Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Použite Excel s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako používať znaky vrátane zástupných znakov na vyhľadávanie hárkov, riadkov, stĺpcov alebo celých zošitov.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel v Excel, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Vyhľadanie alebo nahradenie textu a čísel v hárku.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Hľadanie a nahradenie , stlačte kombináciu klávesov CTRL + F. Zameranie sa presunie na textové pole Hľadať na karte Hľadať .

 2. Do textového poľa Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať. Máte niekoľko možností:

  • Zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  • V kritériách vyhľadávania použite zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo otáznik (?):

   • Použite hviezdičku (*) na vyhľadanie akéhokoľvek reťazca znakov. Napríklad s * d nájde slovo "sad" a "spustilo sa".

   • Použite otáznik na vyhľadanie akéhokoľvek samostatného znaku. Napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

   Tip: Aj keď ide o zástupné symboly, hviezdičky, otázniky a vlnovky (~) môžete vyhľadať v údajoch hárka tak, že pred ne v poli Hľadať vložíte vlnovku. Ak chcete napríklad hľadať údaje obsahujúce otáznik, použite ako kritérium vyhľadávania ~?.

 3. Ak chcete definovať ďalšie možnosti vyhľadávania, stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Máte niekoľko možností:

  • Ak chcete vybrať miesto, kde sa má vyhľadávať text alebo čísla, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "in" (vnútri). Počujete aktuálne vybratú možnosť vyhľadávania ("hárok" alebo "zošit"). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presuňte na požadovanú možnosť a stlačením klávesu ENTER ju vyberte.

  • Ak chcete vybrať, či sa majú vyhľadávať podľa riadkov alebo stĺpcov, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Search" (Hľadať). Počujete aktuálne vybratú možnosť vyhľadávania ("podľa riadkov" alebo "podľa stĺpcov"). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presuňte na požadovanú možnosť a stlačením klávesu ENTER ju vyberte.

  • Ak chcete vybrať, či sa majú vo vzorcoch buniek, hodnotách alebo komentároch vyhľadávať, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Look in" (Hľadať v). Počujete aktuálne vybratú možnosť vyhľadávania ("vzorce", "hodnoty" alebo "Komentáre"). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presuňte na požadovanú možnosť a stlačením klávesu ENTER ju vyberte.

  • Ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Match Case" (rozlišovať malé a veľké písmená), a potom stlačením medzerníka vyplňte začiarkavacie políčko.

  • Ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Match The All Contents" (celkový obsah bunky), a potom stlačením medzerníka vyplňte začiarkavacie políčko.

  • Ak chcete vyhľadať text alebo čísla, ktoré majú aj určité formátovanie, stlačte kombináciu klávesov ALT + M, čím sa otvorí dialógové okno Hľadať formát . Pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava sa presuňte na príslušnú kartu (číslo, Zarovnanie, písmo, orámovaniealebo výplň) a stlačte medzerník. Potom vyberte formátovanie, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania. Ak ste definovali požadované formátovanie, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a potom stlačte kláves ENTER.

   Tip: Ak chcete nájsť bunky, ktoré zodpovedajú iba určitému formátu, v poli Hľadať môžete odstrániť všetky textové alebo číselné kritériá a potom vybrať bunku, ktorá obsahuje dané formátovanie. Stlačením kombinácie klávesov ALT + M otvorte dialógové okno Hľadať formát , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Choose Format from Cell" (vybrať formát z bunky), a stlačte kláves ENTER. Pomocou klávesov so šípkami vyberte v hárku bunku s formátovaním, ktoré chcete vyhľadať. Formátovanie vybratej bunky pridáte do kritérií vyhľadávania v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie stlačením klávesu Enter.

 4. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "find Next" (Hľadať ďalej), a potom stlačte kláves ENTER. Excel nájde prvú zodpovedajúcu udalosť v oblasti vyhľadávania. Čítačka obrazovky prečíta text v bunke a jeho umiestnení.

  Poznámka: Keď definujete formátovanie ako súčasť kritérií vyhľadávania, uloží sa v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie . Ak znova vyhľadávate údaje v hárku a nenašli sa znaky, o ktorých viete, že sa tam nachádza, možno budete musieť vymazať kritériá formátovania z predchádzajúceho vyhľadávania. V dialógovom okne Hľadanie a nahradenie stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Format" (formát), ak tlačidlo Formát nie je k dispozícii, stlačte kombináciu klávesov Alt + T a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Format" (formát). Ak chcete vymazať kritériá formátovania, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Clear find Format" (Vymazať formát), a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt, stlačte kláves ENTER.

