Vytváranie a prispôsobovanie šablón strán

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Šablóna je vopred navrhnuté rozloženie, ktoré môžete použiť na novú stranu a dosiahnuť určitú úroveň konzistencie a šetriť čas. OneNote ponúka niekoľko vstavaných šablón vrátane ozdobných pozadí strán a zoznamov úloh. Môžete vytvoriť vlastnú šablónu alebo prispôsobiť existujúcu. 

Môžete používať šablóny OneNote tak, ako sú, zmeniť ich podľa seba alebo vytvoriť vlastné.

Vytvorenie novej šablóny strany

 1. V zozname strán na pravej strane obrazovky vyberte položku Pridať stranu.

  Pridajte do poznámkového bloku viac strán.

 2. Vyberte položky Zobraziť > Veľkosť papiera.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Veľkosť papiera vo OneNote 2016.

 3. Na pracovnej table Veľkosť papiera nastavte veľkosť papiera a okraje pri tlači.

 4. Pridajte ľubovoľný obsah, ktorý sa má zobrazovať v šablóne.

  Každá nová strana, ktorú vytvoríte pomocou tejto šablóny, bude tieto informácie obsahovať.

 5. Po dokončení vyberte položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu v dolnej časti pracovnej tably Veľkosť papiera.

  Uloženie strany ako šablóny

 6. V dialógovom okne Uloženie vo formáte šablóny zadajte názov šablóny a kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Keď je použitie šablóny na stranu, budete môcť vybrať šablónu zo zoznamu Moje šablóny na pracovnej table šablóny.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie šablóny strany

 1. Vyberte položky Vložiť > Šablóny strán > Šablóny strán.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Šablóny strán vo OneNote 2016.

 2. Na pracovnej table Šablóny rozbaľte kategórie kliknutím na malé šípky vedľa ich názvov.

 3. Vyberte názov šablóny, ktorú chcete prispôsobiť.

  Šablóna sa použije na novej prázdnej strane.

 4. Na páse s nástrojmi vyberte položky Zobraziť > Veľkosť papiera.

 5. Na pracovnej table Veľkosť papiera nastavte veľkosť papiera a okraje pri tlači.

 6. Upravte alebo odstráňte existujúci obsah strany a potom vyberte položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu v dolnej časti pracovnej tably Veľkosť papiera.

  Uloženie strany ako šablóny

 7. V dialógovom okne Uloženie vo formáte šablóny zadajte názov šablóny a kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Keď je použitie šablóny na stranu, budete môcť vybrať prispôsobenú šablónu zo zoznamu Moje šablóny na pracovnej table šablóny.

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pri vytváraní šablón strán

 • Zapnutím čiar pravítka (Zobraziť > Čiary pravítka) zjednodušíte zarovnanie textových polí, obrázkov a iného obsahu v šablóne. Ak nechcete, aby boli čiary pravítka súčasťou šablóny, pred uložením práce ich novu vypnite.

 • Na formátovanie textu a hlavičiek na dosiahnutie konzistentných štýlov použite štýly odseku (Domov > Štýly).

 • Nepoužívajte obrázok ako pozadie, pokiaľ nepredstavuje základný prvok návrhu vašej šablóny. Obrázky pozadia ovplyvňujú veľkosť súboru a pri odoslaní strany e-mailom môžu spôsobiť, že sa text umiestnený na obrázku skonvertuje na obrázok. Zvážte umiestnenie obrázkov do hornej, dolnej alebo bočnej časti, nie za text.

 • Skontrolujte, či je zástupný text jasný a ľahko identifikovateľný, aby mohol každý používateľ šablóny rozpoznať informácie, ktoré majú jednotlivé zástupné objekty obsahovať. Textové pole, ktoré má napríklad obsahovať názov spoločnosti, by sa mohlo volať [Názov spoločnosti].

 • Skontrolujte, či sú tabuľky a obrázky jasne umiestnené a či sú ich hlavičky oddelené od textu, ktorý sa bude zadávať neskôr. Textové polia sa po doplnení obsahu rozšíria a strana sa môže rýchlo zaplniť.

 • Vyberte takú farbu písma, ktorá bude pri tlači šablóny viditeľná aj bez farebného pozadia.

 • Umiestnite text a objekty v rámci okrajov strany pri tlači.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej šablóny strany

 1. Kliknutím na položku Pridať stranu vytvoríte novú prázdnu stranu.

  Pridajte do poznámkového bloku viac strán.

