Vytvorenie drôtových diagramov pre používateľské rozhrania

Vytvorenie drôtových diagramov pre používateľské rozhrania

Šablóna drôteného rámu v Visio Professional a Visio (plán 2) je navrhnutá na vytváranie nývok softvérových aplikácií strednej presnosti. Šablónu môžete použiť pre širokú škálu typov softvéru, ako sú napríklad aplikácie pre Windows, internet a mobilné zariadenia.

  1. Začnite kliknutím na vzorkovnicu Dialógové okná a presunutím formulára Aplikácia alebo Dialógové okno na stránku. Pridaním ďalších tvarov zo vzorkovnice načrtnite základnú štruktúru používateľského rozhrania.

  2. Kliknite na vzorkovnicu Panely s nástrojmi a pridajte ponuky a ďalšie aplikačné ikony.

  3. Použite tvary v ďalších štyroch predvolených vzorkovniciach (Ovládacie prvky, Kurzory, Spoločné ikony a Webové a mediálne ikony) na vyplnenie používateľského rozhrania a zobrazenie funkčnosti aplikácie.

Niektoré drôtové tvary majú prispôsobiteľné vlastnosti. Nižšie uvádzame niekoľko typov na používanie týchto tvarov.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie dialógových okna

Tvar

Tipy

Formulár Aplikácia

Kontajner, ktorý vytvára hranice celej aplikácie. Spojovací bod v hornom pravom rohu upevňuje tvary tlačidla systému Windows na mieste.

Formulár Dialógové okno

Kontajner obsahujúci ikony, ovládacie prvky a text dialógových okien. Spojovací bod v hornom pravom rohu upevňuje tvary tlačidla systému Windows na mieste.

Tlačidlo systému Windows

Vyberte, ktoré tlačidlo chcete znázorniť pomocou tohto tvaru: Zavrieť, Maximalizovať, Minimalizovať alebo Obnoviť (tlačidlá, ktoré sa spravidla nachádzajú v hornom pravom rohu aplikácií a dialógových okien). Vyberte, ktoré tlačidlo chcete, keď vložíte tvar do formulára a taktiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na tvar a kliknutím na položku Typ tlačidla vykonať neskôr zmenu.

Zmeňte tieňovanie tlačidla kliknutím pravým tlačidlom myši na tvar a následným kliknutím na položku Zobraziť aktívne.

Stavový riadok

Kontajner pre položky, ikony a rozdeľovače stavového riadku. Položky stavového riadku sú pruhy strednej dĺžky, do ktoré môžete pridať text dvojitým kliknutím. Majú tiež stredový bod pripojenia na pridanie ikony, indikátora priebehu, jazdca alebo iného tvaru. Ikony stavového riadku sú krátke pruhy s stredový bod pripojenia, na ktoré môžete presunúť ikony z časti Bežné ikony alebo Webové a mediálne ikony. Rozdeľovače stavového riadku môžete pustiť medzi inými tvarmi a vytvoriť tak viditeľné delenia.

Posúvač

Kliknutím pravým tlačidlom myši označte posúvač ako zvislý alebo vodorovný a nastavte dĺžku jazdca. Pomocou žltej ovládacej rukoväti posúvajte jazdec pozdĺž celej dĺžky posúvača.

Ovládač zmeny veľkosti

Možno ho použiť iba v posúvačoch a stavových riadkoch. Zobrazí sa dialógové okno, kde budete môcť nastaviť typ po jeho vložení na stránku.

Panel s kartami

Kontajner pre položky kariet. Po pridaní hornej položky karty alebo dolnej položky karty môžete pridávať ďalšie položky po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku karty alebo po kliknutí na modrú šípku vkladania, ktorá sa zobrazí spolu s oranžovým zvýraznením, keď podržíte ukazovateľ nad rohom karty.

Zmeňte tieňovanie karty kliknutím pravým tlačidlom myši na tvar a následným kliknutím na položku Nastaviť aktívnu kartu.

