Vyhľadanie stratených poznámok

Ak nemôžete nájsť niektoré z poznámok vo OneNote, neznamená to, že sú odstránené. Poznámky mohli skončiť na jednom z viacerých miest.

Akú verziu OneNotu používam?

Ak vaša aplikácia vyzerá takto, vyberte kartu aplikácie vo Windowse 10 , kde nájdete pokyny, ako nájsť svoje poznámky.

Ak vaša aplikácia vyzerá takto, tieto pokyny sú určené pre vás.

Zobrazuje sa okno OneNotu pre Windows 10 Zobrazuje sa okno počítačovej verzie OneNotu pre Windows

Ďalšie informácie nájdete v téme Aký je rozdiel medzi OneNotom a OneNotom 2016?

Ak nemôžete nájsť svoje poznámky vo OneNote 2016 alebo 2013, vyskúšajte niektorý z týchto krokov:

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako vo OneNote niečo znova nájsť, je vyhľadať to. OneNote dokáže nájsť slová v bežnom texte, rukou písanom texte, na obrázkoch a dokonca aj vo zvukovom zázname a videozázname.

 1. Vo vyhľadávacom poli v pravom hornom rohu vyberte šípku napravo od ikony lupy a v zobrazenom zozname vyberte položku Všetky poznámkové bloky.

  Poznámka: Ak radšej používate klávesové skratky, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E rozšírite vyhľadávanie na všetky zošity.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slovo alebo frázu.

  Použite vyhľadávanie na nájdenie poznámok kdekoľvek vo OneNote.

 3. Počas písania začne OneNote zobrazovať výsledky strán obsahujúcich hľadané slovo alebo frázu. Výberom výsledku hľadania môžete zodpovedajúcu poznámku načítať.

 4. Po dokončení vyhľadávania stlačte kláves Esc.

Poznámka: Sekcie chránené heslom nie sú zahrnuté v prehľadávaniach poznámkového bloku. Ak chcete do prehľadávania zahrnúť chránenú sekciu, bude ju potrebné najskôr odomknúť.

Vyhľadávanie slov v zvukových klipoch a videoklipoch

OneNote rozpoznáva hovorené slová v zvukových nahrávkach a videonahrávkach vtedy, keď je zapnutá funkcia vyhľadávania zvuku. Táto možnosť je podľa predvoleného nastavenia vypnutá, pretože spomaľuje vyhľadávanie.

Ak chcete vyhľadávanie zvuku zapnúť:

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Zvuk a video.

 2. V sekcii Vyhľadávanie zvuku začiarknite políčko Zapnúť vyhľadávanie slov v zvukových nahrávkach a videonahrávkach a kliknite na tlačidlo OK.

Ak sú poznámky uložené v poznámkovom bloku, ktorý ste predtým zavreli, bude ho potrebné znova otvoriť, aby sa poznámky zahrnuli do vyhľadávaní.

 1. Vyberte položky Súbor > Otvoriť.

 2. V časti Naposledy použité poznámkové bloky vyberte poznámkový blok, ktorý chcete otvoriť.

 3. Prezrite si sekcie a strany znovu otvorených poznámkových blokov alebo v nich uskutočnite ďalšie vyhľadávanie.

Ak ste inovovali na OneNote 2016 z predchádzajúcej verzie, niektoré poznámky sa mohli zhromaždiť do špeciálnej sekcie s názvom Rýchle poznámky. Vo verziách starších ako OneNote 2013 sa táto sekcia nazývala Nezaradené poznámky. V každom prípade skontrolujte, či takáto sekcia vo vašom predvolenom poznámkovom bloku existuje.

 1. Kliknutím na názov aktuálneho poznámkového bloku otvorte tablu Poznámkový blok, ktorá sa zobrazuje na ľavej strane pod pásom s nástrojmi. (Ak máte tablu Poznámkový blok ukotvenú na obrazovke, tento krok preskočte.)

 2. V dolnej časti tably Poznámkový blok vyberte položku Rýchle poznámky.

 3. V sekcii Rýchle poznámky vyberte karty sekcií v hornej časti alebo karty strán napravo a prehľadajte poznámky, ktoré tu OneNote mohol zhromaždiť.

