Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Vytváranie formulárov vypĺňaných alebo tlačených v programe Word

Ak chcete vytvoriť formulár vo Worde, ktorý ostatní môžu vyplniť, začnite s šablónou alebo dokumentom a pridajte obsahové ovládacie prvky. Ovládacie prvky obsahu zahŕňajú napríklad začiarkavacie políčka, textové polia, výbery dátumov a rozbaľovacie zoznamy. Ak máte skúsenosti s databázami, ovládacie prvky obsahu môžete dokonca prepojiť s údajmi.

Zobrazenie karty Vývojár

Ak sa karta Vývojár na páse s nástrojmi nezobrazuje, pozrite si tému zobrazenie karty Vývojár.

Otvorenie šablóny alebo prázdneho dokumentu, na základe ktorého sa má formulár založiť

Ak chcete ušetriť svoj termín, začnite so šablónou formulára alebo začnite úplne od začiatku s prázdnou šablónou.

 1. Prejdite na položky súbor > nové.

 2. V časti Hľadať online šablónyzadajte Formuláre alebo požadovaný typ formulára a stlačte kláves ENTER.

 3. Vyberte šablónu formulára a potom vyberte položku vytvoriť alebo Stiahnuť.

 1. Prejdite na položky súbor > nové.

 2. Vyberte položku prázdny dokument.

Pridanie obsahu do formulára

Prejdite na položku vývojára potom vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete pridať do dokumentu alebo formulára. Ak chcete odstrániť ovládací prvok obsahu, vyberte ovládací prvok a stlačte kláves DELETE. Vlastnosti v ovládacích prvkoch môžete nastaviť po vložení.

Poznámka: Formulár vytvorený pomocou ovládacích prvkov obsahu je možné vytlačiť, no polia okolo ovládacích prvkov obsahu sa nevytlačia.

V obsahovom ovládacom prvku textu vo formáte RTF môžu používatelia formátovať text, napríklad na tučný alebo kurzívu, ako aj zadávať viac odsekov. Ak chcete obmedziť prvky, ktoré môžu používatelia pridávať, vložte obsahový ovládací prvok obyčajného textu.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Vyberte položku vývojár > obsahový ovládací prvok textu vo formáte RTF Tlačidlo Ovládací prvok textu vo formáte RTF alebo obsahový ovládací prvok obyčajného textu Tlačidlo Ovládací prvok obyčajného textu .

Ak chcete nastaviť konkrétne vlastnosti ovládacieho prvku, pozrite si tému Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu.

Ovládací prvok obrázka sa v šablónach používa často, môžete ho však pridať aj do formulára.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Vyberte položku vývojár > obsahový ovládací prvok obrázka Tlačidlo Ovládací prvok obrázka .

Ak chcete nastaviť konkrétne vlastnosti ovládacieho prvku, pozrite si tému Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu.

Prvky preddefinovaných blokov použite s cieľom umožniť používateľom výber konkrétnych blokov textu. Napríklad ovládacie prvky preddefinovaného bloku sú užitočné vtedy, keď potrebujete pridať iný štandardný text v závislosti od konkrétnych požiadaviek zmluvy. Pre každú verziu často používaného textu tak môžete vytvoriť obsahové ovládacie prvky textu vo formáte RTF a potom použiť ovládací prvok preddefinovaných blokov ako kontajner týchto obsahových ovládacích prvkov textu vo formáte RTF.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Prejdite na Developergalériu preddefinovaných blokov obsahu . ovládací prvok (alebo preddefinovaný blok content Control).

 3. Vyberte položku vývojár a ovládacie prvky obsahu pre preddefinovaný blok.

  Karta Vývojár zobrazujúca obsahové ovládacie prvky

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

Ak chcete nastaviť konkrétne vlastnosti ovládacieho prvku, pozrite si tému Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu.

V rozbaľovacom poli majú používatelia možnosť výberu zo zoznamu položiek, ktoré zadáte, prípadne môžu zadať vlastné informácie. V rozbaľovacom zozname môžu používatelia len vyberať zo zoznamu možností.

