Vloženie polí hromadnej korešpondencie

Po pripojení zdroja údajov k dokumentu môžete pridaním zlučovacích polí personalizovať dokument informáciami zo zdroja údajov. Zlučovacie polia pochádzajú z hlavičiek stĺpcov v zdroji údajov.

Tu je príklad, ako kolekcie zlučovacích polí Blok pre adresu a Riadok s pozdravom vytiahnu údaje z excelového tabuľkového hárka do listu s formulárom.

Údaje vytiahnuté do polí hromadnej korešpondencie

Polia Blok pre adresu a Riadok s pozdravom sú kolekcie zlučovacích polí.

Poznámka: Ak sa príkazy zlučovacieho poľa zobrazujú sivou farbou, kliknite na položku Vybrať príjemcov a vyberte druh poštového zoznamu, ktorý používate. Ak poštový zoznam ešte nemáte, kliknite na položku Napísať nový zoznamvytvorte zoznam vo Worde.

Pridanie bloku pre adresu

 1. Kliknite alebo ťuknite v dokumente na miesto, kam chcete pridať blok pre adresu.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite na položku Blok pre adresu.

Word vám poskytne možnosti ná výber stupňa formálnosti mena v adrese.

Pridanie riadka s pozdravom

 1. Kliknite alebo ťuknite v dokumente na miesto, kam chcete pridať pozdrav.

 2. Vyberte položku Riadok s pozdravom.

 3. Vyberte štýl mena, ktorý chcete použiť, a nastavte ďalšie možnosti.

  Riadok s pozdravom – možnosti

Pridanie jednotlivých zlučovacích polí

Ak chcete zahrnúť údaje ako telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vložte tieto zlučovacie polia osobitne. Takisto platí, že zlučovacie pole, ako je napríklad Meno, nemusí byť súčasťou bloku pre adresu alebo riadka s pozdravom. Ak chcete prispôsobiť dokument zahrnutím krstných mien príjemcov, vložte samostatné zlučovacie pole First_Name.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť zlučovacie pole.

 2. Vyberte šípku nadol pod tlačidlom Vložiť zlučovacie pole a vyberte pole.

  Vložiť zlučovacie pole – ponuka dostupných polí

 3. Ak sa požadovaný názov poľa nezobrazuje v zozname, vyberte tlačidlo Vložiť zlučovacie pole.

 4. Výberom položky Databázové polia zobrazte zoznam polí obsiahnutých v zdroji údajov.

 5. Vyberte položku Vložiť.

Poznámka: Ak niektoré čísla, meny alebo dátumy nie sú správne formátované, pomoc nájdete v téme Príprava zdroja údajov v Exceli pre hromadnú korešpondenciu vo Worde.

Používanie pravidiel na dômyselnú personalizáciu 

Možno budete chcieť, aby sa vaše správy odlišovali v závislosti od údajov v určitých poliach zdroja údajov. Na faktúry môžete napríklad pridať slová „Po termíne splatnosti“, ak je hodnota poľa Termín splatnosti v minulosti.

Táto úroveň dômyselnosti závisí od nastavenia pravidiel a kódov polí. Na karte Korešpondencia vyberte v skupine Zapísať a vložiť polia položku Pravidlá a vyberte druh pravidla, ktoré chcete pridať.

Ďalšie informácie o používaní pravidiel hromadnej korešpondencie nájdete v téme Nastavenie pravidiel pre hromadnú korešpondenciu.

Pridanie jednotlivých zlučovacích polí

Ak chcete zahrnúť údaje ako telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vložte tieto zlučovacie polia osobitne. Takisto platí, že zlučovacie pole, ako je napríklad Meno, nemusí byť súčasťou bloku pre adresu alebo riadka s pozdravom. Ak chcete prispôsobiť dokument zahrnutím krstných mien príjemcov, vložte samostatné zlučovacie pole First_Name.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť zlučovacie pole.

 2. Vyberte šípku nadol pod tlačidlom Vložiť zlučovacie pole a vyberte pole.

Poznámka: Ak niektoré čísla, meny alebo dátumy nie sú správne formátované, pomoc nájdete v téme Príprava zdroja údajov v Exceli pre hromadnú korešpondenciu vo Worde.

Používanie pravidiel na dômyselnú personalizáciu 

Možno budete chcieť, aby sa vaše správy odlišovali v závislosti od údajov v určitých poliach zdroja údajov. Na faktúry môžete napríklad pridať slová „Po termíne splatnosti“, ak je hodnota poľa Termín splatnosti v minulosti.

Táto úroveň dômyselnosti závisí od nastavenia pravidiel a kódov polí. Na karte Korešpondencia vyberte položku Pravidlá a vyberte druh pravidla, ktoré chcete pridať.

Ďalšie informácie o používaní pravidiel hromadnej korešpondencie nájdete v téme Nastavenie pravidiel pre hromadnú korešpondenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×