Vytvorenie a uloženie powerpointovej šablóny

Vytvorenie a uloženie powerpointovej šablóny

Keď vytvoríte prezentáciu a uložíte ju ako šablónu programu PowerPoint (.potx), môžete ju zdieľať s kolegami a opakovane používať. Ak chcete vytvoriť šablónu, musíte upraviť predlohu snímky a skupinu rozložení snímok.

Stiahnuť vyberte si z tisícok voľných šablón na stiahnutie na lokalite Templates.Office.com

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with layouts for templates!

Kliknutím na nadpis nižšie otvorte sekciu a pozrite si podrobné pokyny:

 1. Otvorenie prázdnej prezentácie: súbor > novú > prázdnu prezentáciu

 2. Na karte návrh vyberte položku veľkosť snímky > vlastnú veľkosť snímky a vyberte požadovanú orientáciu a rozmery strany.

 3. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky

  Predloha snímky je najväčší obrázok snímky v hornej časti zoznamu miniatúr snímok, ktorý sa nachádza naľavo od snímok. Priradené rozloženia snímok sa nachádzajú pod predlohou snímky.

  Predloha snímky

 4. Ak chcete vykonať zmeny v predlohe snímky alebo v rozloženiach snímok, vykonajte na karte Predloha snímky niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať farebný motív so špeciálnymi písmami a efektmi, kliknite na položku Motívy a vyberte motív z galérie. Na zobrazenie ďalších motívov použite posúvač na pravej strane.

   Motívy v PowerPointe

  • Ak chcete zmeniť pozadie, kliknite na položku Štýly pozadia a vyberte pozadie.

   Štýly pozadia v Powerpointe

  • Ak chcete pridať zástupný objekt (pre text, obrázok, graf, video, zvuk alebo iné objekty), vyberte na table miniatúr rozloženie snímky, ktoré má obsahovať zástupný objekt, a postupujte takto:

   Kliknite na položku Vložiť zástupný objekt a vyberte typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať.

   Zobrazí sa tlačidlo Vložiť zástupcu v zobrazení predlohy snímky v PowerPointe

   Na predlohe snímky alebo v rozložení snímky kliknite na zástupný objekt a potiahnutím myšou nakreslite jeho veľkosť.

   Tip:   Posúvaním niektorého z rohov orámovania zmeníte veľkosť zástupného symbolu.

  • Ak chcete zástupný objekt na predlohe snímky alebo v rozložení snímky premiestniť, vyberte jeho okraj a presuňte ho na nové miesto.

   Premiestnenie zástupného objektu na snímke

  • Ak chcete z predlohy alebo rozloženia snímky odstrániť nepotrebný zástupný objekt, vyberte ho na table miniatúr snímok, vyberte orámovanie zástupného objektu na snímke a stlačte kláves Delete.

  • Ak chcete nastaviť orientáciu strany pre všetky snímky prezentácie, kliknite na položky Veľkosť snímok > Vlastná veľkosť snímok.

   Možnosť ponuky Vlastná veľkosť snímky

   V časti Orientácia vyberte položku Na výšku alebo Na šírku.

   Kliknite na položku Na výšku

 1. Na karte súbor kliknite na položku Uložiť ako (alebo uložiť kópiu, ak používate Microsoft 365 ).

 2. V časti Uložiťkliknite na položku Prehľadávať a otvorte dialógové okno Uložiť ako .

  Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, kliknite na tlačidlo Prehľadávať nachádzajúce sa v dolnej časti tably.
 3. V dialógovom okne Uložiť ako v zozname Uložiť vo formáte vyberte položku Šablóna programu PowerPoint.

  Uložiť ako šablónu programu PowerPoint

  Keď vyberiete typ šablóny, PowerPoint automaticky prepne umiestnenie ukladacieho priestoru do príslušného priečinka, do priečinka vlastné šablóny balíka Office .

 4. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do poľa Názov súboru požadovaný názov súboru šablóny alebo použite navrhovaný názov súboru.

 5. Vyberte položku Uložiť.

 6. Ak chcete pomocou šablóny vytvoriť novú prezentáciu, kliknite na položky Súbor > Nové. Potom kliknite na položku vlastné > vlastné šablóny balíka Officea potom dvakrát kliknite na šablónu, ktorú ste uložili.

