Vyhľadávanie slov v synonymickom slovníku

Pomocou synonymického slovníka môžete vyhľadávať synonymá (rôzne slová s rovnakým významom) a antonymá (slová s opačným významom).

Tip: V počítačových verziách Wordu, PowerPointu a Outlooku môžete získať rýchly zoznam synoným kliknutím pravým tlačidlom myši na slovo a výberom položiek synonymá. Aplikácie balíka Office Online neobsahujú vyhľadávač synoným.

Word

 1. Kliknite na slovo v dokumente, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Príkaz Synonymický slovník v skupine Korektúra na karte Revízia

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybraté slovo nahradiť jedným zo slov zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete skopírovať a prilepiť slovo zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Kopírovať. Word môžete prilepiť kamkoľvek, ktorý sa vám páči.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Tipy: Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, postupujte takto:

 • Vo Worde 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Worde 2010 alebo Worde 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Worde 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

 • Kliknite sem, ak chcete vybrať iný program balíka Office
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Publisher
 • Visio
 1. Kliknite na slovo v zošite, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Synonymický slovník na karte Revízia na páse s nástrojmi programu Excel

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybraté slovo nahradiť jedným zo slov zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete skopírovať a prilepiť slovo zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Kopírovať. Word môžete prilepiť kamkoľvek, ktorý sa vám páči.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Tipy: Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je napríklad zošit vo francúzštine a chcete, aby sa synonymá, postupujte takto:

 • V Exceli 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Exceli 2010 alebo Exceli 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Exceli 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

 1. Vyberte slovo v poznámkovom bloku, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Vo OneNote 2007 v ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  Vo OneNote 2010 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Karta Revízia, tlačidlo Zdroje informácií

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  Vo OneNote 2013 alebo OneNote 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybraté slovo nahradiť jedným zo slov zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete skopírovať a prilepiť slovo zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Kopírovať. Word môžete prilepiť kamkoľvek, ktorý sa vám páči.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Tip: Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je napríklad text vo francúzštine a chcete, aby sa synonymá, na karte Revízia kliknite na položku zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 1. Kliknite na slovo v položke programu Outlook, ktorú chcete vyhľadať.

 2. V Outlooku 2007 kliknite na karte Správa v skupine korektúra na položku pravopisa potom kliknite na položku synonymický slovník.

  V Outlooku 2010, Outlooku 2013 alebo Outlooku 2016 kliknite na kartu Revízia a potom kliknite na položku synonymický slovník.

  Ikona synonymického slovníka na páse s nástrojmi Outlooku

  Poznámka: V programe Microsoft Outlook je pracovná tabla synonymický slovník alebo zdroje informácií k dispozícii v ľubovoľnej novej položke Outlooku – napríklad správy alebo položky kalendára – ale nie z hlavného okna Outlooku.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybraté slovo nahradiť jedným zo slov zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete skopírovať a prilepiť slovo zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Kopírovať. Word môžete prilepiť kamkoľvek, ktorý sa vám páči.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Tipy: Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je napríklad text vo francúzštine a chcete, aby sa synonymá, postupujte takto:

 • V Outlooku 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Outlooku 2010 alebo Outlooku 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Outlooku 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

 1. Kliknite na slovo v prezentácii, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Synonymický slovník na karte Revízia na páse s nástrojmi programu PowerPoint

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybraté slovo nahradiť jedným zo slov zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete skopírovať a prilepiť slovo zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Kopírovať. Word môžete prilepiť kamkoľvek, ktorý sa vám páči.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Tipy: Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, postupujte takto:

 • V PowerPointe 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V PowerPointe 2010 alebo PowerPointe 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Outlooku 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

 1. Kliknite na slovo v publikácii, ktoré chcete vyhľadať.

  V Publisheri 2007 v ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  V Publisheri 2010 na karte Domov kliknite na položku Pravopis a potom na položku Synonymický slovník.

  Príkaz ponuky Synonymický slovník

  V Publisheri 2013 alebo Publisheri 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

 2. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybraté slovo nahradiť jedným zo slov zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete skopírovať a prilepiť slovo zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Kopírovať. Word môžete prilepiť kamkoľvek, ktorý sa vám páči.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Tip: Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je napríklad publikácia vo francúzštine a chcete, aby boli synonymá, na karte Revízia kliknite na položku zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 1. Kliknite na slovo v diagrame, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Vo Visiu 2007 v ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  Vo Visiu 2010, Visiu 2013 alebo Visiu 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Ponuka Objekt v skupine Text

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybraté slovo nahradiť jedným zo slov zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete skopírovať a prilepiť slovo zo zoznamu, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Kopírovať. Word môžete prilepiť kamkoľvek, ktorý sa vám páči.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Tipy: Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je napríklad diagram vo francúzštine a chcete, aby sa synonymá, postupujte takto:

 • Vo Visiu 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Visiu 2010 alebo Visiu 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Visiu 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

Váš názor nás zaujíma

Tento článok bol naposledy aktualizovaný spoločnosťou Ben z 13. februára 2018 v dôsledku vašich komentárov. Ak ste to našli ako užitočné, a to najmä v prípade, ak ste to ešte nerobili, použite nižšie uvedené ovládacie prvky pripomienok a dajte nám vedieť, ako ich môžeme vylepšiť.

Pozrite tiež

Editor – asistent pre písanie

kontroluje pravopis a gramatiku v Office 2010 a neskôr

čo sa stalo s funkciou pomoc s angličtinou?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×