1. Kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. V zozname Kategórie kliknite na kategóriu Mapy a pôdorysy.

 3. Kliknite na položku Smerová mapa a potom kliknite na príkaz Vytvoriť.

Pridanie tvarov ciest a metra

 1. Z vzorkovníc Tvary ciest a Tvary metra presuňte myšou tvar – napríklad tvar Cesta (zaoblená) alebo tvar Zákruta 1 – do mapy a potom podľa potreby zmeňte jeho veľkosť.

 2. Ak chcete nastaviť hrúbku tvaru cesty, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na nastavenie hrúbky (Tenká, Štandardná, Hrubá alebo Vlastná).

  Ak vyberiete možnosť Vlastné, hrúbku cesty môžete zmeniť presunutím rukoväte na výber alebo ovládacej rukoväti.

 3. Ak chcete zmeniť smer tvaru cesty, urobte tak prostredníctvom rukoväti otáčania na vybratom tvare.

 4. Ak chcete prevrátiť tvar, prejdite do skupiny Usporiadať na karte Domov, kliknite na položku Pozícia, ukážte na položku Otočiť tvary a potom kliknite na príkaz na otočenie alebo prevrátenie tvaru.

 5. Z položky Tvary ciestpresuňte myšou do mapy iné tvary, ako napríklad mosty, kruhové objazdy a výmeny.

Nastavenie relatívnej hrúbky tvarov ciest a metra

 1. Uistite sa, že nie sú vybraté žiadne tvary.

 2. Na karte Zobraziť prejdite do skupiny Zobraziť, kliknite na položku Pracovné tably a potom vyberte položku Vlastnosti tvaru.

 3. Na table Údaje tvaru zadajte základnú hodnotu šírky cesty do polí Šírka cesty a Šírka metra.

Táto hodnota sa použije na tenké cesty a tenké linky metra. Šírka štandardných a hrubých ciest a liniek metra bude založená na násobkoch tejto hodnoty.

Pridanie orientačných bodov a indikátora mierky

 • Z časti Tvary orientačných bodov presuňte na mapu tvary označujúce objekty vytvorené prírodou (napríklad stromy a jazerá) alebo budovy (napríklad školy alebo nemocnice).

 • Presuňte tvar Mierka na mapu. Ak chcete priradiť mierku ku konkrétnej vzdialenosti, vyberte tvar a potom zadajte mernú jednotku vzdialenosti.

Označenie mapy

 • Vyberte tvar, do ktorého chcete pridať text, a zadajte text.

Pridanie blokov textu na stránku

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Blok textu.

 2. Myšou presuňte blok textu tak, aby sa vykreslil na mape, a zadajte text.

 3. Po dokončení pridávania textu kliknite na položku Ukazovateľ na karte Domov.

Vytvorenie priestorovej mapy

 1. V kategórii Mapy a pôdorysy kliknite na položku 3Dsmerová mapa a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 2. Z časti Tvary priestorovej smerovej mapy myšou presuňte tvary ciest na stránku kresby. Tvary ciest môžete aj duplikovať, a to tak, že vyberiete príslušný tvar a potom stlačíte klávesy CTRL+D. Opakovaním týchto krokov môžete vytvoriť viacero segmentov ciest.

 3. Zarovnajte tvary tak, aby z nich vznikla požadovaná konfigurácia ciest.

 4. Ak chcete presunúť tvar presne tam, kde má byť, vyberte tento tvar a stláčajte kláves so šípkou smerujúcou tam, kde chcete tvar posunúť.

 5. Ak chcete vytvoriť dlhšiu cestu alebo cestnú sieť, ktorú je možné posúvať ako samostatnú jednotku, zoskupte viaceré tvary ciest.

 6. Myšou presuňte ostatné tvary, ako sú mosty, budovy a automobily, na mapu.

 7. Ak chcete otočiť vybratý tvar, presuňte rukoväť otáčania.

 8. Ak chcete pridať text do tvarov, vyberte určitý tvar a začnite zadávať text.

Pomocou šablón Smerová mapa a 3D smerová mapa môžete vytvoriť kresby jednoduchých máp.

Pomocou tvarov smerovej mapy vrátane jasne identifikovateľných ciest, liniek metra a orientačných miest môžete vytvoriť ľahko čitateľné mapy a navigačné pokyny trás.

Directional map diagram

3D smerové mapy môžete použiť na ilustráciu malých geografických oblastí, ako sú napríklad dediny alebo mestá, pomocou farebných trojrozmerných tvarov.

3-D directional map diagram

Vytvorenie smerových máp

 1. Na karte Súbor vyberte položku Nové.

 2. V časti Kategórie šablónkliknite na položku Mapy a pôdorysy, vyberte položku Smer mapya potom kliknite na položku Vytvoriť.

 3. Pridajte tvary ciest, nájazdových úseníc a metra na mapu, aby sa vytvorila štruktúra trasy:

  Pridanie tvarov ciest

  1. Z časti Tvary ciestpresuňte tvar cesty (napríklad Tvar cesty alebo Krivka 1)na mapu a potom podľa potreby zmeňte veľkosť tvaru.

