Vytvorenie kalendára v programe Visio

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vo Visiu vytvoriť kalendár, začnite šablónou kalendára a pomocou tvarov nastavte časové obdobia (napríklad dni alebo roky). Potom presuňte do kalendára tvary udalostí, pripomenutí alebo poznámok a nakonfigurujte ich tak, aby obsahovali údaje o činnostiach, ktoré znázorňujú.

Šablóna kalendára je k dispozícii v kategórii plán v programe Visio.

 1. Kliknite na položky súbor > nové a do vyhľadávacieho poľa zadajte Kalendár.

 2. Kliknite na šablónu Kalendár a kliknite na položku vytvoriť.

 3. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar požadovaného typu kalendára, napríklad Deň, Týždeň alebo Mesiac.

 4. V zobrazenom okne Konfigurácia určite rozsah dátumov, ktoré má kalendár obsahovať, nastavte ostatné možnosti a kliknite na tlačidlo OK. Dni kalendára sa po konfigurácii automaticky zaplnia správnymi dátumami. Vytvorenie kalendára vo Visiu

 1. Kliknite na kartu Súbor > položku Nové a potom v časti Navrhované vyhľadávanie kliknite na kategóriu Plán.

 2. Kliknite na šablónu Kalendár .

 3. V popisnom okne šablóny Kalendár kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 4. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar požadovaného typu kalendára, napríklad Deň, Týždeň alebo Mesiac.

 5. V zobrazenom okne Konfigurácia určite rozsah dátumov, ktoré má kalendár obsahovať, nastavte ostatné možnosti a kliknite na tlačidlo OK. Dni kalendára sa po konfigurácii automaticky zaplnia správnymi dátumami. Vytvorenie kalendára vo Visiu

Rozsah dátumov v kalendári zmeníte kliknutím pravým tlačidlom myši na kalendár a následným kliknutím na položku Konfigurovať. V okne Konfigurácia zmeňte počiatočný alebo koncový dátum.

Poznámka: Okne Konfigurácia nefunguje vám? Pozrite si môžem kliknite na položku Konfigurovať kalendára sa nič nestane.

Pridanie alebo zmena plánovanej činnosti

 1. Prejdite do časti Tvary kalendára a myšou presuňte tvar Plánovaná činnosť do dňa kalendára.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte nastavenia.

 3. V dialógovom okne Konfigurácia určite začiatok a koniec a ďalšie informácie o plánovanej činnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete zmeniť dátum, čas alebo iné informácie týkajúce sa plánovanej činnosti, kliknite na plánovanú činnosť pravým tlačidlom myši a potom na položku Konfigurovať. Následne vykonajte potrebné zmeny.

Tip:  Keď máte v kresbe otvorené okno Údaje tvaru, vidíte a môžete zmeniť informácie o ľubovoľnej plánovanej činnosti, na ktorú kliknete. Okno Údaje tvaru otvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši na plánovanú činnosť a následným kliknutím na položku Údaje tvaru. Toto okno zostane v kresbe otvorené, kým ho nezavriete alebo kým nezavriete kresbu.

Pridanie alebo zmena niekoľkodňovej udalosti

 1. V časti Tvary kalendára presuňte tvar Niekoľkodňová udalosť na deň, kedy sa udalosť začína.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte nastavenia.

 3. V okne Konfigurácia určite podrobnosti, ako napríklad koncový dátum a umiestnenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie obrázka kalendára

Z časti Tvary kalendára presuňte tvar (napríklad Dôležité , Slávnosť, Špendlík alebo tvar počasia) na deň, ktorý chcete označiť.

Pridanie textu do kalendára

Dvakrát kliknite na ľubovoľný tvar v kalendári vrátane tvaru dňa, plánovanej činnosti, udalosti alebo obrázka a automaticky sa vytvorí textové pole. Pridajte doň text. Ak budete chcieť neskôr text upraviť, znova dvakrát kliknite na deň alebo tvar.

