Vytvorenie a vytlačenie jednej obálky

Word pre Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Pridanie spiatočnej adresy na obálku môžete nastaviť pred začatím práce na obálke.

Po nastavení požadovaným spôsobom môžete obálku vytlačiť, ako aj uložiť, aby sa dala znova použiť.

Čo vás zaujíma?

Nastavenie spiatočnej adresy

Overenie možností tlače

Vytvorenie a tlač alebo uloženie obálky

Nastavenie spiatočnej adresy

 1. Spustite program Word.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Možnosti.

 4. Kliknite na položku Spresniť.

 5. Posuňte sa nadol a v časti Všeobecné zadajte do poľa Poštová adresa svoju spiatočnú adresu.

  Poznámka: Word adresu uloží, aby ste ju mohli použiť pri každom vložení spiatočnej adresy do obálky, menovky alebo iného dokumentu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Overenie možností tlače

Pred spustením dávky obálok v tlačiarni môžete overiť, či sú možnosti tlačiarne správne nastavené.

 1. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Obálky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Možnosti obálky.

 3. V poli Veľkosť obálky kliknite na možnosť zodpovedajúcu veľkosti vašej obálky. Ak žiadna z možností nezodpovedá veľkosti vašej obálky, posuňte sa na koniec zoznamu, kliknite na položku Vlastná veľkosť a do polí Šírka a Výška zadajte rozmery obálky.

 4. Kliknite na kartu Možnosti tlače.

  Ovládač tlačiarne poskytne Wordu informácie o tom, ako sa má obálka vložiť do tlačiarne, a tieto informácie sa zobrazia na karte Možnosti tlače v dialógovom okne Možnosti obálky.

  Karta Možnosti tlače v dialógovom okne Obálka - možnosti

  1. Spôsobom podávania sa určuje pozícia obálky (v strede, vľavo, vpravo) a to, či sa podáva do tlačiarne krátkym alebo dlhým okrajom.

  2. Obálka môže byť obrátená lícnou stranou nahor alebo nadol. Lícna strana obálky je strana, na ktorej je vytlačená adresa.

  3. Ak sa obálka podáva krátkym okrajom, môže byť potrebné ju otočiť, aby sa text na lícnej strane nevytlačil opačne.

  Obálka na obrázku nižšie je umiestnená na pravej strane, lícnou stranou nadol, zadnou stranou nahor a podáva sa do tlačiarne krátkym okrajom v súlade s nastaveniami v dialógovom okne zobrazenom vyššie.

  tlačiareň s vloženou obálkou

 5. Vložte obálku tak, ako je uvedené v dialógovom okne.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Do poľa Adresa doručenia zadajte skúšobný text a kliknutím na tlačidlo Tlačiť obálku vytlačte.

 8. Overte, či je obálka správne vytlačená.

 9. Ak sa obálka nevytlačila správne, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Prečítajte si informácie o tlačiarni, ak sú k dispozícii, aby ste zistili ako správne vkladať obálky do tlačiarne.

  • Aktualizujte ovládač tlačiarne.

  • Prejdite späť na kartu Možnosti tlače dialógového okna Možnosti obálky a vykonajte úpravy možností tlače. Obálku znova vytlačte. Tento proces opakujte, kým nezistíte, ktorá konfigurácia možností tlače prináša požadované výsledky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a tlač alebo uloženie obálky

 1. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Obálky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Do poľa Adresa doručenia zadajte poštovú adresu.

  Ak chcete použiť adresu v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na položku Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 3. Ak chcete text formátovať, vyberte ho, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo.

 4. Do poľa Spiatočná adresa zadajte spiatočnú adresu alebo použite vopred nakonfigurovanú adresu.

  Ak chcete použiť adresu v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na položku Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 5. Ak si spiatočnú adresu chcete ponechať na budúce použitie, na aktuálnej obálke ju však použiť nechcete, začiarknite políčko Vynechať.

 6. Ak máte prístup k elektronickej známke, ktorú ste si napríklad kúpili zo služby na internete, môžete ju pridať na obálku.

  Postup

  1. Začiarknite políčko Pridať elektronickú známku.

   Ak nemáte nainštalovaný program elektronickej známky, Microsoft Word zobrazí výzvu na jeho inštaláciu a ponúkne možnosť pripojiť sa na lokalitu Office.com. Tam môžete získať ďalšie informácie a prepojenia na iné lokality, ktoré ponúkajú elektronické známky.

  2. Ak chcete nastaviť možnosti programov elektronickej známky, ktoré sú nainštalované v počítači, kliknite na položku Vlastnosti el. známky.

 7. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  1. Ak chcete vytlačiť obálku, ktorú nechcete uložiť na opätovné použitie, vložte ju do tlačiarne spôsobom znázorneným v poli Podávanie a kliknite na položku Tlačiť.

  2. Ak chcete uložiť obálky na opakované použitie, kliknite na položku Pridať do dokumentu, potom na karte Súbor na položku Uložiť ako a zadajte názov dokumentu.

   Word pridá obálku k aktuálnemu dokumentu ako stranu 1. Zvyšnú časť dokumentu môžete v prípade potreby použiť na písanie korešpondencie, ktorá sa automaticky uloží s obálkou.