 6. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie a zavrieť dialógové okno, stlačte kláves ESC.

Hľadanie a nahradenie textu alebo čísel

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H otvorte dialógové okno Hľadať a nahradiť . Zameranie sa presunie na textové pole Hľadať na karte nahradiť .

 2. Do textového poľa Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať a nahradiť iným. Máte niekoľko možností:

  • Zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  • V kritériách vyhľadávania použite zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo otáznik (?):

   • Použite hviezdičku (*) na vyhľadanie akéhokoľvek reťazca znakov. Napríklad s * d nájde slovo "sad" a "spustilo sa".

   • Použite znak otáznika na vyhľadanie akéhokoľvek samostatného znaku. Napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

   Tip: Aj keď ide o zástupné symboly, hviezdičky, otázniky a vlnovky (~) môžete vyhľadať v údajoch hárka tak, že pred ne v poli Hľadať vložíte vlnovku. Ak chcete napríklad hľadať údaje obsahujúce otáznik, použite ako kritérium vyhľadávania ~?.

 3. Ak chcete definovať ďalšie možnosti vyhľadávania, stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Máte niekoľko možností:

  • Ak chcete vybrať miesto, kde sa má vyhľadávať text alebo čísla, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "in" (vnútri). Počujete aktuálne vybratú možnosť vyhľadávania ("hárok" alebo "zošit"). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presuňte na požadovanú možnosť a stlačením klávesu ENTER ju vyberte.

  • Ak chcete vybrať, či sa majú vyhľadávať podľa riadkov alebo stĺpcov, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Search" (Hľadať). Počujete aktuálne vybratú možnosť vyhľadávania ("podľa riadkov" alebo "podľa stĺpcov"). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presuňte na požadovanú možnosť a stlačením klávesu ENTER ju vyberte.

  • Ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Match Case" (rozlišovať malé a veľké písmená), a potom stlačením medzerníka vyplňte začiarkavacie políčko

  • Ak chcete vyhľadať bunky, ktoré obsahujú iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Match The All Contents" (celkový obsah bunky), a potom stlačením medzerníka vyplňte začiarkavacie políčko.

 4. Ak chcete určiť, čo sa má nahradiť nájdeným textom alebo číslami, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Replace with" (Nahradiť čím). Do textového poľa nahradiť čím zadajte náhradný text alebo čísla.

 5. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "find Next" (Hľadať ďalej), a potom stlačte kláves ENTER. Excel nájde prvý výskyt textu alebo čísla, ktoré ste zadali. Postupujte takto:

  • Ak chcete každú udalosť nahradiť individuálne, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "Replace" (nahradiť). Ak chcete nahradiť výskyt, stlačte kláves ENTER. Po výmene sa zameranie presunie na ďalší výskyt.

  • Ak chcete vyhľadať a nahradiť všetky výskyty, stláčajte klávesy SHIFT + TAB, kým sa neozve "Replace All" (nahradiť všetko), a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie a zavrieť dialógové okno, stlačte kláves ESC.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v službe Microsoft 365

Na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel použite Excel pre Mac s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad VoiceOver, vstavaná čítačka obrazovky operačného systému Mac OS. Na vyhľadávanie v hárkoch, riadkoch, stĺpcoch alebo v celých zošitoch použite znaky vrátane zástupných znakov.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel v Excel, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Vyhľadanie alebo nahradenie textu a čísel v hárku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + F sa dostanete do poľa vyhľadávací hárok . Počujete "vyhľadávací hárok, pole Hľadať text prázdne."

 3. Zadajte text alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.

  Tip: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~). Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť). Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname". Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91 ~? nájde text "fy91?".

 4. Stlačte kláves Return. Excel pre Mac vyhľadá a zvýrazní prvú bunku v oblasti výberu, ktorej obsah sa zhoduje s textom.

 5. Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt položky, ktorú hľadáte, znova stlačte kláves Return.

Tip: Prebiehajúce vyhľadávanie zrušíte stlačením klávesu ESC.

Ďalšie možnosti vyhľadávania:

Akcia

Klávesy

Vyhľadávanie hárka alebo celého zošita

V textovom poli vyhľadávací hárok stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa ponuka vyhľadávania. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Search in Sheet" (vyhľadávanie v hárku), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vyhľadávanie podľa riadkov alebo stĺpcov

V textovom poli vyhľadávací hárok stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa ponuka vyhľadávania . Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Advanced Search, tri bodky", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa okno Hľadať .

Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Search" (Hľadať), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "podľa riadkov" alebo "podľa stĺpcov". Ak chcete vybrať príslušnú možnosť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "Hľadať ďalej, predvolené, tlačidlo", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vyhľadávanie konkrétnych typov informácií

V textovom poli vyhľadávací hárok stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa ponuka vyhľadávania . Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Advanced Search, tri bodky", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa okno Hľadať .

Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Look in" (Hľadať v), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nadol. Počujete: "hodnoty, Hľadať v, kontextové tlačidlo". Stlačením klávesu so šípkou nadol vyhľadajte požadovanú možnosť, vzorce, hodnoty alebo komentáre. Keď sa ozve požadovaná možnosť, vyberte ju stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "Hľadať ďalej, predvolené, tlačidlo", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vyhľadávanie obsahu s rozlišovaním malých a veľkých písmen

V okne Hľadať stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "rozlišovať malé a veľké písmená, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko", a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "Hľadať ďalej, predvolené, tlačidlo", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vyhľadávanie iba presnej zhody

V okne Hľadať stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "Hľadať iba celé bunky, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko", a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "Hľadať ďalej, predvolené, tlačidlo", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Nahradenie textu alebo čísel

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + F sa dostanete do poľa vyhľadávací hárok . Počujete "vyhľadávací hárok, pole Hľadať text prázdne."

 3. Zadajte text alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.

  Tip: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), tilda (~). Použite otáznik (?), ak chcete nájsť ľubovoľný jeden znak – napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť). Hviezdičku (*) môžete použiť na nájdenie ľubovoľného počtu znakov, napríklad s * d nájde slovo "sad" a "Začíname". Použite tilda (~), za ktorým nasledujú?, * alebo ~, ak chcete nájsť otázniky, Hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91 ~? nájde text "fy91?".

 4. Ak chcete otvoriť ponuku vyhľadávania , stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "replace..." a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa okno nahradiť .

 6. Ak sa chcete presunúť do textového poľa nahradiť čím, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Replace, Edit text" (nahradiť textom).

 7. Ak chcete nahradiť znaky v poli Čo hľadať žiadnymi znakmi, nechajte pole Nahradiť čím. V opačnom prípade zadajte text, ktorý sa má zobraziť namiesto toho.

 8. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava sa presuňte na tlačidlá a vyberte požadovanú možnosť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník:

  • Nahradiť Nahradenie len ďalšej inštancie.

  • Nahradiť všetko Nahradenie všetkých výskytov hľadaného textu.

  • ZatvorteZrušenie operácie vyhľadávania a nahradenia.

  • Hľadať ďalej Ak chcete vyhľadať a nahradiť ďalší výskyt a ponechať okno nahradiť otvorené.

   Tip: Prebiehajúce vyhľadávanie môžete zrušiť stlačením klávesu ESC.

Ďalšie možnosti nahradenia:

Akcia

Klávesy

Vyhľadávanie a nahradenie hárka alebo celého zošita

V okne nahradiť stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "v kontextovom tlačidle", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa ponuka. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Sheet" alebo "zošit" (hárok), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Hľadanie a nahradenie riadkami alebo stĺpcami

V okne nahradiť stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo klávesy Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve "Search popup button" (tlačidlo Hľadať v kontextovej ponuke) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa ponuka. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "podľa riadkov" alebo "podľa stĺpcov", a potom vyberte možnosť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vyhľadávanie a nahradenie obsahu s rozlišovaním malých a veľkých písmen

V okne nahradiť stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "rozlišovať malé a veľké písmená, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko", a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Vyhľadávanie iba presnej zhody

V okne nahradiť stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "Hľadať iba celé bunky, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko", a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v službe Microsoft 365

Ak chcete vyhľadať a nahradiť text alebo čísla v hárku, použite Excel pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

Ak sa v hárku nachádza viac než niekoľko riadkov a stĺpcov, pomocou tlačidla Hľadať môžete rýchlo presunúť zameranie na správnu bunku.

 1. V hárku potiahnite prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve "Search, button" (vyhľadávanie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste predtým niečo hľadali, funkcia VoiceOver prečíta hľadaný výraz, ktorý ste použili v poslednej dobe.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže to byť text alebo čísla. Pri zastavení písania sa ozve počet zhôd.

 3. Potiahnite prstom v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Search" (Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie do prvej bunky, ktorá sa zhoduje s hľadaným výrazom, a funkcia VoiceOver prečíta obsah bunky.