Pridanie obrázka miniatúry predchádzajúceho alebo ďalšieho mesiaca

 1. V ponuke Tvary kalendára presuňte tvar Miniatúra – mesiac na stránku kreslenia.

 2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte Kalendár možnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie týždenné alebo viacerými týždňa kalendára

 1. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar týždeň alebo viac týždňov na stranu kresby.

 2. V zobrazenom okne Konfigurácia určite požadované možnosti kalendára chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie ročný kalendár

 1. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar rok v deň na stranu kresby.

 2. V zobrazenom okne Údaje tvaru zadajte rok, ktorý sa má zobraziť ako kalendára a iných ďalšie možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie kalendára

 1. Kliknite na kartu súbor, kliknite na položku nový a potom kliknite na kategóriu plán.

 2. Dvakrát kliknite na šablónu Kalendár.

 3. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar pre daný typ kalendára, ktorý chcete vytvoriť na stranu.

 4. V dialógovom okne Konfigurácia určite požadované možnosti kalendára chcete, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Označenie dôležitých dní

Pridanie alebo zmena plánovanej činnosti

 1. Prejdite do časti Tvary kalendára a myšou presuňte tvar Plánovaná činnosť do dňa kalendára.

 2. V dialógovom okne zadajte požadované možnosti plánovanej činnosti, a kliknite na tlačidlo OK.

Plánovaná činnosť je spojený s deň a premiestni s dňom, ak je to možné premiestňovať. Zmena plánovanej činnosti, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Konfigurovať.

Pridanie alebo zmena jedným alebo viacerými deň udalosti

 1. V časti Tvary kalendára presuňte tvar Niekoľkodňová udalosť na deň, kedy sa udalosť začína.

 2. V dialógovom okne Konfigurácia určite požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Akcia je priradený k deň a premiestni s dňom, ak je to možné premiestňovať. Ak chcete zmeniť udalosti, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

Pridanie obrázka kalendára

 • Z časti Tvary kalendára presuňte tvar, napríklad dôležité, oslavu alebo pripináčika dňa, ktorú chcete označiť.

Kalendár ClipArt nie presunúť, ak zmeníte dátum. Ak chcete odstrániť kalendár, ClipArt tvaru kalendára sa však aj odstráni.

Pridanie obrázka miniatúry predchádzajúceho alebo ďalšieho mesiaca

 1. V ponuke Tvary kalendára presuňte tvar Miniatúra – mesiac na stránku kreslenia.

 2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte možnosti kalendára, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie týždenné alebo viacerými týždňa kalendára

 1. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar týždeň alebo viac týždňov na stranu kresby.

 2. V zobrazenom okne Konfigurácia určite požadované možnosti kalendára chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie ročný kalendár

 1. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar rok v deň na stranu kresby.

 2. V zobrazenom okne Údaje tvaru zadajte rok, ktorý sa má zobraziť ako kalendára a iných ďalšie možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie týždenné alebo viacerými týždňa kalendára

Týždenný a viacerými týždeň kalendáre ponúkajú množstvo možností. Týždenný kalendár môže siahať od 2 až 8 dní.

Tlačidlo Odrážky a tlačidlo Číslovanie programu Word 2010

Viacerými Týždenný kalendár zahŕňa týždne od rovnakých alebo susedných mesiacov.

Multiple week calendar

Poznámka: Týždeň vo viacerých kalendárov zaberajúce viac ako 35 dní nezmestí na štandardné stranu kresby. Môžete zmeniť veľkosť tvaru kalendára tak, že ho vyberiete a potom presunutím rohu výberu zvládnuť Selection handle image . Ak chcete vytvoriť viacerými týždeň kalendár, ktorý presahuje výrazne viac ako 35 dní, vytvoriť novú stranu kresby, a potom pridajte nový kalendár vo viacerých týždeň na každú stranu kresby.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na plán a potom kliknite na položku Kalendár.