 1. Prejdite na položky vývojár > rozbaľovacieho poľa obsahový ovládací prvok tlačidlo rozbaľovacieho poľa alebo Rozbaľovací zoznam obsahový ovládací prvok Tlačidlo Zoznam .

 2. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom vyberte položku Vlastnosti.

 3. Ak chcete vytvoriť zoznam možností, vyberte položku Pridať v časti Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Zadajte výber v zobrazovanom názve, napríklad Áno, niealebo možno.

  Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

 5. Vyplňte ostatné požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Ak začiarknete políčko Obsah nemožno upraviť, používatelia nebudú môcť klikať na možnosti.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok výberu dátumu.

 2. Vyberte položku vývojár > obsahový ovládací prvok výberu dátumu Tlačidlo výber dátumu .

Ak chcete nastaviť konkrétne vlastnosti ovládacieho prvku, pozrite si tému Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok začiarkavacie políčko.

 2. Vyberte položku vývojár > začiarkavacie políčko obsahový ovládací prvok Tlačidlo začiarkavacie políčko .

Ak chcete nastaviť konkrétne vlastnosti ovládacieho prvku, pozrite si tému Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu.

Ovládacie prvky staršieho formulára sú určené na kompatibilitu so staršími verziami Wordu a pozostávajú zo starších formulárov a ovládacích prvkov ActiveX.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete vložiť starší ovládací prvok.

 2. Prejdite na položky vývojár > staršie formuláre Tlačidlo staršieho ovládacieho prvku rozbaľovací zoznam.

 3. Vyberte ovládací prvok Starší formulár alebo Ovládací prvok Active X, ktorý chcete zahrnúť.

Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu

Každý obsahový ovládací prvok má vlastnosti, ktoré je možné nastaviť alebo zmeniť. Ovládací prvok výberu dátumu napríklad ponúka možnosti formátu, v ktorom sa bude dátum zobrazovať.

 1. Vyberte obsahový ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť.

 2. Prejdite na > Vlastnostivývojára .

  Tlačidlo Vlastnosti ovládacích prvkov

 3. Zmeňte požadované vlastnosti.

Pridanie zabezpečenia do formulára

Ak chcete ostatným obmedziť možnosť úpravy a formátovania formulára, použite príkaz Obmedziť úpravy:

 1. Otvorte formulár, ktorý chcete uzamknúť alebo zabezpečiť.

 2. Vyberte položku vývojár > obmedziť úpravy.

  Tlačidlo obmedziť úpravy

 3. Po výbere obmedzení vyberte položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

  Obmedziť panel úprav

Rozšírený Tip:

Ak chcete zabezpečiť iba časti dokumentu, oddeľte dokument do sekcií a zabezpečte iba požadované sekcie.

Ak to chcete urobiť, vyberte položku vybrať sekcie na paneli obmedziť úpravy . Ďalšie informácie o sekciách nájdete v téme Vloženie zlomu sekcie.

Výber sekcií na paneli sekcie Resrict

Zobrazenie karty Vývojár

Ak sa karta Vývojár na páse s nástrojmi nezobrazuje, pozrite si tému zobrazenie karty Vývojár.

Otvorenie šablóny alebo použitie prázdneho dokumentu

Ak chcete vytvoriť formulár vo Worde, ktorý ostatní môžu vyplniť, začnite s šablónou alebo dokumentom a pridajte obsahové ovládacie prvky. Ovládacie prvky obsahu zahŕňajú napríklad začiarkavacie políčka, textové polia a rozbaľovacie zoznamy. Ak máte skúsenosti s databázami, ovládacie prvky obsahu môžete dokonca prepojiť s údajmi.

 1. Prejdite na položky Súbor > Nové zo šablóny.

  Možnosť Nová zo šablóny

 2. Do vyhľadávacieho programu zadajte výraz formulár.

 3. Dvakrát kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 4. Vyberte položku súbor > Uložiť akoa vyberte umiestnenie, kam sa má formulár uložiť.