 4. Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu zhodu, potiahnite prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve "Next výsledok hľadania" alebo "Predchádzajúci výsledok hľadania, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Nahradenie textu alebo čísel

 1. V hárku potiahnite prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve "Search, button" (vyhľadávanie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite raz prstom doľava. Ozve sa: "možnosti vyhľadávania, tlačidlo". Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Možnosti .

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Find and replace" alebo "Find and replace All" (Hľadať a nahradiť všetko), v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktuálne aktívna možnosť predchádza "selected" (začiarknuté).

 4. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Done, button" (Hotovo, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite dialógové okno Možnosti .

 5. Potiahnite prstom okolo hornej časti obrazovky, kým sa neozve "Search, text Field" (vyhľadávanie, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže to byť text alebo čísla. Pri zastavení písania sa ozve počet zhôd.

 7. Potiahnite prstom okolo hornej časti obrazovky, kým sa neozve "Replace, text Field" (nahradiť, textové pole) alebo "nahradiť všetko, textové pole", v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Toto pole je priamo pod vyhľadávacím poľom.

 8. Zadajte text alebo čísla, s ktorými chcete nahradiť hľadaný výraz.

 9. Potiahnite prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve "Replace, button" (tlačidlo Nahradiť všetko), v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku nahraďte aktuálne vybratú zhodu alebo všetky zhodné s novým textom alebo číslami.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v službe Microsoft 365

Ak chcete vyhľadať a nahradiť text alebo čísla v hárku, použite Excel pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

Ak sa v hárku nachádza viac než niekoľko riadkov a stĺpcov, pomocou tlačidla Hľadať môžete rýchlo presunúť zameranie na správnu bunku.

 1. V hárku potiahnite prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve "find button" (tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste predtým niečo hľadali, TalkBack prečíta hľadaný výraz, ktorý ste použili v poslednej dobe.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže to byť text alebo čísla.

 3. Potiahnite prstom v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Search" (Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zavrie a zameranie sa presunie do prvej bunky, ktorá sa zhoduje s hľadaným výrazom, ak sú k dispozícii.

  • Ak chcete zistiť, koľko zhôd sa nachádza, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Submit button" (tlačidlo Odoslať), a potom potiahnite prstom doprava, aby ste počuli počet zhôd. Ak sa nevyskytnú žiadne zhody, ozve sa: "nula".

  • Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu zhodu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "find Next button" (tlačidlo Hľadať ďalej) alebo "Hľadať predchádzajúce tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zavrieť vyhľadávací panel, keď je klávesnica na obrazovke zatvorená, potiahnite prstom okolo pravého horného rohu obrazovky, kým sa neozve "find button" (tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tipy: Funkcia TalkBack nečíta obsah bunky pri použití tlačidla Hľadať v Excel pre Android, takže ak existuje niekoľko zhôd, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Skúste použiť iný hľadaný výraz. Ak napríklad hľadáte jablká a váš hárok obsahuje "červené jablká" aj "zelené jablká", napíšte celý text bunky, ktorú chcete nájsť.

 • Po zatvorení klávesnice na obrazovke potiahnite prstom doprava a potom doľava a Vypočujte si funkciu TalkBack Prečítajte si obsah bunky a oznámte jej umiestnenie v hárku.

Nahradenie textu alebo čísel

 1. V hárku potiahnite prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve "find button" (tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite raz prstom doľava. Počujete: tlačidlo Ďalšie možnosti. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno hľadanie nastavení .

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Not checked, Find and replace All prepínacie tlačidlo" alebo "Not checked, Find and replace radio button" (v závislosti od toho, čo chcete robiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Close Button" (tlačidlo zatvorenia), a dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite dialógové okno hľadanie nastavení .

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže to byť text alebo čísla.

 6. Ak chcete zistiť, koľko zhôd sa nachádza, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Submit button" (tlačidlo Odoslať), a potom potiahnite prstom doprava, aby ste počuli počet zhôd. Ak sa nevyskytnú žiadne zhody, ozve sa: "nula".

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "replace... textové pole a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Zadajte text alebo čísla, s ktorými chcete nahradiť hľadaný výraz.

 9. Potiahnite prstom v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zavrie.

 10. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "find Next button" (tlačidlo Hľadať ďalej) alebo "Hľadať predchádzajúce tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 11. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Replace" alebo "All button" (tlačidlo nahradiť), v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku nahraďte aktuálne vybratú zhodu alebo všetky zhodné s novým textom alebo číslami.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v službe Microsoft 365

Ak chcete vyhľadať a nahradiť text a čísla, použite Excel pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako používať znaky vrátane zástupných znakov na vyhľadávanie hárkov, riadkov, stĺpcov alebo celých zošitov.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel v Excel, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Vyhľadanie alebo nahradenie textu a čísel v hárku.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel pre web.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F otvorte dialógové okno Hľadať. Zameranie sa presunie do poľa Hľadať text a ozve sa: "dialógové okno Hľadať, ktoré je zamerané na nájdenie čo."