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Veľkosť papiera.

  Veľkosť papiera môžete zmeniť tak, aby zodpovedala vytváranej šablóne

 3. Na pracovnej table Veľkosť papiera nastavte veľkosť papiera a okraje pri tlači.

 4. Pridajte ľubovoľný obsah, ktorý sa má zobrazovať v šablóne.

  Každá nová strana, ktorú vytvoríte pomocou tejto šablóny, bude tieto informácie obsahovať.

 5. Po dokončení kliknite na položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu v dolnej časti pracovnej tably Veľkosť papiera.

  Uloženie strany ako šablóny

 6. V dialógovom okne Uloženie vo formáte šablóny zadajte názov šablóny a kliknite na položku Uložiť.
   

Poznámka:  Keď šablónu použijete na stranu, budete si môcť vybrať šablónu zo zoznamu Moje šablóny na pracovnej table Šablóny

Na začiatok stránky

Prispôsobenie šablóny strany

 1. Kliknite na položky Vložiť > Šablóny strán > Šablóny strán.

  Zobrazenie dostupných šablón vo OneNote.

 2. Na pracovnej table Šablóny rozbaľte kategórie kliknutím na malé šípky vedľa ich názvov.

 3. Kliknite na názov šablóny, ktorú chcete prispôsobiť.

  Šablóna sa použije na novej prázdnej strane.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na položky Zobraziť > Veľkosť papiera.

 5. Na pracovnej table Veľkosť papiera nastavte veľkosť papiera a okraje pri tlači.

 6. Upravte alebo odstráňte existujúci obsah strany a potom kliknite na položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu v dolnej časti pracovnej tably Veľkosť papiera.

  Uloženie strany ako šablóny

 7. V dialógovom okne Uloženie vo formáte šablóny zadajte názov šablóny a kliknite na položku Uložiť.

Poznámka:  Keď šablónu použijete na stranu, budete si môcť vybrať prispôsobenú šablónu zo zoznamu Moje šablóny na pracovnej table Šablóny.
 

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pri vytváraní šablón strán

 • Zapnutím čiar pravítka (Zobraziť > Čiary pravítka) zjednodušíte zarovnanie textových polí, obrázkov a iného obsahu v šablóne. Ak nechcete, aby boli čiary pravítka súčasťou šablóny, pred uložením práce ich novu vypnite.

 • Na formátovanie textu a hlavičiek na dosiahnutie konzistentných štýlov použite štýly odseku (Domov > Štýly).

 • Nepoužívajte obrázok ako pozadie, pokiaľ nepredstavuje základný prvok návrhu vašej šablóny. Obrázky pozadia ovplyvňujú veľkosť súboru a pri odoslaní strany e-mailom môžu spôsobiť, že sa text umiestnený na obrázku skonvertuje na obrázok. Zvážte umiestnenie obrázkov do hornej, dolnej alebo bočnej časti, nie za text.

 • Skontrolujte, či je zástupný text jasný a ľahko identifikovateľný, aby mohol každý používateľ šablóny rozpoznať informácie, ktoré majú jednotlivé zástupné objekty obsahovať. Textové pole, ktoré má napríklad obsahovať názov spoločnosti, by sa mohlo volať [Názov spoločnosti].

 • Skontrolujte, či sú tabuľky a obrázky jasne umiestnené a či sú ich hlavičky oddelené od textu, ktorý sa bude zadávať neskôr. Textové polia sa po doplnení obsahu rozšíria a strana sa môže rýchlo zaplniť.

 • Vyberte takú farbu písma, ktorá bude pri tlači šablóny viditeľná aj bez farebného pozadia.

 • Umiestnite text a objekty v rámci okrajov strany pri tlači.

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Vytvorenie šablóny zo strany programu OneNote 2010

 1. Vytvorte alebo otvorte stranu, ktorú chcete použiť ako šablónu strany

 2. Na pravej table kliknite na šípku nadol vedľa položky Nová strana a potom kliknite na položku Šablóny strán.

 3. V dolnej časti tably Šablóny kliknite na položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu.

 4. Zadajte názov šablóny strany a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vždy, keď chcete pridať novú stranu do aktuálnej sekcie programu OneNote založenú na šablóne uloženej strany, na pravej table kliknite na šípku vedľa položky Nová strana a potom kliknite na položku Šablóny strán. Kliknite na položku Moje šablóny a potom kliknite na názov uloženej šablóny.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny zo sekcie programu OneNote 2010

 1. Vytvorte alebo otvorte sekciu, ktorú chcete použiť ako šablónu strany.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V časti Uložiť aktuálnu kliknite na položku Sekcia.