Poznámka: Náhodné poznámky uložené v sekcii Rýchle poznámky sú zvyčajne zahrnuté do vyhľadávania vo všetkých poznámkových blokoch. Ak ste však túto sekciu premiestnili do iného poznámkového bloku, ktorý ste medzičasom zavreli, nebude zahrnutá vo výsledkoch hľadania.

Ak pracujete v jednom alebo viacerých zdieľaných poznámkových blokoch uložených vo OneDrive, OneNote nemusí správne vykonať synchronizáciu s týmito zdieľanými umiestneniami. Ak chcete zistiť, či dochádza k problémom, pomôže vám manuálna synchronizácia poznámkových blokov.

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, v ktorom sa podľa vás chýbajúce poznámky mali nachádzať.

 2. Kliknite na položky Súbor > Zobraziť stav synchronizácie.

 3. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov skontrolujte, či máte vybratú možnosť Automaticky synchronizovať v prípade zmien.

 4. Vyberte položku Synchronizovať všetko.

Ak sa v prípade ktoréhokoľvek zdieľaného poznámkového bloku v zozname zobrazuje chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Získať pomoc vedľa každého z nich a vyriešte daný problém. Kým nevyriešite všetky chyby pri synchronizácii, nezobrazia sa vám poznámky, ktoré do zdieľaného poznámkového bloku pridali ostatní, ani poznámky, ktoré ste sem pridali z iných počítačov alebo zariadení.

Ak si myslíte, že sa vaše poznámky nachádzajú vo OneDrive a hľadanie vo OneNote nepomohlo, skúste ich vyhľadať priamo v priečinkoch služby OneDrive bez použitia OneNotu.

 1. Prihláste sa do svojho konta OneDrive z domovskej stránky služby OneDrive alebo sa prihláste pomocou aplikácie OneDrive pre Windows 10.

 2. Prehľadajte svoje priečinky vo OneDrive (ako napríklad Dokumenty alebo Poznámkové bloky), či v nich nenájdete poznámkové bloky, ktoré hľadáte.

 3. Keď nájdete požadovaný Poznámkový blok, kliknutím ho otvorte v OneNote pre web.

 4. V OneNote pre web kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote.

Ak ste vyskúšali všetky kroky uvedené vyššie, no svoje poznámky ste stále nenašli, možno ste ich vy alebo niekto s prístupom k vašim poznámkovým blokom odstránili. OneNote našťastie na obmedzený čas automaticky ukladá poznámky odstránené zo zdieľaných poznámkových blokov, aby ste sa ich mohli pokúsiť obnoviť.

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, kde sa podľa vás stratené poznámky mali nachádzať.

 2. Vyberte položky História > Kôš poznámkového bloku > Kôš poznámkového bloku.

Ak tu nájdete svoje poznámkové bloky, môžete ich obnoviť tak, že strany premiestnite späť do požadovaného umiestnenia:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany, ktorú chcete obnoviť, a potom vyberte položku Premiestniť alebo kopírovať.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie alebo kopírovanie strán vyberte sekciu poznámkového bloku, do ktorej chcete stranu premiestniť, a potom vyberte položku Premiestniť. Ak chcete stranu premiestniť do sekcie iného poznámkového bloku, najskôr kliknite na znak + (plus) vedľa tohto poznámkového bloku v zozname, potom vyberte jeho sekciu.

 3. Zopakujte kroky 1 a 2 pre všetky strany, ktoré chcete premiestniť z Koša poznámkového bloku.

Ďalšia pomoc

Ak vám návrhy v tomto článku nepomohli obnoviť poznámky, ktoré ste podľa vás určite stratili, zvážte nahlásenie tohto problému vo fóre OneNotu na lokalite Microsoft Answers. Iný zákazník už mohol mať rovnaký problém alebo vám možno bude vedieť pomôcť člen produktového tímu OneNotu.

Akú verziu OneNotu používam?

Ak vaša aplikácia vyzerá takto, tieto pokyny sú určené pre vás.