  V časti súbor > nové kliknite na položku vlastné a potom na položku vlastné šablóny balíka Office.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného motívu v PowerPointe

Uloženie návrhu snímky (motívu) ako šablóny

Úprava, zmena alebo odstránenie zástupného symbolu

Čo je predloha snímky?

Čo je rozloženie snímky?

Vytvorenie a používanie vlastnej šablóny v balíku Office pre Mac

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Na karte súbor kliknite na položku Uložiť ako, do poľa názov súboru zadajte názov šablóny a potom v poli Uložiť vo formáte vyberte položku Šablóna programu PowerPoint (*. potx).

Obrázok ClipArt so slnkom

Kliknutím na nadpis nižšie otvorte sekciu a pozrite si pokyny:

Na vytvorenie šablóny, ktorú použijete vo svojej prezentácii, použite nasledujúci postup:

 1. Otvorte prázdnu prezentáciu.

 2. Na karte návrh vyberte položku Nastavenie stranya vyberte požadovanú orientáciu a rozmery strany.

 3. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy kliknite na položku Predloha snímky.

  Tip:   Na table miniatúra snímok v zobrazení predlohy snímky je predloha snímky znázornená väčším obrázkom a pod ňou sú menšie obrázky, ktoré predstavujú rozloženia.

  Predloha snímky s rozloženiami

  1. Predloha snímky

  2. Priradené rozloženia

 4. Na prispôsobenie predlohy snímky a príslušných rozložení použite niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete z rozloženia odstrániť nežiaduci predvolený zástupný objekt, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky obsahujúce daný zástupný objekt, potom kliknite na orámovanie zástupného symbolu v okne prezentácie a stlačte kláves DELETE.

  • Ak chcete pridať zástupný objekt textu, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky, do ktorého chcete zástupný objekt umiestniť, a postupujte nasledovne:

   1. Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Text.

   2. Kliknite na miesto na predlohe snímky a potom posúvaním myši nakreslite zástupný symbol.

    Tip:   Posúvaním niektorého z rohov orámovania zmeníte veľkosť zástupného symbolu.

   3. Zadajte popisný text, ktorý vyzve používateľov šablóny na zadanie konkrétnych informácií.

  • Ak chcete pridať iné typy zástupných objektov, ktoré budú obsahovať napríklad obrázky, obrázky ClipArt, snímky obrazovky, grafické prvky SmartArt, grafy, videá, zvuky alebo tabuľky, na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať.

  • Na vytvorenie charakteristického vzhľadu snímky pomocou farby a pozadia použite nasledujúci postup:

   1. Ak chcete v prezentácii použiť motív (a zahrnúť farbu, formátovanie a efekty do rozloženia), kliknite na karte Predloha snímky v skupine Upraviť motív na položku Motívy a potom kliknite na daný motív.

   2. Ak chcete zmeniť pozadie, na karte Predloha snímky v skupine Pozadie kliknite na položku Štýly pozadia a vyberte požadované pozadie.

 1. Ak chcete šablónu uložiť, kliknite na kartu Súbor a položku Uložiť ako.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo akceptujte navrhnutý názov.

 3. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu PowerPoint (. potx).

  Keď vyberiete typ šablóny, PowerPoint automaticky prepne umiestnenie ukladacieho priestoru do príslušného priečinka, priečinka \Program Files\Microsoft Office\Templates\ .

 4. Vyberte položku Uložiť.

 5. Ak chcete pomocou šablóny vytvoriť novú prezentáciu, kliknite na položky Súbor > Nové. Potom kliknite na položku Moje šablóny. V dialógovom okne Nová prezentácia vyberte šablónu, ktorú ste uložili, a kliknite na tlačidlo OK.

  Ak potrebujete pomoc pri použití novej šablóny v prezentácii, prečítajte si tému Použitie šablóny v prezentácii.

  Na karte súbor na páse s nástrojmi vyberte položku nový a potom vyberte tlačidlo moje šablóny.

Prepojenia na ďalšie informácie o šablónach programu PowerPoint

Ak chcete použiť novú alebo inú šablónu PowerPointu 2007, ktorá už existuje, pozrite si tému použitie šablóny v prezentácii.