 4. V časti Vyberte formát kliknite na položku OneNote 2010 časť (* .one).

 5. Kliknite na položku Uložiť ako.

 6. Vyberte názov a umiestnenie na uloženie šablóny sekcie a potom kliknite na položku Uložiť.

Vždy, keď chcete pridať novú sekciu do jedného z poznámkových blokov založenú na šablóne uloženej sekcie, vyhľadajte danú šablónu v počítači a dvojitým kliknutím ju otvorte v programe OneNote. Kliknite na kartu Názov sekcie v ľavom hornom rohu obrazovky a presuňte ju na jeden poznámkový blok na ľavej strane obrazovky a pridajte novú sekciu poznámkového bloku založenú na šablóne sekcie.

Poznámka:  Ak chcete, môžete v poznámkovom bloku pridať sekciu tak, že umiestníte kópiu súboru šablóny sekcie v priečinku vo vašom počítači, kde je uložený poznámkový blok. Podľa predvoleného nastavenia sa ukladajú poznámkové bloky programu OneNote na lokalite C:\Users\< meno používateľa >\OneNote Notebooks\<názov poznámkového bloku>.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny z poznámkového bloku programu OneNote 2010

 1. Vytvorte alebo otvorte poznámkový blok, ktorý chcete použiť ako šablónu.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V časti Uložiť aktuálne kliknite na položku Poznámkový blok.

 4. V časti Vyberte formát kliknite na položku Balík programu OneNote 2010 časť (*.onepkg).

 5. Kliknite na položku Uložiť ako.

 6. Vyberte názov a umiestnenie na uloženie šablóny sekcie a potom kliknite na položku Uložiť.

Vždy, keď chcete vytvoriť úplne nový poznámkový blok založený na šablóne uloženého poznámkového bloku, vyhľadajte danú šablónu v počítači a dvojitým kliknutím ju otvorte v programe OneNote. Zadajte názov nového poznámkového bloku a vyberte umiestnenie na jeho uloženie (podľa predvoleného nastavenia sa poznámkové bloky programu OneNote ukladajú na lokalite C:\Users\<meno používateľa>\OneNote Notebooks\<názov poznámkového bloku>) a potom kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pri vytváraní šablón programu OneNote 2010

Uvádzame niekoľko poznámok a tipov, na ktoré odporúčame pamätať pri vytváraní šablón programu OneNote 2010. Šablóny sa zvyčajne použijú znova, preto je vhodné zabezpečiť, aby boli navrhnuté čo najefektívnejšie, ako to vyhovuje vašim potrebám.

 • Vyberte jasné a jedinečné farby pre každú sekciu, aby sa dali jednoduchšie rozlíšiť.

 • Ak je šablóna určená na tlač, majte na pamäti, že farby strany (napríklad čiary pravítka) sa zobrazia len pri zobrazení šablóny v počítači, a nie pri tlači šablóny. Vyberte takú farbu písma, ktorá bude pri tlači šablóny viditeľná aj bez farebného pozadia.

 • Ak je šablóna určená pre tlač, uistite sa, že okraje strany majú veľkosť aspoň 0,4", a text a objekty sú umiestnené v rámci okrajov.

 • Nezabudnite, že použitie obrázka ako pozadia ovplyvňuje veľkosť súboru a môže spôsobiť, že sa text umiestnený na obrázku pri odoslaní strany e-mailom skonvertuje na obrázok. Odporúčame pre obrázky použiť súbory formátu JPEG a umiestniť obrázky v hornej či dolnej časti strany alebo obojstranne namiesto umiestnenia za textom, pokiaľ nepredstavujú základný prvok návrhu.

 • Použite čiary pravítka (stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + R na zobrazenie čiar) na zarovnanie textu polí, obrázkov a iného obsahu, ktorý vkladáte na strany.

 • Keď vkladáte do šablóny zástupný objekt, mal by byť jasne formulovaný a zrozumiteľný, aby každý používateľ šablóny (vrátane vás v prípade, ak sa vrátite k nej po dlhšom čase) dokázal jednoducho zistiť, aké informácie má obsahovať každý zástupný objekt. Ak napríklad vkladáte textové pole, ktoré by malo obsahovať názov spoločnosti, zadajte slovné spojenie „[názov spoločnosti]“.

