Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Vytvorenie krížového odkazu

Pomocou krížového odkazu môžete vytvoriť prepojenie s ostatnými časťami toho istého dokumentu. Krížový odkaz môžete použiť napríklad na vytvorenie prepojenia na graf alebo grafický prvok, ktorý sa zobrazí na inom mieste v dokumente. Krížový odkaz sa zobrazí ako prepojenie, ktoré čitateľa nasmeruje na odkazovanú položku.

Ak chcete vytvoriť prepojenie na samostatný dokument, môžete vytvoriť hypertextové prepojenie.

Vytvorenie položky, na ktorú krížový odkaz odkazuje

Nie je možné krížový odkaz na niečo, čo neexistuje, preto pred vyskúšaním prepojenia vytvorte graf, nadpis, číslo strany atď. Keď vložíte krížový odkaz, zobrazí sa dialógové okno so zoznamom všetkého, čo je k dispozícii na prepojenie. Tu je príklad.

Dialógové okno Krížový odkaz vo Worde

Vloženie krížového odkazu

 1. V dokumente zadajte text, ktorým sa má krížový odkaz začínať. Príklad: „Vysvetlenie rastúceho trendu nájdete na obrázku 2.“

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Krížový odkaz.

  Pás s nástrojmi vo Worde so zvýraznenou možnosťou Krížový odkaz
 3. V poli Typ odkazu kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte objekt, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie. Zoznam dostupných objektov závisí od typu položiek (nadpis, číslo strany atď.), na ktoré prepojenie vytvárate.

  Dialógové okno Krížový odkaz so zobrazenou možnosťou Typy odkazov
 4. V poli Vložiť odkaz na kliknite na informácie, ktoré chcete vložiť do dokumentu. Možnosti výberu závisia od toho, čo ste vybrali v kroku 3.

  Možnosti v časti Vložiť odkazy do zoznamu
 5. V poli Pre kliknite na konkrétnu položku, na ktorú chcete odkazovať, napríklad na vloženie krížového odkazu.

 6. Ak chcete používateľom povoliť prechod na odkazovanú položku, začiarknite políčko Vložiť ako hypertextové prepojenie.

  Dialógové okno Krížový odkaz so zvýrazneným začiarkavacím políčkom pre hypertextové prepojenie
 7. Ak je k dispozícii políčko Slová nad alebo pod, začiarknite ho, aby sa sem zahrnula aj špecifikácia relatívnej polohy odkazovanej položky.

 8. Kliknite na príkaz Vložiť.

Krížové odkazy sa vkladajú ako polia

Krížové odkazy sa do dokumentu vložia ako polia. Pole je množina informácií, ktoré prikazujú Wordu automaticky vkladať text, obrázky, čísla strán a ostatné materiály do dokumentu. Pole Dátum napríklad vloží aktuálny dátum. Výhodou používania polí je to, že obsah, ktorý je vložený – dátum, číslo strany, grafika atď., sa aktualizuje vždy, keď sa zmení. Ak napríklad píšete dokument po dobu niekoľkých dní, dátum sa zmení každý deň pri otvorení a uložení dokumentu. Podobne platí, že ak aktualizujete grafiku, ktorá je uložená inde, ale odkazuje sa v poli, aktualizácia sa automaticky vyberie bez nutnosti opätovného vloženia grafického prvku.

Ak ste vložili krížový odkaz, ktorý vyzerá asi takto: {REF _Ref249586 \* MERGEFORMAT}, Word bude zobrazovať kódy polí namiesto výsledkov polí. Pri tlači dokumentu alebo skrytí kódov polí sa tieto kódy polí nahradia výsledkami polí. Ak chcete namiesto kódov polí vidieť výsledky polí, stlačte kombináciu klávesov ALT + F9 alebo kliknite pravým tlačidlom myši na kód poľa a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prepnúť kód poľa.

Použitie nadradeného dokumentu

Ak chcete vytvoriť krížový odkaz na položky, ktoré sú umiestnené v samostatnom dokumente, ale nechcete použiť hypertextové prepojenia, treba najprv skombinovať tieto dokumenty do jedného nadradeného dokumentu a potom vložiť krížové odkazy. Nadradený dokument je kontajnerom pre skupinu samostatných súborov (alebo vnorených dokumentov). Pomocou nadradeného dokumentu môžete nastaviť a spravovať dokument s viacerými časťami, ako napríklad knihy s viacerými kapitolami.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×