Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Bunky

Vyhľadávanie alebo nahrádzanie textu a čísel v hárku

Vyhľadávanie alebo nahrádzanie textu a čísel v hárku

Pomocou funkcií Hľadať a nahradiť v Exceli môžete v zošite niečo vyhľadať, napríklad konkrétne číslo alebo textový reťazec. Môžete vyhľadať odkaz na vyhľadávanie alebo ho môžete nahradiť iným. Môžete zahrnúť zástupné znaky, ako sú napríklad otázniky, vlnovky a Hviezdičky, alebo čísla vo vyhľadávaných výrazoch. Vyhľadávať môžete podľa riadkov a stĺpcov, v komentároch alebo hodnotách a v rámci hárkov alebo celých zošitov.

Vyhľadanie

Ak chcete niečo nájsť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Falebo prejdite na položky domov > úprav> Hľadať & vyberte položku > Hľadať.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli na tlačidlo možnosti >> , aby sa zobrazilo celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí možnosť skryté.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F spustíte dialógové okno Hľadať

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať, alebo kliknite na šípku v poli Hľadať: a potom v zozname vyberte nedávnu položku vyhľadávania.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

  • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

  • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

  • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

 2. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, kliknite na položku Hľadať všetko alebo Hľadať ďalej .

  Tip: Po kliknutí na položku Hľadať všetkosa v zozname zobrazia všetky výskyty vyhľadávaných kritérií a po kliknutí na konkrétny výskyt v zozname sa vyberie jej bunka. Výsledky vyhľadávania Nájsť všetky môžete zoradiť kliknutím na záhlavie stĺpca.

 3. Ak chcete v prípade potreby definovať vyhľadávanie, kliknite na položku možnosti>> :

  • V rámci Ak chcete vyhľadávať údaje v hárku alebo v celom zošite, vyberte možnosť hárok alebo zošit.

  • Vyhľadávania Môžete vybrať, či chcete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené), alebo podľa stĺpcov.

  • Pozrite si: Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi detailmi, v poli kliknite na položku vzorce, hodnoty, poznámkyalebo komentáre.

   Poznámka:  Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáre sú k dispozícii len na karte Hľadať . na karte nahradiť sú k dispozícii iba vzorce .

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen.

  • Rozlišovať celý obsah buniek – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať: .

 4. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla s konkrétnym formátovaním, kliknite na položku Formáta potom v dialógovom okne Hľadať formát vyberte požadované možnosti.

  Tip: Ak chcete nájsť bunky zodpovedajúce určitému formátu, môžete odstrániť kritériá v poli Hľadať a potom vybrať konkrétny formát bunky ako príklad. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Formátovať, kliknite na položku Vybrať formát bunky a potom kliknite na bunku s formátovaním, ktoré chcete vyhľadať.

Nahradiť

Ak chcete nahradiť text alebo čísla, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Halebo prejdite na položky domov > úprav> Hľadať & vyberte položku > nahradiť.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli na tlačidlo možnosti >> , aby sa zobrazilo celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí možnosť skryté.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H spustíte dialógové okno nahradiť.

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať, alebo kliknite na šípku v poli Hľadať: a potom v zozname vyberte nedávnu položku vyhľadávania.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

  • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

  • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

  • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

 • Do poľa Nahradiť čím: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nahradiť hľadaným textom.

 1. Kliknite na položku Nahradiť všetko alebo Nahradiť.

  Tip: Keď kliknete na položku nahradiť všetky, všetky výskyty vyhľadávaných kritérií sa nahradia a pri nahradení sa aktualizuje jeden výskyt naraz.

 2. Ak chcete v prípade potreby definovať vyhľadávanie, kliknite na položku možnosti>> :

  • V rámci Ak chcete vyhľadávať údaje v hárku alebo v celom zošite, vyberte možnosť hárok alebo zošit.

  • Vyhľadávania Môžete vybrať, či chcete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené), alebo podľa stĺpcov.

  • Pozrite si: Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi detailmi, v poli kliknite na položku vzorce, hodnoty, poznámkyalebo komentáre.

   Poznámka:  Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáre sú k dispozícii len na karte Hľadať . na karte nahradiť sú k dispozícii iba vzorce .

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen.