 3. Do textového poľa Hľadať napíšte hľadaný text alebo číslo. Máte niekoľko možností:

  • Zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  • V kritériách vyhľadávania použite zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo otáznik (?):

   • Použite hviezdičku (*) na vyhľadanie akéhokoľvek reťazca znakov. Napríklad s * d nájde slovo "sad" a "spustilo sa".

   • Použite znak otáznika na vyhľadanie akéhokoľvek samostatného znaku. Napríklad s? t nájde slovo "SAT" a "Set" (nastaviť).

   Tip: Aj keď ide o zástupné symboly, hviezdičky, otázniky a vlnovky (~) môžete vyhľadať v údajoch hárka tak, že pred ne v poli Hľadať vložíte vlnovku. Ak chcete napríklad hľadať údaje obsahujúce otáznik, použite ako kritérium vyhľadávania ~?.

   Poznámka: Hľadanie dvojitých medzier v Excel pre web nie je možné.

 4. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla v hárku alebo v celom zošite, jedenkrát stlačte kláves TAB, čím prejdete do rozbaľovacieho poľa. Počujete aktuálne vybratú možnosť hľadania ("výber", "hárok" alebo "zošit"). Stlačte medzerník a potom použite klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete vyhľadať údaje s rozlišovaním malých a veľkých písmen, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "nezačiarknuté, rozlišovať malé a veľké písmená", a potom stlačením medzerníka vyberte.

 6. Ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "nezačiarknuté, Match The celý obsah bunky", a potom stlačením medzerníka vyberte.

  Tipy: 

  • Ak chcete vyhľadať text alebo čísla, ktoré majú aj určité formátovanie, musíte použiť počítačovú aplikáciu Excel. Ak chcete aplikáciu otvoriť v režime zobrazenia , premiestnite výber z hárka stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve názov vášho konta. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Edit zošit" (Upraviť zošit), a potom stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Edit in Excel" (upraviť v Exceli), a potom stlačte medzerník.

  • Ďalšie informácie o vyhľadávaní konkrétneho formátu v počítačovej aplikácii Excel_generic nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli.

 7. Ak chcete zmeniť smer vyhľadávania, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Selected radio button down" (vybraté tlačidlo rozbaľovacieho tlačidla), a potom stlačte kláves so šípkou nahor. Ozve sa: "Nevybraté tlačidlo Radio up" (nezačiarknuté). Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 8. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "find Next" (Hľadať ďalej), a potom stlačte medzerník. Excel nájde prvú zodpovedajúcu udalosť v oblasti vyhľadávania. Čítačka obrazovky prečíta text v bunke a jeho umiestnení.

 9. Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt, stlačte medzerník. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie alebo zavrieť dialógové okno, stlačte kláves ESC.

Hľadanie a nahradenie textu alebo čísel

Ak chcete vyhľadať a nahradiť text alebo čísla v Excel pre web, skontrolujte, či sa nachádzate v režime úprav . Na základe možností v ponuke súbor môžete zistiť, či sa nachádzate v režime úprav .

Poznámka: Ak chcete prepnúť do režimu úprav , premiestnite výber z hárka stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve názov vášho konta, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Edit zošit" (Upraviť zošit), a potom stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Edit in Browser" (upraviť v prehliadači), a potom stlačte medzerník.

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H otvorte dialógové okno Hľadať a nahradiť . Zameranie sa presunie na textové pole Hľadať .

 3. Do textového poľa Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať a nahradiť.

 4. Ak chcete prejsť do textového poľa nahradiť čím, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Replace with" (nahradiť písmenom). Zadajte náhradný text alebo čísla.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "find Next" (Hľadať ďalej). Ak chcete nájsť prvý výskyt textu alebo čísla, ktoré ste zadali, stlačte medzerník. Postupujte takto:

  • Ak chcete každú udalosť nahradiť individuálne, jedenkrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Replace" (nahradiť). Potom stlačením medzerníka nahraďte prvý výskyt a nájdite ďalšiu. Po výmene sa zameranie presunie na ďalší výskyt.

  • Ak chcete vyhľadať a nahradiť všetky výskyty, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Replace All" (nahradiť všetko), a potom stlačte medzerník.

 6. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie alebo zavrieť dialógové okno, stlačte kláves ESC.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×