 • Pri používaní tabuliek, obrázkov a podobných informácií dbajte na to, aby boli vhodne rozmiestnené a aby ich hlavičky boli jasne oddelené od textu, ktorý sa bude zadávať pri vypĺňaní šablóny. Pamätajte, že objekty, napríklad textové polia, sa môžu pri zadávaní skutočného obsahu namiesto obsahu zástupného objektu zväčšiť.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Použitie šablóny strany

OneNote obsahuje niekoľko šablón strán, aby ste mohli začať; od ozdobných pozadí po strany funkčných poznámok, napríklad plánovačov a zoznamov úloh.

Postupujte nasledovne:

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Strana podľa šablóny.

 2. Na pracovnej table Šablóny v časti Pridať stranu kliknite na kategóriu v zozname a potom kliknite na názov šablóny, ktorú chcete použiť. OneNote na základe vybratej šablóny vytvorí novú stranu v aktuálnej sekcii.

Tip: Ak chcete rýchlo použiť nedávno použité šablóny na novej strane, v zozname kariet strán kliknite na šípku vedľa tlačidla Nová strana a potom kliknite na názov šablóny, ktorú chcete použiť. Ak chcete vytvoriť novú prázdnu stranu, kliknite na položku Prázdna šablóna.

Poznámka: Mnohé návrhy šablón zahŕňajú obsah strany, ktorý sa zobrazí na konkrétnych miestach. Šablóny preto možno použiť len na nových stranách, ktoré ešte neobsahujú poznámky. Ak chcete použiť šablónu pre poznámky, ktoré ste už urobili, vytvorte novú stranu z požadovanej šablóny a skopírujte do nej existujúce poznámky.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie šablóny

Ak nechcete vytvoriť úplne novú šablónu sami, môžete jednoducho zmeniť obsah a vzhľad existujúcej šablóny a potom ju uložiť ako vlastnú šablónu.

Postupujte nasledovne:

 1. V ponuke Formát kliknite na položku Šablóny.

 2. Na pracovnej table Šablóny v časti Pridať stranu kliknite na kategóriu a potom kliknite na názov šablóny, ktorú chcete upraviť.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na pracovnej table Nastavenie strany zmeňte všetky požadované možnosti.

 4. Zmeňte ľubovoľný obsah na strane tak, ako by sa mal zobraziť vtedy, keď sa na základe upravenej šablóny vytvoria nové strany. Podobným spôsobom odstráňte každý taký obsah existujúcej šablóny, ktorý nechcete zachovať.

 5. V dolnej časti tably Nastavenie strany kliknite na položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu.

 6. V dialógovom okne Uloženie vo formáte šablóny zadajte názov do poľa Názov šablóny.

 7. Ak chcete použiť túto šablónu pre každú novú stranu, ktorú pridáte do aktuálnej sekcie v poznámkovom bloku, začiarknite políčko Nastaviť ako predvolenú šablónu pre novú stranu v aktuálnej sekcii.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Prispôsobené šablóny sa automaticky pridajú do zoznamu Moje šablóny na pracovnej table Šablóny.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej šablóny

Okrem šablón, ktoré ponúka program OneNote, v poznámkovom bloku môžete formátovať stranu požadovaným spôsobom a potom ju uložiť ako novú šablónu.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Strana.

  Poznámka: Novú stranu môžete vytvoriť aj kliknutím na položku Nová strana, ktorá sa nachádza nad kartami strán.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na pracovnej table Nastavenie strany nastavte všetky požadované možnosti.

 3. Pridajte ľubovoľný obsah na danej strane, ktorý sa má zobraziť vždy, keď sa vytvárajú nové strany na základe vašej vlastnej šablóny.

  Ak napríklad chcete vytvoriť šablónu pre poznámky zo schôdze, môžete pridať sekciu agendy a hlavičky pre dátum a čas schôdze.

 4. V dolnej časti tably Nastavenie strany kliknite na položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu.

 5. V dialógovom okne Uloženie vo formáte šablóny zadajte názov do poľa Názov šablóny.

 6. Ak chcete použiť túto šablónu pre každú novú stranu, ktorú pridáte do aktuálnej sekcie v poznámkovom bloku, začiarknite políčko Nastaviť ako predvolenú šablónu pre novú stranu v aktuálnej sekcii.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Vytvorené šablóny sa automaticky pridajú do zoznamu Moje šablóny na pracovnej table Šablóny.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×