Vloženie poľa so zoznamom

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Rozbaľovacie pole je textového poľa so zoznamom pripojené. Tento typ ovládacieho prvku umožňuje používateľom vybrať preddefinované hodnoty v zozname alebo zadajte vlastnú hodnotu časť s textovým poľom ovládacieho prvku. V zozname sa zobrazia až po kliknutí používateľa na šípku vedľa poľa.

Obsah tohto článku

Použitie rozbaľovacieho poľa

Ak chcete použiť rozbaľovacie pole:

 • Povoliť používateľom vybrať preddefinované hodnoty zo zoznamu možností alebo zadať vlastnú hodnotu.

 • Predvolene skryť položky zoznamu vo formulári.

 • Zobraziť hodnoty získané z pevného zoznamu, zo šablóny formulára zdroj údajov alebo z externého zdroja údajov, napríklad databázy alebo zoznamu služieb Microsoft Windows SharePoint Services.

V nasledujúcom príklade používatelia kategorizujú výdavky vo formulári vyúčtovania výdavkov výberom hodnoty v poli so zoznamom. Ak sa nezobrazuje hodnoty, ktoré potrebujú, budú ju zadajte do poľa namiesto výberu hodnoty v zozname. V tomto príklade používateľ sa nachádza v procese písania slov Telefón/Fax.

Položka, ktorá sa zadáva do poľa so zoznamom

Po vložení poľa so zoznamom v šablóne formulára, je nutné zadať hodnoty, ktoré sa má zobrazovať v ňom. V opačnom prípade sa používateľom zobrazí prázdny zoznam po kliknutí na šípku vedľa rozbaľovacieho poľa. V dialógovom okne Vlastnosti rozbaľovacieho poľa môžete zadať položky sami alebo konfigurovať pole so zoznamom na získanie položiek z databázy alebo iného zdroja údajov.

Súvisiace ovládacie prvky

Program Microsoft Office InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné poliam so zoznamom, ale slúžia na iné účely. Ak neviete, ktoré tieto ovládacie prvky najlepšie funguje v šablóne formulára, nájdete v nasledujúcom zozname:

Pole so zoznamom    Rozbaľovacie pole, ako je napríklad pole so zoznamom umožňuje používateľom vybrať hodnoty zo zoznamu. Používatelia však nie je možné pridať vlastné hodnoty na zoznam. Tiež zoznamu zobrazuje všetky položky v zozname, zatiaľ čo položky v poli so zoznamom sa zobrazia až po kliknutí používateľa ovládací prvok. Ak plánujete ponúknuť používateľovi veľa možností v rýchlosť posuvu, zoznam môžu zabrať príliš veľa miesta v šablóne formulára. V tomto scenári rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa môže byť lepšou voľbou.

Rozbaľovací zoznam    Ako rozbaľovacieho poľa rozbaľovacieho zoznamu umožňuje používateľom vyberte hodnotu v zozname, ktorý je podľa predvoleného nastavenia skryté vo formulári. Však s poľom rozbaľovacieho zoznamu, používatelia nemôžu pridať položky do zoznamu ako môžu s rozbaľovacieho poľa.

Pole so zoznamom viacnásobného výberu    Ak chcete používateľom umožniť vybrať viac ako jednu položku v zozname, môžete použiť výberu viacerých položiek zoznamu. Polia so zoznamom viacnásobného výberu vyzerať dvoch alebo viacerých začiarkavacích políčok v posuvný zoznam. Rozbaľovacie pole, ako je napríklad pole so zoznamom viacnásobného výberu umožňuje používateľom pridať svoje vlastné položky do zoznamu.

Tlačidlá možností    Ako je napríklad pole so zoznamom, skupinu prepínačov umožňuje používateľom vybrať zo zoznamu navzájom sa vylučujúcich možností. Však s tlačidlami možností používateľov kliknite na malý kruh na výber nie kliknutím na položku v zozname.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Polia so zoznamom sú podobne ako na vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu polí, ale umožňujú používateľom pridať vlastnú položku do zoznamu, ak je to potrebné. Ak ste zadali manuálne položky zoznamu v dialógovom okne Vlastnosti rozbaľovacieho poľa pri vytváraní rozbaľovacieho poľa, program InfoPath zobrazí text "Vybrať alebo zadať..." ako predvolenú v rozbaľovacom poli. Takto môžu používatelia zistiť, či je akcia nepripúšťajú. Ak položky zoznamu v poli so zoznamom Zobraziť hodnoty z inej vo formulári alebo z sekundárny zdroj údajov, "Vybrať alebo zadať..." text sa vynechá.

Pri prvom otvorení formulára používateľmi, položky zoznamu v poli so zoznamom sú skryté. Ak chcete otvoriť v zozname, kliknutím na šípku na pravej strane poľa so zoznamom. Potom môžete kliknite na položku položky ho vyberte.

Otvorené pole so zoznamom vo formulári

Ak používatelia nezobrazuje sa príslušná položka zoznamu, môžu kliknite do poľa a zadajte vlastnú hodnotu.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete navrhnúť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky rozbaľovacieho poľa nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich nie je možné zobraziť vo webovom prehliadači.