Ak vaša aplikácia vyzerá takto, vyberte kartu OneNote 2016 , kde nájdete pokyny, ako nájsť svoje poznámky.

Zobrazuje sa okno OneNotu pre Windows 10 Zobrazuje sa okno počítačovej verzie OneNotu pre Windows

Ďalšie informácie nájdete v téme Aký je rozdiel medzi OneNotom a OneNotom 2016?

Ak nemôžete nájsť svoje poznámky vo OneNote pre Windows 10, vyskúšajte niektorý z týchto krokov:

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako vo OneNote niečo znova nájsť, je vyhľadať to. OneNote dokáže vyhľadávať v texte písanom na klávesnici, v poznámkach písaných rukou a aj v slovách, ktoré sa nachádzajú vo vložených obrázkoch.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F alebo kliknite na ikonu lupy v hornej časti zoznamu strán.

 2. Do vyhľadávacieho poľa, ktoré sa zobrazí, zadajte hľadané slovo alebo slovné spojenie a stlačte kláves Enter.

 3. Ak je to potrebné, pod vyhľadávacím poľom kliknite na šípku a upravte rozsah vyhľadávania. Môžete vyhľadávať vo všetkých poznámkových blokoch, v aktuálnom poznámkovom bloku, v aktuálnej sekcii, alebo na aktuálnej strane.

  Zobrazuje sa rozbaľovací zoznam vyhľadávania s možnosťami na určenie rozsahu, aktuálna strana je aktívna.

 4. Ak sa hľadaný text našiel v ktorejkoľvek z vašich poznámok, kliknutím vyberte ktorúkoľvek stranu zo zoznamu výsledkov, ktorý sa zobrazí. OneNote stranu otvorí a potom na nej zvýrazní všetky výskyty vami hľadaného textu.

Poznámka: Sekcie chránené heslom nie sú zahrnuté v prehľadávaniach poznámkového bloku. Ak chcete do prehľadávania zahrnúť chránenú sekciu, bude ju potrebné najskôr odomknúť.

Ak sú poznámky uložené v poznámkovom bloku, ktorý ste predtým zavreli, bude ho potrebné znova otvoriť, aby sa poznámky zahrnuli do vyhľadávaní.

 1. Na ľubovoľnej strane kliknite na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky .

 2. Vyberte položku Ďalšie poznámkové bloky a vyberte aspoň jeden poznámkový blok, ktorý chcete znova otvoriť.

  Poznámka: Ak sa vám nezobrazuje požadovaný poznámkový blok, kliknite na položku Pridať konto a potom sa prihláste pomocou konta, v ktorom máte uložené svoje poznámkové bloky.

 3. Prezrite si sekcie a strany znovu otvorených poznámkových blokov alebo v nich uskutočnite ďalšie vyhľadávanie.

Ak pracujete v jednom alebo vo viacerých zdieľaných poznámkových blokoch uložených vo OneDrive, OneNote nemusí správne vykonať synchronizáciu s týmito zdieľanými umiestneniami. Ak chcete zistiť, či dochádza k problémom, pomôže vám manuálna synchronizácia poznámkových blokov.

 1. Na ľubovoľnej strane kliknite na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky .

 2. Na table, ktorá sa zobrazí, kliknite pravým tlačidlom myši na názov poznámkového bloku, ktorý chcete synchronizovať. (Ak používate dotykové zariadenie, stlačte a podržte názov poznámkového bloku.)

 3. Vyberte položku Synchronizácia a potom vyberte položku Synchronizovať tento poznámkový blok alebo Synchronizovať všetky poznámkové bloky.

Ak si myslíte, že sa vaše poznámky nachádzajú vo OneDrive a hľadanie vo OneNote nepomohlo, skúste ich vyhľadať priamo v priečinkoch služby OneDrive bez použitia OneNotu.

 1. Prihláste sa do svojho konta OneDrive z domovskej stránky služby OneDrive alebo sa prihláste pomocou aplikácie OneDrive pre Windows 10.