 5. Do položky Uložiť akozadajte názov súboru a potom vyberte položku Uložiť.

 1. Prejdite na súbor > nový dokument.

  Možnosť nový dokument

 2. Prejdite na položky Súbor > Uložiť ako.

 3. Do položky Uložiť akozadajte názov súboru a potom vyberte položku Uložiť.

Pridanie obsahu do formulára

Prejdite na položku vývojára potom vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete pridať do dokumentu alebo formulára. Ak chcete odstrániť ovládací prvok obsahu, vyberte ovládací prvok a stlačte kláves DELETE. Po vložení môžete nastaviť Možnosti pre ovládacie prvky. Z možností môžete pridať vstupné a koncové makrá, ktoré sa majú spustiť, keď používatelia interagujú s ovládacími prvkami, ako aj položky zoznamu pre rozbaľovacie polia.

 1. V dokumente kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete pridať ovládací prvok obsahu.

 2. Na vývojárvyberte položku textové pole, začiarkavacie políčkoalebo rozbaľovacie pole.

  Karta Vývojár s ovládacími prvkami obsahu

 3. Ak chcete nastaviť konkrétne vlastnosti ovládacieho prvku, vyberte položku Možnostia nastavte položku.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každý ovládací prvok, ktorý chcete pridať.

Možnosti umožňujú nastaviť bežné nastavenia, ako aj nastavenia špecifické pre ovládací prvok. Vyberte ovládací prvok a potom vyberte položku Možnosti na nastavenie alebo vykonanie zmien.

 • Nastavenie bežných vlastností.

  • Vyberte makro, ktoré sa má spustiť , umožňuje vybrať zaznamenané alebo vlastné makro, ktoré sa má spustiť pri vstupe alebo výstupe z poľa.

  • Záložku Nastavenie jedinečného názvu alebo záložky pre každý ovládací prvok.

  • Vypočítať pri ukončení Toto vynúti Word na spustenie alebo obnovenie všetkých výpočtov, ako je napríklad celková cena, keď používateľ ukončí pole.

  • Pridanie textu Pomocníka Poskytnite Rady alebo pokyny pre každé pole.

  • ok Uloží nastavenia a ukončí panel.

  • Zrušiť Zabudne zmeny a ukončí panel.

 • Nastavenie konkrétnych vlastností textového poľa

  • Typ Vyberte položku formulár – obyčajný text, číslo, dátum, aktuálny dátum, aktuálny termín alebo výpočet.

  • Predvolený text nastaví voliteľný inštruktážne text, ktorý sa zobrazí v textovom poli pred tým, ako používateľ zadá pole. Ak chcete používateľovi povoliť zadávanie textu do poľa, nastavte možnosť textové pole .

  • Maximálna dĺžka nastavuje dĺžku textu, ktorý môže používateľ zadať. Predvolená hodnota je neobmedzená.

  • Formát textu môže byť nastavený tak, aby sa text automaticky naformátoval na veľké písmená, malé písmená, prvé imanie alebo názov prípadu.

  • Povolené textové pole Umožňuje používateľovi zadať text do poľa. Ak je predvolený text, text sa nahradí používateľom.

 • Nastavenie konkrétnych vlastností pre začiarkavacie políčko.

  • Predvolená hodnota Vyberte možnosť Nekontrolovať ani kontrolovať ako predvolené.

  • Veľkosť začiarkavacieho políčka Nastavte veľkosť presne alebo automaticky na zmenu veľkosti podľa potreby.

  • Začiarkavacie políčko povolené Umožňuje používateľovi skontrolovať alebo vymazať textové pole.

 • Nastavenie konkrétnych vlastností rozbaľovacieho poľa

  • Rozbaľovacia položka Zadajte reťazce pre položky zoznamu. Stlačením kombinácie klávesov + alebo klávesu ENTER pridajte položku do zoznamu.

