Web page or file, tab“ (Webová stránka alebo súbor, karta), a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Select, period“ (Vybrať, bodka), a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber. Ozve sa: „Choose a file to link to“ (Vyberte súbor, na ktorý sa vytvorí prepojenie).

 6. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na požadované umiestnenie a potom použite klávesy so šípkami na prechádzanie položkami. Pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava prechádzajte priečinkami a podpriečinkami, kým na neozve názov súboru, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open, button“ (Otvoriť, tlačidlo), a potom stlačte medzerník. Súbor sa vyberie a dialógové okno sa zatvorí.

 8. Ak chcete, aby sa v e-maile namiesto adresy súboru zobrazil text, v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu), a potom zadajte text.

 9. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Vloženie hypertextového prepojenia na webovú stránku

 1. V e-maile presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie .

 3. Ak chcete vložiť prepojenie na webovú stránku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „The current tab, selected“ (Aktuálna karta, vybraté).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve „Web page or file, tab“ (Webová stránka alebo súbor, karta), a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Address, edit text“ (Adresa, úprava textu), a potom zadajte webovú adresu webovej stránky.

 6. Ak chcete, aby sa v e-maile namiesto adresy zobrazil text, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu), a potom zadajte text.

  Tip: Ako text prepojenia je vhodné použiť názov webovej stránky. Keď používatelia kliknú na prepojenie a prejdú na stránku, čítačka obrazovky prečíta najskôr názov.

 7. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Odstránenie hypertextového prepojenia

 1. V e-maile vyberte text prepojenia alebo obrázok s hypertextovým prepojením.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + K a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Remove link button“ (Tlačidlo Odstrániť prepojenie). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

  Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia sa zatvorí a hypertextové prepojenie sa odstráni z textu. Samotný text ostane nezmenený.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Použite Outlook pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na prepojenie z e-mailu na webovú stránku alebo súbor na zdieľanej jednotke.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Vytvorenie prepojenia

 1. Pri vytváraní e-mailu umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prepojenie.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte.

 3. Potiahnite prstom doľava dvakrát a potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Add Link, item menu" (pridať prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka pridať prepojenie so zameraním na textové pole.

 4. Ak chcete prepojenie pomenovať s iným názvom, než je URL adresa, zadajte text prepojenia pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete dostať ku klávesnici, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvok klávesnice.

 5. Ak chcete do textového poľa pridať webovú adresu stránky alebo súboru, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "URL, textové pole", dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte adresu.

 6. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Done button" (tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prepojenie sa vloží do tela e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Použite Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, na prepojenie z e-mailu na webovú stránku alebo súbor na zdieľanej jednotke.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Vytvorenie prepojenia

 1. Pri vytváraní e-mailu umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prepojenie.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add Link" (pridať prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Úprava prepojenia so zvýraznením textu na zobrazenie textového poľa.

 4. Ak chcete pridať názov prepojenia, zadajte text prepojenia pomocou klávesnice na obrazovke.

  Poznámka: Skontrolujte, či ste pridali názov prepojenia, inak sa prepojenie nezobrazí.

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete pridať webovú adresu stránky alebo súboru, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Link, Edit box" (prepojenie, úprava), dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte adresu.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prepojenie sa vloží do tela e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Ak chcete vytvoriť prepojenie na webovú stránku alebo súbor na zdieľanej jednotke pri vytváraní správy s poštou, použite Outlook na webe s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Testovali sme ju s Moderátorom, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Vytvorenie hypertextového prepojenia

 1. Pri vytváraní e-mailu umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prepojenie.

 2. Ak chcete prepojenie pomenovať s iným názvom, než je URL adresa, zadajte text prepojenia a vyberte ho.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "možnosti formátovania". Potom stláčajte klávesy so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "Insert Link" (vložiť hypertextové prepojenie), a stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno vložiť prepojenie a ozve sa: "vložiť prepojenie – dialógové okno".

 4. V dialógovom okne vložiť prepojenie zadajte webovú adresu stránky alebo súboru, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a stlačte kláves ENTER.

 5. Dialógové okno vložiť prepojenie sa zavrie a hypertextové prepojenie sa vytvorí v tele e-mailovej správy.

Odstránenie hypertextového prepojenia

 1. V tele e-mailovej správy vyberte text hypertextového prepojenia.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "možnosti formátovania". Potom stláčajte klávesy so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "Remove Link, button" (odstrániť hypertextové prepojenie, tlačidlo), a stlačte medzerník.

 3. Hypertextové prepojenie sa odstráni.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×