  • Rozlišovať celý obsah buniek – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať: .

 3. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla s konkrétnym formátovaním, kliknite na položku Formáta potom v dialógovom okne Hľadať formát vyberte požadované možnosti.

  Tip: Ak chcete nájsť bunky zodpovedajúce určitému formátu, môžete odstrániť kritériá v poli Hľadať a potom vybrať konkrétny formát bunky ako príklad. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Formátovať, kliknite na položku Vybrať formát bunky a potom kliknite na bunku s formátovaním, ktoré chcete vyhľadať.

Existujú dva rozdielne spôsoby vyhľadávania alebo nahradzovania textu alebo čísel v Macu. Prvým je použitie dialógového okna hľadanie & nahradenie . Druhým je použitie panela vyhľadávania na páse s nástrojmi.

Dialógové okno Hľadať & nahradenie

Vyhľadávací panel a možnosti

Nahradenie textu alebo čísel v zošite alebo hárku stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H

Po aktivácii panela vyhľadávania kliknite na ikonu zväčšovacieho skla a aktivujte dialógové okno ďalšie možnosti vyhľadávania

Ak chcete niečo nájsť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Falebo prejdite na položku domov > Hľadať & vyberte položku > Hľadať.

Vyhľadanie textu alebo čísel v zošite alebo hárku stlačením kombinácie klávesov CTRL + F

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, kliknite na položku Hľadať ďalej .

 3. Vyhľadávanie môžete ďalej definovať v prípade potreby:

  • V rámci Ak chcete vyhľadávať údaje v hárku alebo v celom zošite, vyberte možnosť hárok alebo zošit.

  • Vyhľadávania Môžete vybrať, či chcete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené), alebo podľa stĺpcov.

  • Pozrite si: Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi detailmi, v poli kliknite na položku vzorce, hodnoty, poznámkyalebo komentáre.

   Poznámka:  Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáre sú k dispozícii len na karte Hľadať . na karte nahradiť sú k dispozícii iba vzorce .

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen.

  • Rozlišovať celý obsah buniek – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať: .

Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

 • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

 • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

 • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

Ak chcete nahradiť text alebo čísla, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Halebo prejdite na položku domov > Hľadať & vyberte položku > nahradiť.

Nahradenie textu alebo čísel v zošite alebo hárku stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H

 1. Do poľa Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Do poľa nahradiť čím zadajte text alebo čísla, ktoré chcete použiť na nahradenie hľadaného textu.

 3. Kliknite na položku nahradiť alebo Nahradiť všetko.

  Tip: Keď kliknete na položku nahradiť všetky, všetky výskyty vyhľadávaných kritérií sa nahradia a pri nahradení sa aktualizuje jeden výskyt naraz.

 4. Vyhľadávanie môžete ďalej definovať v prípade potreby:

  • V rámci Ak chcete vyhľadávať údaje v hárku alebo v celom zošite, vyberte možnosť hárok alebo zošit.

  • Vyhľadávania Môžete vybrať, či chcete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené), alebo podľa stĺpcov.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen.

  • Rozlišovať celý obsah buniek – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať: .

Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

 • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

 • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

 • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

 1. Kliknutím na ľubovoľnú bunku prehľadajte celý hárok alebo vyberte konkrétny rozsah buniek, ktorý chcete vyhľadať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Obrázok ikony tlačidla Command na Macu + F alebo kliknutím na ikonu rozbaľte vyhľadávací panel a potom do vyhľadávacieho poľa Vyhľadávacie pole zadajte text alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

  • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

  • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

  • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

 3. Stlačte kláves Return .

 4. Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt položky, ktorú hľadáte, kliknite do vyhľadávacieho poľa a stlačte kláves Returnalebo v dialógovom okne Hľadať kliknite na položku Hľadať ďalej.

  Tip: Prebiehajúce vyhľadávanie môžete zrušiť stlačením klávesu ESC .

 5. Ak chcete zadať ďalšie možnosti vyhľadávania, kliknite na ikonu zväčšovacieho skla a potom kliknite na položku Hľadať v hárku alebo Hľadať v zošite. Môžete tiež vybrať možnosť Rozšírené , čím sa spustí dialógové okno Hľadať .