 2. Pre každú Týždenný kalendár, ktorý chcete vytvoriť, v ponuke Vložiť kliknite na položku Nová strana.

 3. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar týždeň alebo viac týždňov na každú stranu kresby.

 4. V dialógovom okne Konfigurácia určite Možnosti kalendára, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Dvojitým kliknutím ju, a potom zadáte text, ktorý chcete zmeniť názov.

  Tip: Ak sa nezobrazuje názov kliknite pravým tlačidlom myši v týždni, a potom kliknite na tlačidlo Konfigurovať. V dialógovom okne začiarknite políčko Zobraziť názov.

 6. Môžete pridať plánované činnosti, udalosti alebo obrázka kalendára.

  • Pridanie alebo zmena plánovanej činnosti

   1. Prejdite do časti Tvary kalendára a myšou presuňte tvar Plánovaná činnosť do dňa kalendára.

   2. V dialógovom okne zadajte požadované možnosti plánovanej činnosti, a kliknite na tlačidlo OK.

    Plánovaná činnosť je spojený s deň a premiestni s dňom, ak je to možné premiestňovať.

   3. Zmena plánovanej činnosti, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Konfigurovať.

    Poznámka: Ak zmeníte dátumom dňa, plánovaná činnosť sa odstráni.

  • Pridanie alebo zmena jedným alebo viacerými deň udalosti

   1. V časti Tvary kalendára presuňte tvar Niekoľkodňová udalosť na deň, kedy sa udalosť začína.

    Poznámka: Tvar Niekoľkodňová udalosť môžete použiť na vytvorenie udalosti zaberajúce jeden alebo viac dní.

   2. V dialógovom okne Konfigurácia určite predmet, miesto, počiatočný dátum, dátum ukončenia a formát dátumu a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Akcia je priradený k deň a premiestni s dňom, ak je to možné premiestňovať.

    Poznámka: Ak ste určili podujatí, tvar Niekoľkodňová udalosť Prichytiť k zadaný dátum. Ak sa udalosť vzťahuje viac ako jeden deň, tvar rozširuje vo všetkých zadanými dátumami.

   3. Ak chcete zmeniť udalosti, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

    Tip: Môžete tiež presunúť konce tvaru Niekoľkodňová udalosť rozšíriť rozsah dátumov.

  • Pridanie obrázka kalendára

   1. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar, napríklad dôležité, oslavu alebo pripináčika deň, v ktorom sa bude zobrazovať.

    Veľkosť obrázka kalendára môžete zmeniť presunutím rukoväte výberu Selection handle image .

    Poznámka: Kalendár ClipArt priradí deň, nie dátum umiestnite, takže ak zmeníte dátum, ClipArt tvaru kalendára nie prejsť na nový dátum. Ak chcete odstrániť kalendár, ClipArt tvaru kalendára sa však aj odstráni.

Vytvorenie ročný kalendár

Ročný kalendár môžete vytvoriť na jednej strane, rovnako ako v nasledujúcom obrázku alebo viacerými rok kalendára s každým rokom na inú stránku.

Year calendar

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na plán a potom kliknite na položku Kalendár.

 2. Pre každý ročný kalendár chcete vytvoriť, v ponuke Vložiť kliknite na položku Nová strana.

 3. Z časti Tvary kalendára presuňte tvar roka na každú stranu kresby.

 4. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte Kalendár možnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zvýrazniť konkrétne dní alebo mesiacov v roku kalendár, môžete vybrať dňa alebo mesiaca, ktorý chcete zvýrazniť. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na šípku vedľa tlačidla Farba výplne Vzhľad tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu. Zopakujte pre ďalšie dní alebo mesiacov, ktoré chcete zvýrazniť.

  • Ak chcete rýchlo zmeniť rok alebo deň, v ktorý týždňoch začať, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar rok a potom kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

  • Ak chcete zmeniť farebnú schému za rok, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné prázdne miesto na stránke kresby a potom kliknite na položku Farebné schémy.

Pozrite tiež

Po kliknutí na tlačidlo Konfigurovať v prípade kalendára sa nič nestane

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×