Najvhodnejší postup na vytvorenie šablóny

Pri vytváraní šablóny pridajte v zobrazení predlohy snímok do predlohy snímky akýkoľvek obsah, ktorý chcete zabezpečiť pred používateľmi šablóny, aby v ňom nevykonávali zmeny. Môže ísť napríklad o text výzvy s pokynmi, logá, informácie hlavičky a päty, obsah témy, pozadie, formátovanie, farby, písma a efekty.

Používatelia šablóny budú pracovať v normálnom zobrazení a budú sa riadiť výzvami s pokynmi, ktoré ste pridali. Požívatelia šablóny nahradia text výziev pokynmi a ďalšie zástupné objekty pre obsah údajmi špecifickými pre ich projekt alebo prezentáciu.

 1. Otvorte prázdnu prezentáciu.

 2. Na karte návrh vyberte položku Nastavenie stranya vyberte požadovanú orientáciu a rozmery strany.

 3. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Predloha snímky.

 4. Na karte Predloha snímky v skupine Upraviť predlohu kliknite na položku Vložiť predlohu snímok.

  Poznámky: 

  • Na table miniatúr snímok predstavuje predloha snímky väčší obrázok snímky a pod ním sa nachádzajú priradené rozloženia.

  • Mnohé prezentácie obsahujú viacero predlôh snímok, je preto možné, že sa budete musieť posúvať, aby ste našli požadovanú predlohu.

 5. Ak chcete začať prispôsobovať predlohu snímky, vykonajte jeden alebo viacero z nasledovných krokov.

  • Ak chcete odstrániť ľubovoľné vstavané rozloženie snímky v predvolenej predlohe snímky, na table miniatúr snímok kliknite pravým tlačidlom na každé rozloženie snímky, ktoré nechcete použiť, a potom kliknite na položku Odstrániť rozloženie.

  • Ak chcete odstrániť nechcený predvolený zástupný objekt, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky obsahujúce daný zástupný objekt, v okne prezentácie kliknite na orámovanie zástupného objektu a stlačte kláves DELETE.

  • Ak chcete pridať zástupný symbol textu, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky, do ktorého chcete zástupný symbol umiestniť, a postupujte nasledovne:

 6. Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Text.

 7. Kliknite na miesto na predlohe snímky a potom posúvaním myši nakreslite zástupný symbol.

  Tip:   Posúvaním niektorého z rohov orámovania zmeníte veľkosť zástupného symbolu.

 8. Zadajte popisný text, ktorý vyzve používateľov šablóny na zadanie konkrétnych informácií.

  • Ak chcete pridať iné typy zástupných objektov, ktoré budú obsahovať napríklad obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, grafy, videá, zvuky alebo tabuľky, na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať.

  • Ak chcete v prezentácii použiť motív (a zahrnúť farbu, formátovanie a efekty do rozloženia), kliknite na karte Predloha snímky v skupine Upraviť motív na položku Motívy a potom kliknite na daný motív.

  • Ak chcete zmeniť pozadie, na karte Predloha snímky v skupine Pozadie kliknite na položku Štýly pozadia a kliknite na požadované pozadie.

  • Ak chcete nastaviť orientáciu stránky pre všetky snímky vo vašej prezentácii, na karte Predloha snímky v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Orientácia snímky, a potom kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

  • Ak chcete pridať text, ktorý sa má zobraziť v päte v spodnej časti všetkých snímok prezentácie, vykonajte nasledovné:

   1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

   2. V dialógovom okne Hlavička a päta začiarknite na karte Snímka políčko Päta a potom zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v spodnej časti snímok.

   3. Ak chcete obsah päty zobraziť na všetkých snímkach, kliknite na položku Použiť na všetky.

    Ďalšie informácie o používaní piat nájdete v téme zobrazenie informácií o päte na snímkach.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo akceptujte navrhnutý názov.

 3. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu PowerPoint (*. potx).

  Keď vyberiete typ šablóny, PowerPoint automaticky prepne umiestnenie ukladacieho priestoru do príslušného priečinka, priečinka \Program Files\Microsoft Office\Templates\ .

 4. Vyberte položku Uložiť.

 5. Ak potrebujete pomoc pri použití novej šablóny v prezentácii, prečítajte si tému použitie šablóny v novej prezentácii.

Použitie šablóny v novej prezentácii

Pozrite si tému použitie šablóny v prezentácii.

Šablónu nie je možné vytvoriť v programe PowerPoint pre web. Namiesto toho musíte používať počítačovú verziu programu PowerPoint.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×