 1. Kliknutím na ľubovoľnú bunku prehľadajte celý hárok alebo vyberte konkrétny rozsah buniek, ktorý chcete vyhľadať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Obrázok ikony tlačidla Command na Macu + F rozbaľte vyhľadávací panel a potom do poľa Vyhľadávacie pole vyhľadávania zadajte text alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

  • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

  • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

  • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

 3. Vo vyhľadávacom poli kliknite na ikonu zväčšovacieho skla a potom kliknite na položku Nahradiť.

 4. Do poľa Nahradiť čím zadajte náhradné znaky.

  Ak chcete nahradiť znaky v poli Hľadať s ničím, nechajte pole nahradiť čím prázdne.

 5. Kliknite na položku Hľadať ďalej.

 6. Ak chcete nahradiť zvýraznené výskyty, kliknite na položku Nahradiť.

  Ak chcete nahradiť všetky výskyty znakov v hárku bez predchádzajúceho preskúmania, kliknite na tlačidlo Nahradiť všetky.

  Tip: Zrušenie vyhľadávania, ktoré prebieha jednoducho, stlačením klávesu ESC.

 7. Ak chcete zadať ďalšie možnosti vyhľadávania, kliknite na ikonu zväčšovacieho skla a potom kliknite na položku Hľadať v hárku alebo Hľadať v zošite. Môžete tiež vybrať možnosť Rozšírené , čím sa spustí dialógové okno nahradiť .

Vyhľadanie

Ak chcete niečo nájsť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Falebo prejdite na položky domov > úprav> Hľadať & vyberte položku > Hľadať.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli na > možnosti vyhľadávania , aby sa zobrazilo celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí s možnosťami vyhľadávania, ktoré sú skryté.

Vyhľadanie textu alebo čísel v zošite alebo hárku stlačením kombinácie klávesov CTRL + F

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

  • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

  • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

  • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

 2. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, kliknite na položku Hľadať ďalej alebo Hľadať všetko .

  Tip: Po kliknutí na položku Hľadať všetkosa v zozname zobrazia všetky výskyty vyhľadávaných kritérií a po kliknutí na konkrétny výskyt v zozname sa vyberie jej bunka. Výsledky vyhľadávania Nájsť všetky môžete zoradiť kliknutím na záhlavie stĺpca.

 3. Ak chcete v prípade potreby podrobnejšie definovať vyhľadávanie, kliknite na položku > možnosti vyhľadávania :

  • V rámci Ak chcete vyhľadávať údaje v rámci určitého výberu, vyberte položku Výber. Ak chcete vyhľadávať údaje v hárku alebo v celom zošite, vyberte možnosť hárok alebo zošit.

  • Smer Môžete sa rozhodnúť, či chcete vyhľadávať buď nadol (predvolené) alebo nahor.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen.

  • Rozlišovať celý obsah buniek – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať .

Nahradiť

Ak chcete nahradiť text alebo čísla, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Halebo prejdite na položky domov > úprav> Hľadať & vyberte položku > nahradiť.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli na > možnosti vyhľadávania , aby sa zobrazilo celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí s možnosťami vyhľadávania, ktoré sú skryté.

Nahradenie textu alebo čísel v zošite alebo hárku stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~).

  • Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

  • Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname".

  • Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky – napríklad fy91 ~? nájde výraz "fy91?".

 2. Do poľa Nahradiť čím: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nahradiť hľadaným textom.

 3. Kliknite na položku nahradiť alebo Nahradiť všetko.

  Tip: Keď kliknete na položku nahradiť všetky, všetky výskyty vyhľadávaných kritérií sa nahradia a pri nahradení sa aktualizuje jeden výskyt naraz.

 4. Ak chcete v prípade potreby podrobnejšie definovať vyhľadávanie, kliknite na položku > možnosti vyhľadávania :

  • V rámci Ak chcete vyhľadávať údaje v rámci určitého výberu, vyberte položku Výber. Ak chcete vyhľadávať údaje v hárku alebo v celom zošite, vyberte možnosť hárok alebo zošit.

  • Smer Môžete sa rozhodnúť, či chcete vyhľadávať buď nadol (predvolené) alebo nahor.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen.

  • Rozlišovať celý obsah buniek – začiarknite toto políčko, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať .

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×