 2. Prehľadajte svoje priečinky vo OneDrive (ako napríklad Dokumenty alebo Poznámkové bloky), či v nich nenájdete poznámkové bloky, ktoré hľadáte.

 3. Keď nájdete požadovaný Poznámkový blok, kliknutím ho otvorte v OneNote pre web.

Ak ste vyskúšali všetky kroky uvedené vyššie, no svoje poznámky ste stále nenašli, možno ste ich vy alebo niekto s prístupom k vašim poznámkovým blokom odstránili. OneNote našťastie na obmedzený čas automaticky ukladá odstránené poznámky.

 1. Otvorte Poznámkový blok, v ktorom ste očakávali nájdenie stratených poznámok.

 2. Vyberte položky Zobraziť > Odstránené poznámky.

Ak tu nájdete svoje poznámkové bloky, môžete ich obnoviť tak, že strany premiestnite späť do požadovaného umiestnenia:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov strany, ktorú chcete obnoviť, alebo na ňu ťuknite a podržte ju a potom vyberte položku Obnoviť do.

 2. Vyberte sekciu poznámkového bloku, kam chcete danú stranu premiestniť, a potom vyberte tlačidlo Obnoviť.

  Ak chcete stranu premiestniť do sekcie v inom poznámkovom bloku, najprv kliknite < vedľa názvu poznámkového bloku, vyberte Poznámkový blok a potom v ňom Vyberte sekciu.

 3. Kroky 1 a 2 zopakujte pre všetky strany, ktoré chcete premiestniť zo sekcie Odstránené poznámky.

Ďalšia pomoc

Ak vám návrhy v tomto článku nepomohli obnoviť poznámky, ktoré ste podľa vás určite stratili, zvážte nahlásenie tohto problému vo fóre OneNotu na lokalite Microsoft Community. Iný zákazník už mohol mať rovnaký problém alebo vám možno bude vedieť pomôcť člen produktového tímu OneNotu.

Ak nemôžete nájsť svoje poznámky v programe Microsoft OneNote pre Mac, vyskúšajte niektorý z týchto krokov:

Dôležité: 

 • Tento článok predpokladá, že používate najnovšiu verziu OneNotu pre Mac. Ak ste si aplikáciu pôvodne nainštalovali z obchodu Mac App Store, kliknite na položky Ponuka Apple > App Store a potom kliknite na položku Aktualizácie, aby ste zistili, či je k dispozícii novšia verzia OneNotu pre Mac. Vždy používajte najaktuálnejšiu verziu OneNotu a aj ostatných aplikácií z obchodu Mac App Store.

 • Ak ste OneNote nainštalovali ako súčasť predplatného balíka Office pre Mac, pozrite si tému Automatické zisťovanie aktualizácií balíka Office pre Mac.

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako vo OneNote niečo znova nájsť, je vyhľadať to. OneNote dokáže nájsť slová v bežnom texte, rukou písanom texte a dokonca aj v obrázkoch a v snímkach obrazovky.

 1. Na paneli s ponukami vo OneNote kliknite na položky Upraviť > Hľadať > Hľadať vo všetkých poznámkových blokoch.

  Poznámka: Ak radšej používate klávesové skratky, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + F a hľadajte poznámky vo všetkých poznámkových blokoch.

 2. In the search box, type a keyword or phrase to search for.

 3. Keď začnete písať, OneNote začne zobrazovať výsledky vyhľadávania, ktoré obsahujú hľadané slovo alebo frázu. Kliknutím na ktorúkoľvek položku zo zoznamu výsledkov hľadania načítate zodpovedajúcu poznámku.

 4. Po dokončení vyhľadávania kliknite na tlačidlo Hotovo alebo stlačte kláves Esc.

Poznámka: Sekcie chránené heslom nie sú zahrnuté v prehľadávaniach poznámkového bloku. Ak chcete do prehľadávania zahrnúť chránenú sekciu, bude ju potrebné najskôr odomknúť.

Ak sú poznámky uložené v poznámkovom bloku, ktorý ste predtým zavreli, bude ho potrebné znova otvoriť, aby sa poznámky zahrnuli do vyhľadávaní.

