Vyhodnotenie kapacity zdroja v Projecte Online

Vyhodnotenie kapacity zdroja v Projecte Online

Keď potrebujete zistiť, či sú zdroje príliš vyťažené, môžete pomocou zobrazenia Plánovanie kapacity v Stredisku zdrojov porovnať počet hodín, ktoré dokáže určitý zdroj odpracovať, s hodinami, počas ktorých je daný zdroj potrebný v rámci projektov.

V Stredisku zdrojov začiarknite políčko pri všetkých zdrojoch, ktoré chcete skontrolovať, a potom kliknite na položky Zdroje > Plánovanie kapacity.

Na karte Zdroje vyberte položku Plánovanie kapacity

Vyberte položky Dostupnosť > Zobraziť > Mapa s farebným rozlíšením kapacity a rezervovania.

Zo zoznamu Zobrazenie vyberte položku Mapa s farebným rozlíšením kapacity a rezervovania

V tomto zobrazení:

  • Zelená znamená, že vyťaženie je v poriadku. Čas vyťaženia zdroja sa zhruba zhoduje s celkovou kapacitou zdroja.

  • Modrá označuje, že zdroj je nedostatočne vyťažený. Čas vyťaženia zdroja je výrazne kratší ako celková kapacita zdroja a treba mu prideliť viac práce.

  • Červená označuje, že zdroj je preťažený. Čas vyťaženia zdroja je výrazne dlhší ako celková kapacita zdroja a je potrebné preradiť určitú časť práce inej osobe alebo ju presunúť na menej náročný časový rámec.

V nasledujúcom príklade vidíme dva zdroje: Lenka a Lenka. Tomána sa počas týždňa 2. 11. podukazuje, pretože jeho vyľakanie len na 8 hodín práce a Lenka je preexponovaná počas týždňa 9. 11., pretože jej vyľaka celkovo 80 hodín práce v rámci dvoch projektov.

Dva riadky so zdrojmi s farebným rozlíšením využitia

Jakubovi treba pridať viac práce tak, aby sa jeho vyťaženie priblížilo k jeho 40-hodinovej kapacite, a v prípade Lenky treba časť jej práce preradiť inej osobe alebo upraviť tak, aby mala primeranú pracovnú záťaž vzhľadom na jej 40-hodinovú kapacitu.

Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o práci vykonávanej jednotlivými zdrojmi, kliknite na položky Dostupnosť > Priradenia zdrojov.

Výber položky Priradenia prostriedkov na karte Dostupnosť

Zobrazenie Priradenia zdrojov zobrazuje priradenia úloh, dátumy, skutočnú prácu a zostávajúcu prácu. Vďaka takejto úrovni podrobností máte k dispozícii správne informácie, ktoré vám umožňujú pripraviť návrhy na efektívnejšie využívanie zdrojov.

Chcete zmeniť zobrazenie?

V tomto zobrazení môžete zmeniť niekoľko vecí.

Požadovaná zmena...

Postup...

Polia, ktoré sú zvýraznené červenou alebo modrou farbou

Upravte percentá v časti Dostupnosť > Prahy.

Spôsob zobrazenia stĺpcov v mriežke

Upravte položku Časová mierka v časti Dostupnosť > Filtre.

Spôsob zobrazenia práce v mriežke

Upravte položku Jednotky práce v časti Dostupnosť > Filtre.

Dátumy, ktoré sa zobrazujú v mriežke

Kliknite na položku Nastavenie rozsahu dátumov v časti Dostupnosť > Rozsah dátumov.

Zobrazenie rezervácií, ktoré ešte nie sú prijaté

Začiarknite políčko Zahrnúť navrhované rezervácie v časti Dostupnosť > Filtre.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×