  • Zoznam položiek v rozbaľovacom zozname Zobrazuje aktuálny zoznam. Vyberte položku a použite šípky nahor alebo nadol na zmenu poradia, stlačením klávesu - odstránite vybratú položku.

  • Rozbaľovací zoznam povolenýUmožňuje používateľovi otvoriť rozbaľovacie pole a vykonávať výbery.

 1. Prejdite na vývojára > Chráňte formulár.

  Tlačidlo zabezpečiť formulár na karte Vývojár

  Poznámka: Ak chcete zrušiť zabezpečenie formulára a pokračovať v úpravách, znova vyberte položku zabezpečiť formulár .

 2. Uložte a zatvorte formulár.

Ak chcete, môžete formulár pred jeho distribúciou vyskúšať.

 1. Zabezpečte formulár.

 2. Znova otvorte formulár, vyplňte ho, akoby ste boli používateľom, a uložte kópiu.

Zobrazenie karty Vývojár

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi vyberte položku Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikom a potom vyberte položku predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti prispôsobiťvyberte položku vývojár .

Otvorenie šablóny alebo dokumentu, na základe ktorého sa má formulár založiť

Môžete začať s prázdnym dokumentom a vytvoriť vlastný formulár. Ak chcete ušetriť čas, môžete začať so šablónou formulára.

 1. Prejdite na položky Súbor > Nové zo šablóny.

 2. Na ľavej table rozbaľte položku šablóny onlinea potom vyberte položku Formuláre.

 3. Dvakrát kliknite na šablónu formulára, ktorú chcete použiť.

Pridanie ovládacích prvkov obsahu do formulára

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete pridať ovládací prvok.

 2. Na karte vývojár kliknite v časti Ovládacie prvky formulárana položku textové pole, začiarkavacie políčkoalebo rozbaľovacie pole.

 3. Ak chcete nastaviť konkrétne vlastnosti ovládacieho prvku, vyberte položku Možnostia potom konfiguráciu vlastností, ktoré chcete.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť zoznam položiek rozbaľovacieho zoznamu v rozbaľovacom poli, vyberte zástupný objekt rozbaľovacieho poľa, kliknite na položku Možnosti a potom pridajte položky, ktoré sa majú zobraziť v rozbaľovacom zozname.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každý ovládací prvok, ktorý chcete pridať.

Pridať text s pokynmi (voliteľné)

Pokyny (napríklad „zadajte meno“) v textovom poli môžu zjednodušiť používanie formulára. Predvolene sa v textovom poli nezobrazuje žiaden text, môžete ho však pridať.

 1. Vyberte ovládací prvok textového poľa, do ktorého chcete pridať text s pokynmi.

 2. Na karte vývojár kliknite v časti Ovládacie prvky formulárana položku Možnosti.

 3. Do poľa predvolený textzadajte text s pokynmi.

 4. Skontrolujte, či je vybratá možnosť vyplnenia a potom vyberte tlačidlo OK.

Ochrana formulára

 1. Na karte vývojár kliknite v časti Ovládacie prvky formulárana položku zabezpečiť formulár.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť zabezpečenie formulára a pokračovať v úpravách, kliknite znova na položku Zabezpečiť formulár.

 2. Uložte a zatvorte formulár.

Testovanie formulára (voliteľné)

Ak chcete, môžete formulár pred jeho distribúciou vyskúšať.

 1. Zabezpečte formulár.

 2. Znova otvorte formulár, vyplňte ho, akoby ste boli používateľom, a uložte kópiu.

Vytváranie vyplniteľné formuláre nie je k dispozícii v Word pre web.

Môžete vytvoriť formulár s počítačovou verziou Wordu s pokynmi v časti Vytvorenie vyplniteľného formulára.

Po uložení dokumentu a jeho opätovnom otvorení v Word pre web sa zobrazia vykonané zmeny.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×