Po výbere panela s kartami môžete použiť kartu Formát v časti Nástroje kontajnera na zmenu štýlu panela s kartami.

Na začiatok stránky

Vytváranie panelov s nástrojmi

Tvar

Tipy

Panel s ponukami

Kontajner pre položky panela s ponukami. Po pridaní položky panela s ponukami kliknite pravým tlačidlom myši na položku a nastavte stav (napríklad povolená alebo vybratá), typ (normálna alebo rozbaľovacia) a to, či chcete pridať miesto na ikonu. Taktiež môžete použiť ponuku odkazov na pridanie ďalších položiek panela s ponukami alebo môžete kliknúť na modrú šípku vloženia.

Rozbaľovacia ponuka

Kontajner pre položky ponuky. Po pridaní položky ponuky kliknite pravým tlačidlom myši na položku a nastavte stav (povolená alebo zakázaná), typ (normálna alebo prepínač) a to, či ju chcete prispôsobiť šírke ponuky. Taktiež môžete použiť ponuku odkazov na pridanie ďalších položiek ponuky alebo môžete kliknúť na modrú šípku vkladania.

Môžete pripojiť rozbaľovaciu ponuku k položke panela s ponukami a zobraziť otvorenú ponuku. Položky panela s ponukami majú spojovacie body v dolnom rohu, ktoré možno pripojiť k hornému rohu rozbaľovacej ponuky.

Na začiatok stránky

Pridanie ovládacích prvkov do formulárov

Tvar

Tipy

Hypertextové prepojenie

Keď vložíte tvar hypertextového prepojenia na stránku, zobrazí sa dialógové okno Hypertextové prepojenia, v ktorom môžete nastaviť cieľ hypertextového prepojenia.

Tlačidlo

Kliknutím pravým tlačidlom myši na tvar Tlačidlo nastavte stav alebo vzhľad tlačidla (napríklad povolené alebo vybraté).

Zoznam

Kontajner položiek zoznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši na zoznam nastavte smer zoznamu (napríklad zhora nadol alebo zľava doprava). po pridaní položky zoznamu kliknutím pravým tlačidlom myši na položku nastavte jej stav (napríklad povolená alebo vybratá) a nastavte zástupné objekty, ak chcete pridať ďalšie miesto pre danú položku (napríklad ikonu). Taktiež môžete použiť ponuku odkazov na pridanie ďalších položiek zoznamu alebo môžete kliknúť na modrú šípku vkladania.

Po výbere zoznamu môžete použiť kartu Formát v časti Nástroje kontajnera na zmenu štýlu zoznamu.

Začiarkavacie políčko

Kliknite pravým tlačidlom myši na začiarkavacie políčko a nastavte Voľbu (napríklad Začiarknuté alebo Nevybrané) a Stav (napríklad Povolené alebo Po ukázaní).

Ovládací prvok stromu

Kontajner pre položky ovládacieho prvku stromu. Po pridaní položky ovládacieho prvku stromu kliknite pravým tlačidlom myši na odsadenie ovládacieho prvku a nastavte vlastnosti stromu, ako napríklad rozbalený alebo zbalený stav a miesto pre zástupné objekty.

Taktiež môžete použiť ponuku odkazov na pridanie ďalších položiek ovládacieho prvku stromu alebo môžete kliknúť na modrú šípku vloženia.

Po výbere ovládacieho prvku stromu môžete použiť kartu Formát v časti Nástroje kontajnera na zmenu štýlu ovládacieho prvku stromu.

Jazdec

Kliknutím pravým tlačidlom myši na položku Jazdec nastavte vlastnosti, ako je napríklad počet a umiestnenie značiek začiarknutia. Pomocou žltej ovládacej rukoväti posuňte jazdec.

Ukazovateľ priebehu

Použite žltú ovládaciu rukoväť na premiestnenie ukazovateľa priebehu.

Kalendár

Keď vložíte kalendár na stránku, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete nastaviť mesiac a rok. Ak chcete neskôr zmeniť nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a potom kliknite na položku Konfigurovať.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×