Vytvorenie jednoduchého vzorca v Exceli

Vytvorenie jednoduchého vzorca v Exceli

Môžete vytvoriť jednoduchý vzorec na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie hodnôt v hárku. Jednoduché vzorce vždy začínajú znakom rovnosti (=), za ktorým nasledujú konštanty, ktoré sú číselnými hodnotami a výpočtovými operátormi, ako sú napríklad plus (+), mínus (-), hviezdička (*) alebo lomka (/) značky.

Pozrime sa na príklad jednoduchého vzorca.

 1. V hárku kliknite na bunku, do ktorej chcete zadať vzorec.

 2. Zadajte = (znamienko rovnosti), za ktorým nasledujú konštanty a operátory (maximálne 8192 znakov), ktoré chcete použiť vo výpočte.

  Pre náš príklad zadajte výraz = 1 + 1.

  Poznámky: 

  • Namiesto zadávania konštánt do vzorca môžete vybrať bunky obsahujúce hodnoty, ktoré chcete použiť, a zadávať operátory medzi výberom buniek.

  • Po štandardnom poradí matematických operácií sa pred pridaním a odčítaním vykoná násobenie a delenie.

 3. Stlačte kláves Enter (Windows) alebo Return (Mac).

Pozrime sa na ďalšiu variáciu jednoduchého vzorca. Zadajte = 5 + 2 * 3 do inej bunky a stlačte kláves Enter alebo Return. Excel násobí posledné dve čísla a pripočíta k výsledku prvé číslo.

Použitie funkcie Automatický súčet

Automatický súčet môžete použiť na rýchle sčítanie stĺpca alebo riadkov alebo čísel. Vyberte bunku vedľa čísel, ktoré chcete sčítať, na karte domov kliknite na položku Automatický súčet , stlačte kláves Enter (Windows) alebo Return (Mac) a to je ono!

Automatický súčet na karte Domov

Kliknutím na tlačidlo Automatický súčet Excel automaticky zadá vzorec, ktorý používa funkciu SUM, a spočíta čísla.

Poznámka: Do bunky môžete zadať aj kombináciu klávesov ALT + = (Windows) alebo ALT + PRÍKAZ + = (Mac) a Excel automaticky vloží funkciu SUM.

Uvedieme príklad. Ak chcete v tomto rozpočte na zábavu spočítať čísla za január, vyberte bunku B7, ktorá sa nachádza bezprostredne pod stĺpcom čísel. Kliknite na tlačidlo Automatický súčet. V bunke B7 sa zobrazí vzorec a Excel zvýrazní bunky, ktoré sčítavate.

Vzorec vytvorený kliknutím na položky Domov > Automatický súčet

Po stlačení klávesu ENTER sa v bunke B7 zobrazí výsledok (95,94). Vzorec môžete vidieť aj v riadku vzorcov v hornej časti excelového okna.

Výsledok automatického súčtu v bunke B7

Poznámky: 

 • Na sčítanie stĺpca čísel vyberte bunku bezprostredne pod posledným číslom v stĺpci. Na sčítanie riadka čísel vyberte bunku bezprostredne napravo.

 • Po vytvorení vzorca ho namiesto opätovného zadávania môžete skopírovať do ďalších buniek. Ak napríklad skopírujete vzorec bunky B7 do bunky C7, vzorec v bunke C7 sa automaticky prispôsobí novému umiestneniu a spočíta čísla v bunkách C3:C6.

 • Automatický súčet môžete použiť aj vo viacerých bunkách naraz. Môžete napríklad vyznačiť bunky B7 a C7, kliknúť na tlačidlo Automatický súčet a zobraziť súčet pre jeden i druhý stĺpec súčasne.

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Poznámka: Ak chcete zobraziť výsledky vzorcov, vyberte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter (Windows) alebo Return (Mac).

Údaje

2

5

Vzorec

Popis

Výsledok

= A2 + a3

Vypočíta súčet hodnôt v bunkách A1 a A2.

= A2 + a3

=A2-A3

Odpočíta hodnotu v bunke A2 od hodnoty v bunke A1.

=A2-A3

=A2/A3

Vydelí hodnotu v bunke A1 hodnotou v bunke A2.

=A2/A3

=A2*A3

Vynásobí hodnotu v bunke A1 hodnotou v bunke A2.

=A2*A3

= A2 ^ a3

Vypočíta exponenciálnu hodnotu čísla v bunke A1 použitím exponenta zadaného v bunke A2.

= A2 ^ a3

Vzorec

Popis

Výsledok

=5+2

Vypočíta súčet čísel 5 a 2.

=5+2

=5-2

Odpočíta číslo 2 od čísla 5.

=5-2

=5/2

Vydelí číslo 5 číslom 2.

=5/2

=5*2

Vynásobí číslo 5 číslom 2.

=5*2

=5^2

Vypočíta druhú mocninu čísla 5.

=5^2

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

SUM (funkcia

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×