Vytvorenie čiary grafu v programe Visio

Vytvorenie čiary grafu v programe Visio

Pruhový graf znázorňuje, ako sa dve časti informácií líšia v závislosti od seba. Graf čiary môže napríklad zobraziť spôsob, akým sa náklady na dopravu zmenili počas päťročného obdobia, alebo spôsob, akým sa populácia hmyzu rástla alebo zmenšil, ako sa zmenila teplota.

Line graph with emphasized data points

 1. Spustite program Visio.

 2. V programe Visio 2013 a novších verziách: pod tlačidlom Hľadať kliknite na položku obchodné > grafy a grafy > vytvoriť.

  V programe Visio 2010: v časti Kategórie šablónkliknite na položku obchodné > grafy a grafy > vytvoriť.

 3. V časti tvary grafovpresuňte tvar grafu čiary na stránku kresby a potom vyberte požadovaný počet údajových bodov.

  Tip: Ak chcete zmeniť počet údajových bodov neskôr, kliknite pravým tlačidlom myši na graf čiary, kliknite na položku nastaviť počet údajových bodova potom vyberte číslo.

 4. Nastavte dĺžku osi x a y a potom pridajte menovky hodnôt a názvov k bodom pozdĺž každej osi:

  1. Podržte ukazovateľ myši nad ovládacím manipulátorom Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec na konci osi x a potom posuňte rukoväť na požadovanú dĺžku.

  2. Zopakujte krok 1 pre os y.

  3. Ak chcete priblížiť, stlačte a podržte kláves CTRL + SHIFT a kliknite na graf.

  4. V časti tvary grafovpresuňte tvar menovky osi Y na stránku kresby. Zarovnajte ju v pôvode osi x a y tak, aby jej vodorovná čiara vypláchnuť s osou x.

  5. Ak ste vybrali tvar menovky osi Y , stlačením kombinácie klávesov CTRL + D Vytvorte kópiu. Umiestnite druhé označenie smerom k hornej časti osi y tak, aby jej vodorovná čiara vypláchnuť najvyššiu hodnotu.

   Tip: Ak chcete presunúť tvar presne tam, kde má byť, vyberte tento tvar a stláčajte kláves so šípkou smerujúcou tam, kde chcete tvar posunúť.

  6. Opakujte, ak chcete vytvoriť menovky pre ďalšie hodnoty pozdĺž osi y.

  7. Vyberte každý tvar menovky a potom zadajte hodnotu alebo názov, ktorý zodpovedá pozícii tvaru na osi.

  8. Zopakujte kroky 4 až 7 s použitím tvarov menovky osi X a umiestnite ich na osi x.

   Tip: Ak chcete rovnomerne pomenovať menovky hodnôt, vyberte všetky menovky pozdĺž osi. V ponuke tvar kliknite na položku Rozmiestniť tvarya potom kliknite na prvú možnosť v časti doľava alebo doprava alebo nahor alebo nadol.

 5. Presuňte ovládaciu rukoväť priradenú k jednotlivým údajovým bodom na zodpovedajúcu hodnotu na osi y.

 6. Pridajte poznámky, aby ste vysvetlili hodnoty alebo zmeny v hodnotách.

  1. Z tvarov na tvorbu grafovpresuňte na stránku kresby 1-d alebo 2-d wordovú bublinu, vodorovnú bublinu alebo tvar komentára.

  2. S vybratým tvarom zadajte požadovaný text.

  3. Presunutím ovládacej rukoväti alebo koncového bodu na konci ukazovateľa zmeňte dĺžku alebo smer ukazovateľa.

 7. Ak chcete do grafu pridať názov, v časti tvary grafovpresuňte tvar textového bloku na stránku kresby. S vybratým blokom textu zadajte názov.

Tip: Ak chcete zvýrazniť údajové body v grafe čiary, použite tvary riadkov a údajových bodov na tvaroch grafov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×