Vytvorenie formulára s kartami

Vytvorenie formulára s kartami

Pridaním kariet do formulára Accessu sa formulár stane usporiadanejším a ľahšie použiteľným, a to najmä vtedy, keď formulár obsahuje mnoho ovládacích prvkov. Umiestnením navzájom súvisiacich ovládacích prvkov na samostatné strany karty zvýšite prehľadnosť, takže s údajmi sa bude pracovať ľahšie.

Formulár obsahujúci ovládací prvok Karta

Ak chcete do formulára pridať karty, použijete na to nástroj Ovládací prvok Karta. Každá strana karty slúži ako priestor pre ďalšie ovládacie prvky, ako sú textové polia, rozbaľovacie polia alebo príkazové tlačidlá. Nasledujúce postupy ukazujú, ako pridať do formulára ovládací prvok Karta.

Poznámka: Vo všetkých nasledujúcich postupoch sa predpokladá, že formulár je už vytvorený a že je otvorený v návrhovom zobrazení. Ak chcete zobraziť formulár v návrhovom zobrazení, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár a potom na položku Návrhové zobrazenie. Ďalšie informácie o vytváraní formulárov nájdete v článku Vytvorenie formulára pomocou nástroja Formulár

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na aplikácie Access Web App.

Čo vás zaujíma?

Pridanie ovládacieho prvku Karta do formulára

Premiestnenie existujúcich ovládacích prvkov na stranu karty

Presun polí myšou z tably Zoznam polí na stranu karty

Pridanie ďalších ovládacích prvkov na stranu karty

Pridanie novej strany karty

Zmena poradia strán karty

Premenovanie strany karty

Odstránenie strany karty

Pridanie ovládacieho prvku Karta do formulára

 1. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj Ovládací prvok Karta.

 2. Vo formulári kliknite na miesto, kam chcete umiestniť ovládací prvok Karta.

Program Access umiestni ovládací prvok Karta do formulára.

Premiestnenie existujúcich ovládacích prvkov na stranu karty

 1. Vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete premiestniť na stranu karty. Ak chcete vybrať viac ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete premiestniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Vystrihnúť.

 3. Kliknite na text označenia na karte, ktoré zodpovedá strane, na ktorú chcete ovládacie prvky umiestniť. Na strane karty sa zobrazí rámček výberu.

  Poznámka: Ak sa rámček výberu na strane karty nezobrazuje, ovládacie prvky sa nepriložia správne k strane, keď vykonáte ďalší krok.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

Program Access umiestni ovládací prvok alebo prvky na stranu karty. Na potvrdenie, že ovládacie prvky sú správne priložené k strane, kliknite na ďalšiu kartu na ovládacom prvku Karta. Práve prilepené ovládacie prvky by mali zmiznúť a potom sa znova zobraziť, keď kliknete na pôvodnú kartu.

Presun polí myšou z tably Zoznam polí na stranu karty

 1. Vyberte stranu karty, kam sa majú pridať polia.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Pridať existujúce pole.

 3. Prejdite do tabuľky obsahujúcej polia, ktoré chcete pridať.

 4. Presuňte každé pole z tably Zoznam polí na stranu karty. Môžete tiež vybrať viaceré polia tak, že pri klikaní na polia podržíte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a potom ich všetky súčasne presuniete myšou na stranu karty.

  Poznámka: Pri presune polí myšou nad stranou karty sa strana sfarbí načierno, čo signalizuje, že polia sa priložia k danej strane.

 5. Uvoľnite tlačidlo myši.

Program Access umiestni pole alebo polia na stranu karty.

Pridanie ďalších ovládacích prvkov na stranu karty

Na strany ovládacieho prvku Karta môžete pridať ďalšie typy ovládacích prvkov, ako sú napríklad obrázky, príkazové tlačidlá a začiarkavacie políčka.

 1. Vyberte stranu karty, kam chcete pridať ovládací prvok.

 2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre ovládací prvok, ktorý chcete pridať.

 3. Presuňte ukazovateľ na stranu karty. Pri presune ukazovateľa nad stranou karty sa strana sfarbí načierno, čo signalizuje, že ovládací prvok sa priloží k danej strane.

 4. Na strane karty kliknite na miesto, kde chcete mať umiestnený ovládací prvok.

Program Access umiestni ovládací prvok na stranu karty.

Pridanie novej strany karty

 1. Vyberte kartu alebo kliknite do prázdnej oblasti v hornej časti ovládacieho prvku Karta, aby ste vybrali celý ovládací prvok.

 2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť stranu. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na ovládací prvok Karta a potom kliknúť na položku Vložiť stranu.

Program Access pridá novú prázdnu stranu za existujúce strany.

Zmena poradia strán karty

 1. Kliknite pravým tlačidlom na kartu alebo na prázdnu oblasť v hornej časti ovládacieho prvku Karta.

 2. Kliknite na položku Poradie strán.

 3. V dialógovom okne Poradie strán vyberte stranu, ktorú chcete premiestniť.

 4. Kliknutím na tlačidlá Posunúť nahor alebo Posunúť nadol umiestnite stranu do požadovaného poradia.

 5. Opakujte kroky 3 a 4 pri všetkých ostatných stranách, ktoré chcete premiestniť.

Poznámka: Príkaz Poradie strán nie je totožný s príkazom Poradie prvkov. Príkaz Poradie prvkov sa používa na nastavenie poradia, v ktorom kurzor prechádza ovládacími prvkami vo formulári pri stláčaní tabulátora.

Premenovanie strany karty

 1. Kliknite na kartu, ktorú chcete premenovať.

 2. Ak sa pracovná tabla Hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ju stlačením klávesu F4.

 3. Na karte Všetko hárka vlastností zmeňte text v poli vlastnosti Názov a stlačte kláves ENTER.

Odstránenie strany karty

 • Kliknite pravým tlačidlom na stranu karty, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť stranu.

Program Access odstráni stranu a všetky ovládacie prvky, ktoré obsahuje.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×