Na začiatok stránky

Vloženie poľa so zoznamom

Postup pri vkladaní poľa so zoznamom sa mierne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze alebo na inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad rozbaľovacieho poľa, ak je vybratý v režim návrhu.

Pole so zoznamom vybraté v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Polia so zoznamom sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade, Kategória pole so zoznamom v šablóne formulára viazaný na pole category na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi poľom so zoznamom v šablóne formulára a zodpovedajúcim poľom v zdroji údajov

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov.

Vloženie poľa so zoznamom

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete automaticky vytvoriť pole v zdroji údajov viazanom na zoznam, začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  • Ak chcete zoznam viazať na existujúce pole, zrušte začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

   Poznámka: Ak začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, zdroj údajov je uzamknutý. Ak návrh šablóny formulára vychádza napríklad zo schémy XML, v InfoPathe nemusí byť možné do zdroja údajov pridať nové polia alebo skupiny. Toto obmedzenie pomáha predchádzať neúmyselným zmenám schémy, ktoré môžu zapríčiniť, že schéma bude interpretovaná ako neplatná.

 4. V časti Vložiť ovládacie prvky, kliknite na položku Rozbaľovacie pole.

 5. Ak ste zrušili začiarknutie políčka automaticky vytvoriť zdroj údajov v kroku 3, vyberte pole v Rozbaľovacom poli viazanie dialógovom okne do ktorého chcete zoznam viazať na.

 6. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad ovládacím prvkom alebo naľavo od neho, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

 7. Ak chcete určiť hodnoty, ktoré chcete použiť ako položky zoznamu, dvakrát kliknite na rozbaľovacie pole.

 8. Kliknite na kartu Údaje.

 9. Vykonajte niektorý z týchto krokov na vyplnenie rozbaľovacie pole:

  Samostatné zadávanie hodnôt zoznamu

  Táto možnosť je užitočná v prípade vopred určených obmedzených množín hodnôt, pričom sa v budúcnosti neočakáva zmena týchto hodnôt. Ak sa hodnoty zmenia, je potrebné publikovať a aktualizovať verziu danej šablóny formulára, takže používatelia môžu vidieť a používať najnovšie položky zoznamu.

  1. Kliknite na položku Pridať.

  2. V poli Hodnota zadajte text, ktorý chcete uložiť, ak používateľ vyberie túto položku.

  3. V poli Zobrazovaný názov zadajte požadovaný názov pre túto položku a kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každú položku, ktorú chcete pridať do zoznamu.

  5. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

  Používanie hodnôt z inej časti formulára

  Táto možnosť je užitočná v prípade, keď je potrebné zmeniť hodnoty v zozname v závislosti od iných hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do svojich formulárov.

  1. V časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov pre formulár.

   Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine v šablóne formulára.

  2. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na opakujúcu sa skupinu alebo opakujúce sa pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

  Používanie hodnôt z databázy, webovej služby, dokumentu XML alebo lokality SharePoint

  Táto možnosť je užitočná v prípade, ak je potrebné, aby hodnoty v zozname boli aktuálne alebo sa pravidelne obnovovali. Tieto hodnoty sa normálne ukladajú do databázy alebo iného externého zdroja údajov a získajú sa vždy pri otvorení formulára.

  1. Kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

  2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak ste už pridali pripojenie údajov, kliknite na pole Pripojenie údajov.

   • Ak chcete pridať nové pripojenie údajov, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi pripojením údajov.

    Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na skupinu alebo pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládací prvok rozbaľovacie pole, použite tieto tipy:

 • Rozšírte rozbaľovacie pole tak, aby sa niekoľko priestor väčší ako priemerná šírka položiek v zozname. Týmto spôsobom položky zoznamu nie sú čiastočne skryté.

 • Ak chcete zmeniť šírku niekoľkých polí so zoznamom súčasne, rozbaľovacích poliach, ktorého veľkosť chcete zmeniť, stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER, kliknite na kartu veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť farbu pozadia niekoľkých polí so zoznamom súčasne, poliach so zoznamom, ktoré chcete zmeniť. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy na karte podfarbenie.

 • Ak chcete prispôsobiť písmo, ktoré sa zobrazí v poli so zoznamom, použite polia písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma všetkých polí so zoznamom v šablóne formulára naraz, kliknite na položku rozbaľovacie pole, ktoré obsahuje formátovanie, ktoré chcete, a potom v ponuke Formát kliknite na položku Písmo použiť na všetky ovládacie prvky rozbaľovacieho poľa.

 • Ak chcete upraviť rozstup medzi poľom so zoznamom a objektmi, ktoré obklopujú v šablóne formulára, môžete upraviť nastavenia okrajov v dialógovom okne Vlastnosti rozbaľovacieho poľa (na karteveľkosť ). Zväčšenie medzery pomocou okrajov poskytuje vyššiu úroveň ovládania než zväčšenie rozstupu pomocou prerušení odsekov.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×