   Ak chcete vytlačiť obálku, vložte ju do tlačiarne spôsobom znázorneným v poli Podávanie na karte Možnosti tlače v dialógovom okne Možnosti obálky a kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Nastavenie spiatočnej adresy

Overenie možností tlače

Vytvorenie a tlač alebo uloženie obálky

Nastavenie spiatočnej adresy

 1. Spustite program Word.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 3. Kliknite na položku Spresniť.

 4. Posuňte sa nadol a v časti Všeobecné zadajte do poľa Poštová adresa svoju spiatočnú adresu.

  Word adresu uloží, aby ste ju mohli použiť vždy, keď budete chcieť vložiť svoju spiatočnú adresu do obálky, menovky alebo dokumentu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Overenie možností tlače

Pred spustením dávky obálok v tlačiarni môžete overiť, či sú možnosti tlačiarne správne nastavené.

 1. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Obálky.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Možnosti obálky.

 3. V poli Veľkosť obálky kliknite na možnosť zodpovedajúcu veľkosti vašej obálky. Ak žiadna z možností nezodpovedá veľkosti vašej obálky, posuňte sa na koniec zoznamu, kliknite na položku Vlastná veľkosť a do polí Šírka a Výška zadajte rozmery obálky.

 4. Kliknite na kartu Možnosti tlače.

  Ovládač tlačiarne poskytne Wordu informácie o tom, ako sa má obálka vložiť do tlačiarne, a tieto informácie sa zobrazia na karte Možnosti tlače v dialógovom okne Možnosti obálky.

  Karta Možnosti tlače v dialógovom okne Obálka - možnosti

  1. Spôsobom podávania sa určuje pozícia obálky (v strede, vľavo, vpravo) a to, či sa podáva do tlačiarne krátkym alebo dlhým okrajom.

  2. Obálka môže byť obrátená lícnou stranou nahor alebo nadol. Lícna strana obálky je strana, na ktorej je vytlačená adresa.

  3. Ak sa obálka podáva krátkym okrajom, môže byť potrebné ju otočiť, aby sa text na lícnej strane nevytlačil opačne.

  Obálka na obrázku nižšie je umiestnená na pravej strane, lícnou stranou nadol, zadnou stranou nahor a podáva sa do tlačiarne krátkym okrajom v súlade s nastaveniami v dialógovom okne zobrazenom vyššie.

  tlačiareň s vloženou obálkou

 5. Vložte obálku tak, ako je uvedené v dialógovom okne.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Do poľa Adresa doručenia zadajte skúšobný text a kliknutím na tlačidlo Tlačiť obálku vytlačte.

 8. Overte, či je obálka správne vytlačená.

 9. Ak sa obálka nevytlačila správne, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Prečítajte si informácie o tlačiarni, ak sú k dispozícii, aby ste zistili ako správne vkladať obálky do tlačiarne.

  • Aktualizujte ovládač tlačiarne.

  • Prejdite späť na kartu Možnosti tlače dialógového okna Možnosti obálky a vykonajte úpravy možností tlače. Obálku znova vytlačte. Tento proces opakujte, kým nezistíte, ktorá konfigurácia možností tlače prináša požadované výsledky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a tlač alebo uloženie obálky

 1. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Obálky.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Do poľa Adresa doručenia zadajte poštovú adresu.

  Ak chcete použiť adresu v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na položku Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 3. Ak chcete text formátovať, vyberte ho, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo.

 4. Do poľa Spiatočná adresa zadajte spiatočnú adresu alebo použite vopred nakonfigurovanú adresu.

  Ak chcete použiť adresu v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na položku Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 5. Ak si spiatočnú adresu chcete ponechať na budúce použitie, na aktuálnej obálke ju však použiť nechcete, začiarknite políčko Vynechať.

 6. Ak máte prístup k elektronickej známke, ktorú ste si napríklad kúpili zo služby na internete, môžete ju pridať na obálku.

  Postup

  1. Začiarknite políčko Pridať elektronickú známku.

   Ak nemáte nainštalovaný program elektronickej známky, Microsoft Word zobrazí výzvu na jeho inštaláciu a ponúkne možnosť pripojiť sa na webovú lokalitu Microsoft Office Online. Tam môžete získať ďalšie informácie a prepojenia na iné lokality, ktoré ponúkajú elektronické známky.

  2. Ak chcete nastaviť možnosti programov elektronickej známky, ktoré sú nainštalované v počítači, kliknite na položku Vlastnosti el. známky.

 7. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  1. Ak chcete vytlačiť obálku, ktorú nechcete uložiť na opätovné použitie, vložte ju do tlačiarne spôsobom znázorneným v poli Podávanie a kliknite na položku Tlačiť.

  2. Ak chcete uložiť obálky na opakované použitie, kliknite na položku Pridať do dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Microsoft Office a na položku Uložiť ako. Následne zadajte názov dokumentu.

   Word pridá obálku k aktuálnemu dokumentu ako stranu 1. Zvyšnú časť dokumentu môžete v prípade potreby použiť na písanie korešpondencie, ktorá sa automaticky uloží s obálkou.

   Ak chcete vytlačiť obálku, vložte judo tlačiarne spôsobom znázorneným v poli Podávanie na karte Možnosti tlače v dialógovom okne Možnosti obálky, kliknite na položku Pridať do dokumentu a potom na položku Tlačiť.

   Poznámka: Ak chcete vytlačiť obálku, ale nie zvyšnú časť dokumentu, do dialógového okna Tlačiť zadajte stranu 1. V časti Rozsah strán dialógového okna Tlačiť kliknite na položku Strany a potom zadajte číslo 1 do poľa Strany.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×