Pomocou PowerPoint môžete prezentáciu uložiť ako animovaný obrázok GIF, ktorý možno zdieľať prostredníctvom sociálnych alebo iných digitálnych kanálov.

 1. Nastavte svoju prezentáciu s ľubovoľnými ilustráciami, animáciami a prechodmi, ktoré potrebujete.

 2. Vyberte položku File > Export > Create an Animated GIF (Vytvoriť animovaný obrázok GIF).

 3. Predvolená kvalita je Stredná. Ak chcete, použite rozbaľovacie pole a zmeňte ho na vyššie alebo nižšie nastavenie.

 4. Vyberte minimálnu dobu (v sekundách) strávených na každej snímke. Dĺžka času môže byť dlhšia, no nie kratšia, ako je tento minimálny čas. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v časti Časovanie snímok.

 5. Vyberte položku Create GIF (Vytvoriť GIF).

  PowerPoint spustí ukladanie prezentácie vo formáte GIF a po jej uložení vás to upozorní. Čas spracovania závisí od nastavenia veľkosti súboru a kvality. Výsledkom bude nepretržité cyklické opakovanie .gif súboru.

 1. Nastavte svoju prezentáciu s ľubovoľnými ilustráciami, animáciami a prechodmi, ktoré potrebujete.

 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať.

 3. V dialógovom okne nastavte formát súboru na formátGIF a zadajte, kam sa má hotový súbor uložiť.

 4. Vyberte položku Exportovať.

 5. Predvolená kvalita je Stredná. Ak chcete, použite rozbaľovacie pole a zmeňte ho na vyššie alebo nižšie nastavenie.

 6. Vyberte minimálnu dobu (v sekundách) strávených na každej snímke. Dĺžka času môže byť dlhšia, no nie kratšia, ako je tento minimálny čas. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v časti Časovanie snímok.

 7. Vyberte položku Create GIF (Vytvoriť GIF).

  PowerPoint spustí ukladanie prezentácie vo formáte GIF a po jej uložení vás to upozorní. Čas spracovania závisí od nastavenia veľkosti súboru a kvality. Výsledkom bude nepretržité cyklické opakovanie .gif súboru.

Časovanie snímok

Keď prezentáciu uložíte vo formáte GIF, zadáte počet sekúnd strávených na každej snímke. Toto je minimálne trvanie, ktoré sa vzťahuje na všetky snímky.

 • Predvolená hodnota tohto minimálneho nastavenia je jedna sekunda.

 • Ak snímka v prezentácii obsahuje animácie alebo médiá, ktorých trvanie je dlhšie ako minimum, je to v poriadku. Úplná dĺžka týchto animácií alebo médií sa zaznamená vo formáte GIF.

 • Ak snímka v prezentácii nemá žiadne animácie ani médiá alebo ak existujú, ale sú kratšie ako minimálne trvanie, snímka sa zaznamená počas tohto minimálneho trvania.

 • Časovanie, ktoré nastavíte pre prechody medzi snímkami, je dodatočné a nezapočítava sa do počtu sekúnd strávených na každej snímke.

Podrobnosti o hotových súboroch vo formáte GIF

 • Uložený súbor bude opakovane sa cyklicky opakovať vo formáte GIF. PowerPoint sa neuvoľni zmeniť na konečný počet opakovaní.

 • Všetky animácie, prechody a médiá (napríklad video alebo GIF) na snímkach sa zahrnú do hotového súboru vo formáte GIF.

 • Ak snímky nezahŕňajú animácie, prechody ani médiá, potom bude rýchlosť snímok za sekundu (SN) hotového súboru GIF inverznou rýchlosťou v nastavení Počet sekúnd strávených na každej snímke, ktoré vyberiete pri vytváraní súboru GIF. Ak je napríklad počet sekúnd strávených na každej snímke 1, zapíše sa to vo forme zlomkov ako 1/1. Inverzná (pre snímky za sekundu) by bola tiež 1/1 snímka za sekundu. Ak je počet sekúnd strávených na každej snímke 3, zlomková forma by mala hodnotu 3/1 a inverzná by mala hodnotu 1/3 snímky za sekundu.

 • Ak je snímka v súbore skrytá, pri vytvorení súboru vo formáte GIF sa preskočí úplne.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×