 1. Vyberte položky Súbor > Otvoriť najnovšie.

 2. V ponuke Najnovšie vyberte poznámkový blok, ktorý chcete otvoriť.

 3. Tento postup zopakujte, ak chcete otvoriť všetky ďalšie naposledy použité poznámkové bloky, a potom si prezrite sekcie a strany opätovne otvorených poznámkových blokov a zistite, či môžete rozpoznať, čo hľadáte. Ak je to potrebné, vykonajte ďalšie úplné vyhľadávanie vo všetkých poznámkových blokoch.

Ak si myslíte, že sa vaše poznámky nachádzajú vo OneDrive a hľadanie vo OneNote nepomohlo, skúste ich vyhľadať priamo v priečinkoch služby OneDrive bez použitia OneNotu.

 1. Kontom, ktoré používate vo OneNote, sa prihláste do OneDrivu z domovskej stránky služby OneDrive alebo sa prihláste prostredníctvom aplikácie OneDrive pre Mac.

 2. Prehľadávajte všetky priečinky a vyhľadajte informácie, ktoré hľadáte. Skontrolujte ďalšie dokumenty a súbory v prípade, že sa vaše poznámky môžu nachádzať namiesto vo OneNote.

 3. Keď nájdete požadovaný Poznámkový blok, kliknutím ho otvorte v OneNote pre web.

 4. V OneNote pre web kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote.

Ak pracujete v jednom alebo vo viacerých zdieľaných poznámkových blokoch, OneNote nemusí správne vykonať synchronizáciu s týmito zdieľanými umiestneniami. Ak chcete zistiť, či dochádza k problémom, vyskúšajte poznámkové bloky synchronizovať manuálne.

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, v ktorom sa podľa vás chýbajúce poznámky mali nachádzať.

 2. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Kliknite na položky Súbor > Synchronizovať tento poznámkový blok, čím synchronizujete len aktuálny poznámkový blok.

  • Kliknite na položky Súbor > Synchronizovať všetky poznámkové bloky, čím synchronizujete všetky otvorené poznámkové bloky naraz.

Ak sa v zozname zobrazujú chybové hlásenia pre niektorý zo zdieľaných poznámkových blokov, vyhľadajte kód chyby online, čím sa spustí riešenie problému. Ak neodstránite chyby synchronizácie, v zdieľanom poznámkovom bloku sa nezobrazia poznámky, ktoré iní používatelia mohli pridať alebo zmeniť, a v ostatných počítačoch alebo zariadeniach sa nezobrazia poznámky, ktoré ste pridali alebo zmenili.

Ak ste vyskúšali všetky kroky uvedené vyššie, no svoje poznámky ste stále nenašli, možno ste ich vy alebo niekto s prístupom k vašim zdieľaným poznámkovým blokom odstránili. OneNote našťastie až na 60 dní automaticky ukladá poznámky odstránené zo zdieľaných poznámkových blokov, aby ste sa ich mohli pokúsiť obnoviť.

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, kde sa podľa vás stratené poznámky mali nachádzať.

 2. Na paneli s ponukami kliknite na položky Poznámkové bloky > Odstránené poznámky > Zobraziť odstránené poznámky.

Ak tu nájdete svoje poznámkové bloky, môžete ich obnoviť tak, že strany premiestnite späť do požadovaného umiestnenia:

 1. V sekcii Odstránené poznámky stlačte kláves Control a kliknite na názov strany, ktorú chcete obnoviť a potom vyberte položku Obnoviť do.

 2. Vyberte sekciu v poznámkovom bloku, kam chcete odstránenú stranu obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť. Ak stranu chcete obnoviť do sekcie v inom poznámkovom bloku, najskôr kliknite na šípku vedľa požadovaného poznámkového bloku v zozname a potom vyberte sekciu pod názvom daného poznámkového bloku.

