Vytvorenie alebo úprava zobrazení v diagramoch modelov databáz

Na zobrazenie sa možno pozerať ako na uložený dotaz. Zobrazenia sú obzvlášť užitočné, ak chcete získať prístup k rovnakým informáciám z viacerých tabuliek alebo poskytnúť používateľom údaje bez toho, aby mali možnosť meniť aktuálne tabuľky.

Poznámka: Diagram modelu databázy je dostupný len v niektorých verziách Visia. Ďalšie informácie nájdete v časti Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Pridanie zobrazenia do diagramu modelu databázy

 • Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte na stránku kresby tvar Zobrazenie.

Priradenie stĺpcov z tabuliek zobrazeniu

 1. Otvorte diagram modelu databázy obsahujúci zobrazenie, ktorému chcete pridať stĺpce.

 2. Dvakrát kliknite na zobrazenie a potom v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname Kategórie na položku Stĺpce.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite v prázdnom riadku na pole Fyzický názov a zadajte názov stĺpca. Tento postup zopakujte pre každý stĺpec, ktorý chcete pridať do zobrazenia.

  • Kliknite na položku Pridať. Predvolený názov nového stĺpca vychádza z pravidiel prideľovania názvov, ktoré ste špecifikovali v dialógovom okne Predvoľby modelovania. Ak chcete názov stĺpca zmeniť, kliknite na predvolený názov stĺpca a zadajte nový názov. Tento postup zopakujte pre každý stĺpec, ktorý chcete pridať do zobrazenia.

 4. Kliknite na názov stĺpca, ktorého vlastnosti chcete definovať, a potom kliknite na položku Upraviť.

 5. V dialógovom okne Zobraziť vlastnosti stĺpca kliknite na karte Zdroj na možnosť Známy stĺpec v inej tabuľke alebo zobrazení a potom kliknite na položku Zmeniť.

 6. V dialógovom okne Vybratie stĺpca vyberte zo zoznamu tabuliek a zobrazení vášho diagramu modelu databázy stĺpec a potom kliknite na položku OK.

 7. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo OK.

 8. Zopakujte kroky 4 až 7 pre každý stĺpec pridaný v kroku 3.

Úprava vlastností stĺpca v zobrazení

 1. Otvorte diagram modelu databázy.

 2. Dvakrát kliknite na zobrazenie obsahujúce stĺpce, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na položku Stĺpce v zozname Kategórie okna Vlastnosti databázy.

 3. Kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne Zobraziť vlastnosti stĺpca, kliknite na kartu obsahujúcu informácie, ktoré chcete upraviť, a potom vykonajte zmeny.

 5. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo OK.

Úprava vlastností zobrazenia

 1. Otvorte diagram modelu databázy.

 2. Dvojitým kliknutím na zobrazenie, ktorého vlastnosti chcete upraviť, otvorte okno Vlastnosti databázy.

 3. V okne Vlastnosti databázy kliknite na kategóriu obsahujúcu informácie, ktoré chcete upraviť, a potom vykonajte zmeny.

Diagram modelu databázy sa automaticky aktualizuje.

Odstránenie zobrazenia

 1. Otvorte diagram modelu databázy.

 2. Na stránke kresby kliknite na zobrazenie, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

 3. V dialógovom okne Odstrániť objekt vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknutím na tlačidlo Áno odstráňte zobrazenie zo stránky kresby, ako aj z modelu a okna Tabuľky a zobrazenia.

  • Kliknutím na tlačidlo Nie odstráňte zobrazenie zo stránky kresby, no nie z modelu ani z okna Tabuľky a zobrazenia.

Poznámka: Ak sa po odstránení objektu z diagramu nezobrazí dialógové okno Odstrániť objekt, ukážte v ponuke Databáza na položku Možnosti, kliknite na položku Modelovanie a potom na karte Logický diagram dialógového okna Predvoľby modelovania databázy kliknite v časti Pri odstraňovaní objektu z diagramu na možnosť Pýtať sa používateľa na ďalší postup. Prípadne, ak chcete odstrániť zobrazenie z modelu, kliknite naň v okne Tabuľky a zobrazenia a potom stlačte kláves DELETE.

Zmena poradia zobrazení v okne Kód

 1. Ak okno Kód ešte nie je otvorené, ukážte v ponuke Databáza na položku Zobrazenie a potom kliknutím na položku Kód toto okno otvorte.

  Poznámka: Tento príkaz je k dispozícii len v šablóne Diagram modelu databázy.

 2. Presuňte zobrazenie, ktorého poradie chcete zmeniť, na novú pozíciu v okne.

Definovanie hodnoty priestoru názvov pre entitu alebo zobrazenie

 1. Otvorte diagram modelu databázy.

 2. Dvojitým kliknutím na entitu alebo zobrazenie, ktorých priestor názvov chcete nastaviť, otvorte okno Vlastnosti databázy.

 3. V zozname Kategórie kliknite na položku Definícia a potom do poľa Priestor názvov zadajte charakteristický text.

Model databázy sa automaticky aktualizuje.

Vytvorenie kódu pre zobrazenia

 1. Presuňte tvar Zobrazenie zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné.

 2. Dvojitým kliknutím na tvar otvorte okno Vlastnosti databázy.

 3. V časti Kategórie kliknite na položku SQL.

 4. V okne SQL zadajte svoj kód.

Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Vaše vydanie Visia pravdepodobne neobsahuje funkcie, ktoré hľadáte. Ak chcete zistiť, aké vydanie Visia máte, kliknite na položku Čo je Microsoft Office Visio v ponuke Pomocník. Názov vydania bude v dialógovom okne uvedený v hornom riadku textu.

Visio Standard šablónu Diagram modelu databázy nezahŕňa.

Vydania Visio Professional a Premium podporujú funkcie spätnej analýzy pre šablónu Diagram modelu databázy (vytvorenie modelu vo Visiu pomocou existujúcej databázy), nepodporuje však následnú analýzu (vytvorenie kódu SQL pomocou modelu databázy Visia).

Poznámka: Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

Ak používate Visio (plán 2) a chcete zistiť, ako vytvoriť databázový model z existujúcej databázy, pozrite si tému Spätná analýza existujúcej databázy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×