Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Vytvorte Grafický prvok SmartArt, aby ste mohli rýchlo a jednoducho vytvoriť vizuálnu reprezentáciu svojich informácií. Môžete si vybrať z mnohých rôznych rozložení, aby ste mohli efektívne komunikovať s vašimi správami alebo nápadmi. Grafické prvky SmartArt možno vytvoriť v Excel, Outlook, PowerPoint a Word a môžu byť použité v rámci Office.

Prehľad Grafické prvky SmartArt vrátane úvah o tom, ako vybrať najvhodnejší typ grafického prvku a rozloženia na zobrazenie údajov alebo sprostredkovanie konceptu, nájdete v téme Výber grafického prvku SmartArt.

Vloženie grafického prvku SmartArt a pridanie textu

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Položka Grafické prvky SmartArt na karte Vložiť

 2. V dialógovom okne Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný typ grafického prvku a rozloženia.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na šípku ovládacieho prvku na ľavej strane grafického prvku SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, na ľubovoľnú pozíciu v blízkosti hornej časti alebo v hornej časti grafického prvku SmartArt, kliknite na karte Vložiť v skupine Text na položku Textové pole, čím textové pole vložíte. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textové pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a aby nebolo orámované.

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text. Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, do ktorého chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Tlačidlo Pridať tvar v skupine Vytvoriť grafický objekt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať tvar z tably Text, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar z grafického prvku SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý grafický prvok SmartArt, kliknite na ohraničenie grafického prvku SmartArt a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Pre tvary v grafickom prvku SmartArt je možné použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené od farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Tlačidlo Zmeniť farby na karte Návrh v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Kartu Návrh možno budete musieť otvoriť dvojitým kliknutím na grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v grafickom prvku SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť na tvary v grafických prvkoch SmartArt. Získate tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

 • Ktorú verziu balíka Office používate?
 • Novšie verzie
 • Office 2011

Vloženie Grafický prvok SmartArt a Pridanie textu do neho

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Vloženie grafického prvku SmartArt z pása s nástrojmi

 2. V zobrazenej ponuke typy ukážte na požadovaný typ a potom vyberte rozloženie.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok šípky na ľavej strane Grafický prvok SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, v ľubovoľnom umiestnení, ktoré sa nachádza v hornej časti Grafický prvok SmartArt, na karte Vložiť kliknite v skupine text na položku textové pole a vložte textové pole. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textové pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a aby nebolo orámované.

  • Kliknite na pole v Grafický prvok SmartArt a potom zadajte svoj text. Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt, ku ktorému chcete pridať iný tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. Na karte návrh grafického prvku SmartArt kliknite v skupine vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Pridanie tvaru do obrázka SmartArt

  Ak sa karta návrh grafického prvku SmartArt nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali Grafický prvok SmartArt. Ak chcete otvoriť kartu návrh grafického prvku SmartArt , možno budete musieť dvakrát kliknúť na Grafický prvok SmartArt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať tvar pri používaní textovej tably, kliknite na existujúci tvar, premiestnite kurzor pred alebo za text, do ktorého chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar z Grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie Grafický prvok SmartArt a potom stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Môžete použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené od farby motívu do tvarov v Grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte návrh grafického prvku SmartArt v skupine štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku zmeniť farby.

  Zmena farieb grafického prvku SmartArt

  Ak sa karta návrh grafického prvku SmartArt nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali Grafický prvok SmartArt. Ak chcete otvoriť kartu návrh grafického prvku SmartArt , možno budete musieť dvakrát kliknúť na Grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt na Grafický prvok SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako je napríklad štýl čiary, skosenie alebo 3-D, ktoré môžete použiť na tvary v Grafický prvok SmartArt na vytvorenie jedinečného a profesionálne navrhnutého vzhľadu.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte návrh grafického prvku SmartArt v skupine štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie .

  Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti štýlu grafického prvku SmartArt, kliknite na šípku smerujúcu nadol.

Vloženie Grafický prvok SmartArt a Pridanie textu do neho

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte SmartArt na páse s nástrojmi kliknite v skupine Vložiť grafický prvok SmartArt na požadovaný typ grafického prvku (zoznam, procesatď.) a potom vyberte rozloženie.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok editora na ľavej strane Grafický prvok SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, v ľubovoľnom umiestnení, ktoré sa nachádza v hornej časti Grafický prvok SmartArt, na karte Vložiť kliknite v skupine text na položku textové pole a vložte textové pole. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textové pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a aby nebolo orámované.