 3. Tieto kroky zopakujte pre všetky strany, ktoré chcete premiestniť zo sekcie Odstránené poznámky.

Ďalšia pomoc

Ak vám návrhy v tomto článku nepomohli obnoviť poznámky, ktoré ste podľa vás určite stratili, zvážte nahlásenie tohto problému vo fóre OneNotu na lokalite Microsoft Answers. Možno vám bude vedieť pomôcť člen produktového tímu OneNote.

Ak nemôžete nájsť svoje poznámky v programe Microsoft OneNote pre iPad alebo iPhone, vyskúšajte niektorý z týchto krokov:

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako v programe Microsoft OneNote pre iPad alebo iPhone niečo znova nájsť, je vyhľadať to.

 1. Na ľubovoľnej strane v ľubovoľnom poznámkovom bloku ťuknite na ikonu zväčšovacieho skla Ikona lupy v ľavom hornom rohu aplikácie.

 2. Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slovo alebo výraz a potom ťuknite na položku Hľadať.

  Poznámka: Ak používate OneNote v iPade, môžete ťuknúť na položku Všetky poznámkové bloky a vybrať, či má OneNote vyhľadávať v aktuálnom poznámkovom bloku alebo len v aktuálnej sekcii.

 3. V zozname výsledkov ťuknite na stranu, na ktorej sa nachádza hľadaný text. OneNote prejde na príslušnú stranu.

  V iPade sa zvýrazní každá inštancia kľúčového slova alebo výrazu na strane.

Poznámka: Sekcie chránené heslom nie sú zahrnuté v prehľadávaniach poznámkového bloku. Ak chcete do prehľadávania zahrnúť chránenú sekciu, bude ju potrebné najskôr odomknúť.

Ak sú poznámky uložené v poznámkovom bloku, ktorý ste predtým zavreli, bude ho potrebné znova otvoriť, aby sa poznámky zahrnuli do vyhľadávaní.

 1. V zozname poznámkových blokov ťuknite na položku Ďalšie poznámkové bloky.

 2. Ťuknutím otvorte požadované poznámkové bloky.

Ak chcete zobraziť ďalšie poznámkové bloky, ťuknite na položku Otvoriť ďalšie z OneDrivu.

Ak pracujete v jednom alebo vo viacerých zdieľaných poznámkových blokoch uložených vo OneDrive, OneNote nemusí správne vykonať synchronizáciu s týmito zdieľanými umiestneniami. Ak chcete zistiť, či dochádza k problémom, pomôže vám manuálna synchronizácia poznámkových blokov.

 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky .

 2. Na table, ktorá sa zobrazí, stlačte a potiahnite nadol zoznam poznámkových blokov.

  Tip: Ak chcete synchronizovať jednu sekciu, prejdite do nej a potiahnite nadol zoznam strán. Ak chcete synchronizovať jeden poznámkový blok, prejdite do ktorejkoľvek sekcie daného poznámkového bloku a potiahnite nadol zoznam sekcií.

Ak si myslíte, že sa vaše poznámky nachádzajú vo OneDrive a hľadanie vo OneNote nepomohlo, skúste ich vyhľadať priamo v priečinkoch služby OneDrive bez použitia OneNotu.

 1. Prihláste sa do svojho konta OneDrive z domovskej stránky služby OneDrive alebo sa prihláste pomocou aplikácie Microsoft OneDrive pre iOS.

 2. Prehľadajte svoje priečinky vo OneDrive (ako napríklad Dokumenty alebo Poznámkové bloky), či v nich nenájdete poznámkové bloky, ktoré hľadáte.

 3. Keď ste požadovaný poznámkový blok našli, kliknutím ho otvoríte vo OneNote.

Ďalšia pomoc

Ak vám návrhy v tomto článku nepomohli obnoviť poznámky, ktoré ste podľa vás určite stratili, zvážte nahlásenie tohto problému vo fóre OneNotu na lokalite Microsoft Community. Iný zákazník už mohol mať rovnaký problém alebo vám možno bude vedieť pomôcť člen produktového tímu OneNote.

Pozrite tiež

Synchronizácia onenotových poznámkových blokov v Macu alebo PC s iPadom alebo iPhonom

Synchronizujte veľké poznámkové bloky v programe Microsoft OneNote oveľa rýchlejšie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×