  2. Ak chcete nastaviť hrúbku tvaru cesty, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na nastavenie hrúbky (Tenká, Štandardná, Hrubá alebo Vlastná).

   Ak vyberiete možnosť Vlastné, hrúbku cesty zmeníte presunutím rukoväte Selection handles in Visio. myšou alebo ovládacej rukoväti Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec myši.

  3. Ak chcete zmeniť smer tvaru cesty, na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia ,ukážte na položku Otočiť tvary a potom kliknite na príkaz na otočenie alebo prevrátenie.

   Tip: Smer tvaru môžete zmeniť aj pomocou rukoväti otáčania Rukoväť otáčania.

  4. Z časti Tvary ciest môžete myšou presunúť do mapy aj iné tvary, napríklad mosty, križovatky s kruhovým objazdom alebo mimoúrovňové križovatky.

  5. Prepojte tvary ciest pomocou rovných segmentov a prepojte zakrivené cesty a priesečníky. Prilepte koncový bod na tvare Cestná cesta alebo Štvorcový štvorec na bod pripojenia, spojovací bod – modrý znak X na inom tvare cesty.

  Pridanie tvarov metra

  1. Z položky Tvarymetra presuňte tvary metra na mapu.

  2. Ak chcete zmeniť smer tvaru cesty, na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia ,ukážte na položku Otočiť tvary a potom kliknite na príkaz na otočenie alebo prevrátenie.
   Smer tvaru môžete zmeniť aj pomocou rukoväti otáčania Rukoväť otáčania.

  3. Na pripojenie zaoblených tvarov metra použite priame segmenty priamok metra. Prilepte koncový bod čiary metra alebo tvaru Zaokrúhlené metra k bodu pripojenia spojovací bod – modrý znak X na inom tvare metra.

 4. Z časti Tvary orientačných bodov presuňte na mapu tvary označujúce objekty vytvorené prírodou (napríklad stromy a jazerá) alebo budovy (napríklad školy alebo nemocnice).

  Tip: Ak chcete rozšíriť alebo predĺžiť tvar, presuňte bočnú rukoväť na výber. Ak chcete veľkosť tvaru meniť proporcionálne, potiahnite rukoväť na výber rohu.

 5. Označenie mapy.

  Pridanie textu do tvaru

  Vyberte tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

  Pridanie bubliny

  1. Na table Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, ukážte na položku Visio Extrasa vyberte položku Bubliny.

  2. Z bubliny presuňtetvar bubliny na mapu.

  Pridajte blok textu.

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Blok textu a potom Nástroj Blok textu..

  2. Myšou presuňte blok textu na mapu a nakreslite ho.

  3. Ak chcete zadať text, vyberte blok textu a zadajte text.

  4. Ak chcete zmeniť šírku bloku textu (a zmeniť zalomenie slova), presuňte bočnú rukoväť Selection handles in Visio..

 6. Pridajte indikátor mierky na mapu.

  1. Z časti Tvary orientačnýchmiest presuňte tvar Mierka na mapu.

  2. Ak chcete priradiť mierku ku konkrétnej vzdialenosti, vyberte tvar a potom zadajte mernú jednotku vzdialenosti.

 7. V mape môžete zmeniť relatívnu hrúbku všetkých tvarov ciest a metra.

  1. Uistite sa, že nie sú vybraté žiadne tvary.

  2. Na karte Zobraziť prejdite do skupiny Zobraziť, kliknite na položku Pracovné tably a potom vyberte položku Vlastnosti tvaru.

  3. Na table Údaje tvaru zadajte pre položky Šírka cesty a Šírka metrazákladnú hodnotu šírky.

   Táto hodnota sa použije na tenké cesty a tenké linky metra. Šírka štandardných a hrubých ciest a liniek metra bude založená na násobkoch tejto hodnoty.

Vytvorenie priestorovej mapy

 1. Na karte Súbor vyberte položku Nové.

 2. V časti Kategórie šablónkliknite na položku Mapy a pôdorysy, vyberte možnosť Priestorovásmerovámapa a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 3. Z časti Tvary priestorovej smerovej mapy myšou presuňte tvary ciest na stránku kresby. Tvary ciest môžete aj duplikovať, a to tak, že vyberiete príslušný tvar a potom stlačíte klávesy CTRL+D. Opakovaním týchto krokov môžete vytvoriť viacero segmentov ciest.

 4. Zarovnajte tvary tak, aby z nich vznikla požadovaná konfigurácia ciest.

  Poznámky: 

  • Ak chcete presunúť tvar presne tam, kde má byť, vyberte tento tvar a stláčajte kláves so šípkou smerujúcou tam, kde chcete tvar posunúť.

  • Ak chcete vytvoriť dlhšiu cestu alebo cestnú sieť, ktorú je možné posúvať ako samostatnú jednotku, zoskupte viaceré tvary ciest.

 5. Myšou presuňte ostatné tvary, ako sú mosty, budovy a automobily, na mapu.

 6. Ak chcete otočiť vybratý tvar, presuňte rukoväť otáčania Rukoväť otáčania.

 7. Ak chcete pridať text do tvarov, vyberte určitý tvar a začnite zadávať text.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×