  • Kliknite na pole v Grafický prvok SmartArt a potom zadajte svoj text. Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt, ku ktorému chcete pridať iný tvar.

 2. Stlačte kláves Control a kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V kontextovej ponuke ukážte na položku Pridať tvara potom vyberte požadovanú možnosť vloženia:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať tvar pri používaní textovej tably, kliknite na existujúci tvar, premiestnite kurzor pred alebo za text, do ktorého chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete odstrániť tvar z Grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie Grafický prvok SmartArt a potom stlačte kláves DELETE.

  • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Môžete použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené od farby motívu do tvarov v Grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte SmartArt kliknite v skupine štýly grafických prvkov SmartArt na položku farby.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt na Grafický prvok SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako je napríklad štýl čiary, skosenie alebo 3-D, ktoré môžete použiť na tvary v Grafický prvok SmartArt na vytvorenie jedinečného a profesionálne navrhnutého vzhľadu.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte SmartArt v skupine štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie .

  Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti štýlu grafického prvku SmartArt, kliknite na šípku smerujúcu nadol.

V PowerPoint pre web môžete Grafické prvky SmartArt pridať a upraviť.

Vloženie grafického prvku SmartArt a pridanie textu

 1. Na karte Vložiť vyberte položku grafické prvky SmartArt.

  Na karte Vložiť vyberte položku grafické prvky SmartArt

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadované rozloženie.

  Obrázok sa vloží na snímku. Na ľavej strane grafického prvku sa zobrazí textový editor. Každá položka s odrážkami v editore zodpovedá jednej položke v grafickom prvku.

  Pridanie textu do grafického prvku SmartArt v textovom editore na ľavej strane
 3. Ak chcete zadať text, kliknite na položku vedľa odrážky v textovom editore a potom zadajte text alebo prilepte text, ktorý ste skopírovali z iného miesta.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

Môžete pridať tvary v textovom editore stlačením klávesu ENTER, čím pridáte ďalšiu položku odrážky.

Tvary v textovom editore odstránite tak, že používanie klávesu Backspace nad položku odrážky, ktorú chcete odstrániť.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Môžete použiť farebné variácie (ktoré sú odvodené z farby motívu prezentácie) na tvary v Grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna položku zmeniť farby.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte položku zmeniť farby, čím sa otvorí Galéria farieb.

 3. V zobrazenej ponuke vyberte požadovanú farebnú variáciu.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v grafickom prvku

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou efektov, ako je napríklad štýl čiary, skosenie alebo 3-D, ktoré môžete použiť na tvary v Grafický prvok SmartArt na vytvorenie profesionálneho vzhľadu.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna položku štýly.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte šípku ďalšie štýly, čím sa otvorí Galéria štýlov grafických prvkov SmartArt

 3. V zobrazenej ponuke vyberte požadovaný štýl.

  Ak chcete zobraziť názov popisu možnosti, ukážte myšou na ľubovoľnú možnosť.

Obrátenie poradia tvarov v grafickom prvku

Na základe predvoleného nastavenia sa tvary v grafickom usporiadaní nariadia zľava doprava (alebo v smere hodinových ručičiek, ak je grafika cyklická). 

Ak chcete zmeniť poradie tvarov:

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna položku sprava doľava.

Zmena úrovne zoznamu položky

Textová tabla funguje ako prehľad alebo zoznam s odrážkami, ktorý mapuje informácie priamo ku grafickému prvku SmartArt. Každá Grafický prvok SmartArt definuje vlastné priradenie medzi odrážkami v textovom editore a množinou tvarov v Grafický prvok SmartArt.

Ak chcete odsadiť riadok na textovej table, vyberte požadovaný riadok a potom v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite na položku Degradovať.

Ak chcete znížiť úroveň zoznamu, vyberte položku, ktorú chcete odsadiť, a potom kliknite na položku povýšiť (alebo stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB).

Tipy

 • Ak chcete zmeniť veľkosť celého Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie Grafický prvok SmartArt a potom posúvajte rukoväte na zmenu veľkosti alebo sa presuňte na požadovanú veľkosť Grafický prvok SmartArt.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×